Курсова робота «Опис біогеохімічного циклу сульфуру (S) – сірки в біосфері.», 2008 рік

З предмету Екологія · додано 05.09.2009 14:46 · від Олеган · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Форми знаходження сульфуру (S) – сірки в біосфері 6 2. Роль сульфуру (S) – сірки для живих організмів 9 3. Опис схеми біогеохімічного циклу сульфуру (S) – сірки 12 4. Розрахунок балансу сульфуру (S) – сірки у фітоценозі 16 5. Вплив антропогенних чинників на зміну біогеохімічного циклу сульфуру (S) – сірки 25 Висновки 32 Список використаної літератури

Висновок

Підводячи підсумки проведеної роботи, можна зробити висновок, що хімічний елемент сірка є одним із найрозповсюджених елементів в природі і зустрічається не лише у вигляді сполук.

Сірка за стандартних умов - крихка кристалічна речовина жовтого кольору. Погано проводить теплоту і не проводить електричного струму. У воді не розчиняється краще розчиняється в деяких розчинниках.

Хімічна активність сірки доволі висока. При нагрівання вона реагує майже з усіма елементами.

Сірка відноситься до біогенних органічних елементів, постійно входить в склад живих організмів і відіграє важливу роль в обміні речовин. В медицині сірка використовується як лікарський препарат, а в сільському господарстві – для боротьби з шкідниками і хворобами рослин. У людин і тварин особливо багато сірки міститься в кератині волосся, і шерсті, в тканинах нервової системи, хрящах, кістках.

В організмі людини сірка поступає з їжею. В процесі обміну речовин вона переходить в більш оскислену форму, кінцевими продуктами цього процесу є сульфати, які в печінці знезаражують токсичні продукти метаболізму – феноли. Із організму сірка виводиться з сечею і калом.

Сірка — необхідна для синтезу амінокислот, вона входить до складу вітаміну В,, гормонів, інсуліну, крові, кісток. Людині на добу потрібно 1 г сірки. Сірка в невеликих кількостях міститься переважно в продуктах тваринного походження: м'ясі, рибі, яйцях.

Сірка допомагає організму звільнятися від різноманітних отруйних речовин, нормалізує процес дихання клітин та сприяє виробленню енергії.

Щодо біогеохімічного циклу, то сірка може мігрувати внаслідок вивітрювання і вступати в реакції з мінеральними речовинами, які містяться у різних частинах середовища. Велике значення має також Світовий океан, де й концентрація сірки досить велика.

З даних розрахунку балансу сірки у лучному трав’яному фітоценозі можна зробити такі висновки.

За вегетаційний період коренева система фітоценозу поглинає близько 655 кг/га сірки. З них близько 360 кг/га переноситься у надземну фітомасу, а решта використовується на приріст підземної фітомаси. Близько третини сірки, що була поглинута, виділяється живими рослинами при вимиванні опадами та транспірації з коренів. Інший шлях повернення сірки до ґрунту – розкладання підстилки. Цим шляхом за сезон утворюється близько 10 % сірки. Певна частина сірки на деякий час фіксується в опалому листі та гіллі (близько 20 %).

Найбільша кількість сірки (близько 70 %) повертається у грунт при розкладанні відмерлих коренів рослин.

У даному фітоценозі спостерігається перевищення повернення сірки у грунт (757,2 кг/га) над її поглинанням рослинами (654,9 кг/га), що можна пояснити тим, що розклад коренів, який має найвагомішу частку у балансі, був інтенсивніший, ніж їх приріст.

Кругообіги деяких елементів (наприклад, азоту, сірки, фосфору, калію, важких металів) в даний час перетворилися у природно-антропогенні цикли, які характеризуються значною не замкнутістю, що призводить до накопичення і, відповідно до зміни впливу на екосистеми.

Атмосферні забруднювачі розділяють на первинні, вступники безпосередньо в атмосферу, і вторинні, що є результатом перетворення останніх. Так, що надходить в атмосферу сірчистий газ окисляється до сірчаного ангідриду, що взаємодіє з парами води й утворить крапельки сірчаної кислоти. При взаємодії сірчаного ангідриду з аміаком утворяться кристали сульфату амонію.

Охорона природи - завдання нашого століття, проблема, що стала соціальної. Знову й знову ми чуємо про небезпеку, що загрожує навколишньому середовищу, але дотепер багато хто з нас уважають їх неприємним, але неминучим породженням цивілізації й думають, що ми ще встигнемо впоратися з усіма утрудненнями, що виявилися.

Однак вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані й продумані дії. Відповідальна й діюча політика стосовно навколишнього середовища буде можлива лише в тому випадку, якщо ми нагромадимо надійні дані про сучасний стан середовища, обґрунтовані знання про взаємодію важливих екологічних факторів, якщо розробить нові методи зменшення й запобігання шкоди, наносимого Природі Людиною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?