Курсова робота «Аналіз секторів бізнесу підприємства (модель BCG)», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 03.09.2009 16:23 · від vliyblennaya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1) Вступ 2) Розділ I – Портфельний аналіз стратегії підприємства, його суть і методи 3) Розділ II – Концепція стратегічного управляння Boston Consulting Group 4) Розділ III – Модифікована матриця Boston Consulting Group 5) Висновки 6) Використана література

Висновок

Основна аналітична цінність моделі BCG полягає в тому, що з її допомогою можна визначити не лише стратегічні позиції кожного виду бізнесу підприємства, але й дати рекомендації по стратегічному балансу грошових потоків. Стратегічний баланс розуміється з точки зору перспектив витрачання і отримання підприємством грошових коштів від кожної бізнес-області у майбутньому.

Модель BCG закладає основи, щоб підприємство встановлювало цілі по відношенню до своєї бажаної долі ринку на початковій стадії життєвого циклу продукту, цілі відносно способів завоювання і утримання свого ринку на стадії зростання життєвого циклу продукції, а цілі щодо отримання і розподілу отримуваного доходу – лише на стадії зрілості життєвого циклу.

Оптимальною бізнес-стратегією з точки зору моделі BCG є стратегія отримання значної долі ринку для бізнесу, що знаходиться на стадії зрілості свого життєвого циклу. Стратегічним засобом для цього являється збалансування підприємством свого бізнес-портфеля шляхом інвестицій у певні «зіркові» види діяльності, переведення певних «проблем» в «зірки», які у майбутньому обіцяють стати «дійними коровами».

Позиції, що займають окремі області бізнесу в стратегічному просторі, що визначається моделлю BCG, диктують вибір цілком визначених напрямків діяльності.

Для товарів – «зірок» першочерговим завданням є намагатися зберегти чи збільшити частку свого бізнесу на ринку; для товарів – «проблем» - або йти на збільшення долі бізнесу на ринку, або задовольнятися тим, що досягнуто, або скорочувати даний бізнес; для товарів - «дійних корів» - намагатися зберегти або збільшити частку свого бізнесу на ринку; для товарів – «собак» необхідно задовольнятися своїм положенням на ринку, або скорочувати його, або ліквідувати даний вид бізнесу у своїй організації.

В деяких аспектах використання модель BCG є обмеженою, адже будується на ряді таких теоретичних припущень, які в певних випадках роблять її використання для аналізу не безперечними.

Перш за все, за аксіому в моделі вважається те, що більш висока доля ринку веде до більших прибутків. Дослідження показують, що, дійсно, кореляція між цими параметрами є, проте вона не настільки сильна, щоб на її основі можна було б будувати точні прогнози.

Найважливіші припущення BCG наведені у наступних посиланнях: 1) чим вищі темпи зростання, тим більші можливості для розвитку; 2) чим більша доля ринку, тим сильнішим є підприємство.

Модель BCG передбачає, що першочерговими цілями підприємства є зростання і прибутковість, що бізнес-області підприємства є незалежними. Крім того, в основі BCG-моделі лежить уявлення про те, що в процесі життєвого циклу розвитку галузі грошовий потік досягає свого апогею тоді, коли ринок досягає стадії зрілості. Бізнес-область з домінантою стосовно часток ринку має при цьому максимальну маржу, і, звісно, прибуток.

Таким чином, робиться припущення, що на стадії зрілості життєвого циклу галузі підприємство з більш високою часткою на ринку має найбільші об’єми виробництва, найменші витрати і може без додаткових інвестицій отримувати найвищі в даній галузі прибутки.

В основі такого припущення лежать результати дослідження, проведені в свій час Boston Consulting Group, по визначенню емпіричної залежності між об’ємами виробництва і витратами на виробництво одиниці продукції. Знайдена залежність з певним ступенем точності відображає зв’язок між об’ємами виробництва і витратами, однак не можна такою ж мірою узагальнити цю залежність на зв’язок між об’ємами виробництва і прибутком.

Практично неможливо стверджувати, що об’єми виробництва відображають конкурентноздатність підприємства в даній конкретно визначеній бізнес-області. Це твердження невірне хоча б тому, що в даному випадку помітна явна спроба перенести висновки, отримані при дослідженні виробничої функції, на функції менеджменту, маркетингу, обліку, планування тощо.

Являючись історично першою моделлю стратегічного аналізу і планування, модель BCG випробувала на собі всю силу критики з боку як теоретиків, так і практиків стратегічного аналізу і планування. Узагальнюючи всі критичні зауваження, можна визначити наступні моменти:

1) модель BCG будується на дуже нечіткому визначенні ринку і частки ринку для бізнес-областей. Незначні зміни у визначенні можуть призвести до значних змін у долі ринку, а згодом і до зовсім інших результатів аналізу;

2) в порівнянні з іншими параметрами бізнесу значення частки ринку значно переоцінено. Велика кількість інших змінних впливають на прибутковість бізнесу, але в моделі BCG вони просто ігноруються;

3) модель BCG перестає працювати, коли її намагаються застосувати до галузей, в яких рівень конкуренції є невисоким або є незначними об’єми виробництва;

4) високі темпи зростання – це лише одна, причому не найголовніша, ознака привабливості галузі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?