Дипломна робота «Управління витратами на підприємстві», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 01.09.2009 15:16 · від wild cat · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Завдання на дипломну роботу 2 Реферат 4 Вступ 6 Розділ 1. Теоретичні засади управління витратами на підприємстві 9 1.1Витрати як економічна категорія та їх класифікація 9 1.2. Собівартість та калькулювання 16 1.3. Методичні підходи до управління витратами 32 Розділ 2. Аналіз витрат на підприємстві ЗАТ "Мелитопольводбуд" 44 2.1. Загальна характеристика ДП "Головного підприємства" ЗАТ "Мелитопольводбуд" 44 2.2. Оцінка фінансових результатів ДП «Головного підприємства ЗАТ«Мелітопольводбуд» 50 2.3. Аналіз витрат на ДП «Головного підприємства» ЗАТ «Мелітопольводбуд 58 2.4. Шляхи підвищення ефективності управління постійними та змінними витратами на підприємстві 70 Висновки 78 Перелік посилань 81 Додаток а Додаток б Додаток в Додаток г Додаток д Додаток ж Додаток з

Висновок

Дослідження теорії та практики функціонування організаційно-економічного механізму управління витратами підприємства дозволяє сформулювати наступні висновки:

1. В умовах переходу вітчизняної економіки до ринкових відносин головним орієнтиром і критерієм розвитку підприємницької діяльності підприємств є одержання максимального прибутку, який акумулює в собі результати всіх напрямків їхньої діяльності. Сьогодні поряд з іншими економічними й соціальними проблемами як і раніше залишається актуальним питанням функціонування вітчизняних підприємств, отже, і питання їхньої прибутковості.

2. Фінансовими результатами є ефективність використання виробництва, що виражається у вартісній (грошовій) формі.

Проведений аналіз фінансових результатів діяльності досліджуваного підприємства свідчить про збільшення чистого прибутку, абсолютне та відносне збільшення адміністративних витрат, інших операційних витрат, а особливо витрат на збут, що залежить від збільшення обсягів реалізації та відносного зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції. За 2005-2007 рр. інші фінансові доходи (дивіденди, відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій) збільшились, проте при цьому також збільшились і інші витрати. Як наслідок цього відбулися зміни у структурі прибутку від звичайної діяльності, а саме: значно збільшилась частка прибутку від операційної діяльності (збільшення відбулося майже в 2 рази), а також вагомо зменшились за 2007 р. інші фінансові доходи. Збільшення операційного прибутку до 601 тис. грн. пояснюється збільшенням прибутку від реалізації продукції та збільшенням інших операційних доходів. Проведений аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку свідчить проте, що фактичні обсяги реалізації за всіма видами виробів перевищували критичні. Це забезпечило підприємству прибуток від реалізації продукції у звітному періоді у розмірі 406 тис.грн. Для підвищення ділової активності досліджуваному підприємству необхідно підвищити збільшення частки власних обігових коштів у власному капіталі та, перш за все, підвищення рентабельності за рахунок підвищення чистого прибутку, а також підвищити показники ліквідності.

продукції на ринку в довгостроковій та короткостроковій перспективі.

3. В роботі на основі дослідження обґрунтовано, що удосконалення внутрішнього механізму управління фінансовими результатами діяльності є розробка механізму управління прибутком, порівнянного із сьогоднішніми умовами економічного розвитку, тобто створення стрункої системи, головним елементом якої є оперативний управлінський облік.

4. Дослідження доводить, що проблеми самоорганізації підприємства для підвищення фінансово-економічного розвитку можуть бути вирішені за допомогою використання такого інструменту управління прибутку підприємства як контролінг, основною метою якого є зорієнтування управлінського процесу на досягнення всіх цілей, що стоять перед підприємством. Чим докладніше контроль над витратами, тим легше визначити момент необґрунтованого виникнення витрат або нераціонального використання ресурсів.

5.Кожне підприємство розробляє свою стратегію підвищення ефективності витрат, виходячи з особливостей його функціонування. При цьому можуть бути використані два шляхи підвищення ефективності використання витрат виробництва та обігу.

Перший шлях - це шлях зменшення собівартості за рахунок пошуку та реалізації резервів скорочення витрат. Інструментом пошуку є аналіз собівартості продукції. Підприємство, яке йде цим шляхом, повинно визначати напрямки пошуку резервів скорочення витрат виробництва.

Всі запропоновані заходи спрямовані на підвищення продуктивності праці, якості продукції, зменшення втрат робочого часу через несприятливі умови праці, зменшення втрат від браку, покращення мотивації персоналу, зменшення постійних витрат.

Визначення беззбиткового обороту та прогнозування показників діяльності дають змогу оцінити мінімально допустимі показники для діяльності та максимально прогнозні значення цих показників.

Крім цього керівництво підприємство повинно постійно реагувати відповідним чином на будь-які зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства і звертати увагу на пропозиції як своїх працівників так і сторонніх експертів.

Заходи, що пропонуються. передбачають вдосконалення проведення якісних змін в усіх сферах виробничо-господарської діяльності: в плануванні організації виробничого процесу та плануванні робіт усіх функціональних підрозділів підприємства, в сфері матеріально-технічного постачання та управління витратами, в системі оплати праці та організації мотивації усіх категорій персоналу. При їх ефективному та раціональному впроваджені з’являться нові можливості для кількісного та якісного аналізу всієї діяльності підприємства та виявлення тих ланок виробничого процесу, які потребують першочергового вдосконалення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення