Курсова робота «Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів підприємства», 2004 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 24.11.2006 19:13 · від alesya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Кругообіг ресурсів підприємств і сутність оборотних коштів 6 Основні принципи та проблеми організації оборотних коштів підприємства 13 Нормування оборотних коштів 23 Шляхи поліпшення використання та прискорення оборотності оборотних коштів 31 Висновки 34 Список використаної літератури 37

Висновок

Ефективне використання оборотних коштів відіграє велику роль у забезпеченні нормальної роботи підприємства, у підвищенні рівня рентабельності виробництва. На жаль, власні фінансові ресурси, якими в даний час розташовують підприємств, не можуть повною мірою забезпечити процес не тільки розширеного, але і простого відтворення.

В залежності від джерел оборотні кошти поділяються на власні і позикові. Позикові утворяться переважно за рахунок кредитів банку.

Власні оборотні кошти повинні забезпечувати мінімальну потребу в оборотних коштах. Тимчасова зміна потреби (сезонність, спеціальні замовлення) краще покривати за рахунок позикових засобів.

Відсутність на підприємствах необхідних фінансових ресурсів, низький рівень платіжної дисципліни призводять до виникнення взаємних неплатежів.

Взаємна заборгованість підприємств – характерна риса економіки перехідного періоду. Значна частина підприємств яка не зуміла швидко адаптуватися до ринкових відносин, що формуються, нераціонально використовує наявні оборотні кошти, не створює фінансові резерви. Не менш важливо і те, що в умовах інфляції, нестабільності господарського законодавства неплатежі ввійшли в сферу комерцій-них інтересів ряду підприємств, що навмисно затримують розрахунки з постачальниками і тим самим реально зменшують свої платіжні зобов'язання через зниження купівельної вартості гривні.

Прискорення оборотності оборотних коштів є першочерговою задачею підприємств у сучасних умовах і досягається наступними шляхами.

На стадії створення виробничих запасів - впровадження економічно обґрунтованих норм запасу; наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і ін. до споживачів; широке використання прямих тривалих зв'язків; розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням; комплексна механізація й авто-матизація вантажно-розвантажувальних робіт на складах.

На стадії незавершеного виробництва - прискорення науково-технічного прогресу (упровадження прогресивної техніки і технології, особливо безвідхідної і маловідходної, роботизованих комплексів, роторних ліній, хімізація виробництва); розвиток стандартизації, уніфікації, типізації; удосконалювання форм організації промислового виробництва, застосування більш дешевих конструкційних матеріалів; удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів; збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.

На стадії обігу – наближення споживачів продукції до її виробників; удосконалювання системи розрахунків; збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з зекономлених матеріалів; ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується, по партіях, асортименту, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами.

Для нормального функціонування кожного підприємства необхідні оборотні кошти, що представляють собою грошові засоби, використовувані підприємством для придбання оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди, тобто матеріальні ресурси на відміну від основних фондів використовуються в одному виробничому циклі, і вартість їх переноситься на продукт відразу і цілком.

Раціональне й ощадливе використання оборотних коштів – першочергова задача підприємств, тому що матеріальні витрати складають 3/4 собівартості промислової продукції. Зниження матеріалоємності виробу (витрата матеріальних ресурсів у натуральному і вартісному вираженні на одиницю продукції) досягається різними шляхами, серед яких головними є впровадження нової техніки, технології, вдосконалення організації виробництва і праці.

Основна риса сучасного перехідного періоду – недостача у підприємств оборотних коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів, що виміряється коефіцієнтом оборотності і тривалістю одного обороту в днях, досягається різними заходами на стадіях створення виробничих запасів, незавершеного виробництва і на ста-дії обігу.

Якщо говорити про основні фонди й оборотні кошти, обов'язково постає питання про ефективність їхнього використання і застосування.

У системі заходів щодо підвищення ефективності суспільного виробництва важливе місце займає питання раціонального використання оборотних коштів у всіх сферах діяльності людини, особливо в промисловості.

При найекономічнішому використанні оборотних коштів, при ресурсах, що вивільняються, необхідно зміцнити фінансовий стан підприємств і об'єднань, підвищити матеріальну зацікавленість робітників та службовців у поліпшенні ефективності промислового виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення