Реферат «Сфери поширення стратегічних альянсів», 2007 рік

З предмету Інше · додано 27.08.2009 13:02 · від Reladon · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Причини створення стратегічних альянсів. 4 2. Поняття стратегічного альянсу. 10 3. Класифікація стратегічних альянсів. 13 4. Організаційно-правові форми альянсів. 16 Висновки 20 Список літератури 22

Висновок

Стратегічний альянс - це союз незалежних компаній, що створюється для досягнення загальних цілей за рахунок об'єднання ресурсів: людських, фінансових, інформаційних, матеріальних, технологічних.

При створенні стратегічних альянсів використовують широкий набір конкретних форм та їх комбінацій з урахуванням логіки розвитку і зміни форм у межах альянсу задля підтримання довготермінових зв'язків з партнерами.

Специфіка альянсів багато в чому залежить від особливостей зовнішнього середовища, динаміки розвитку галузей. Так, у швидкозростаючих галузях спільні інтереси партнерів у стратегічних альянсах тяжіють до науково-технологічної галузі, тоді як у зрілих, усталених галузях спільні інтереси мають переважно або маркетинговий, або виробничий характер.

Стратегічні альянси компаній з фірмами зі швидкозростаючих, високотехнологічних галузей дозволяють першим успішно виходити на нові інтегровані технологічні рішення і стимулювати процес нововведень, виконуючи тим самим важливі ринкові функції.

Стратегічні альянси є зручною формою для компаній, які незаінтересовані інвестувати в партнерство всі власні ресурси, віддаючи перевагу сфокусованим, вибірковим діям. Одночасно до альянсів тяжіють фірми «другого ешелону», що поєднують ресурси «в перегонах» за галузевим лідером.

Можна констатувати, що, по-перше, укладання стратегічних альянсів у багатьох випадках вигідніше угод злиття (поглинань) з погляду економії трансакційних витрат і зниження ризику опортуністичної поведінки; по-друге, довіра, яка існує між фірмами, що співробітничають, виступає в ролі каталізатора інтеграції; по-третє, альянси, будучи структурами мережевого типу, можуть стати одним з найбільш затребуваних інструментів об'єднання зусиль тих організацій, які працюють в інноваційній сфері.

Стратегічні альянси виступають одним із основних механізмів інноваційного розвитку підприємств. На даний час, незважаючи на загальні тенденції до інтенсифікації співробітництва з іноземними партнерами, ця форма зовнішньоекономічної кооперації підприємств ще не набула значного поширення в Україні, основними причинами чого є недостатні знання підприємців про її суть та переваги, негативні зовнішні фактори, а також відсутність державної підтримки. Формування та раціональне використання переваг стратегічних альянсів може пришвидшити інноваційний розвиток вітчизняних підприємств та, відповідно, підвищити їх конкурентоспроможність на національному та міжнародних ринках.

Участь у міжнародних стратегічних технологічних альянсах слід розглядати як один із перспективних напрямів реалізації стратегічних пріоритетів інноваційно-технологічного розвитку України. За допомогою цієї форми взаємовигідної міжнародної співпраці українські підприємства мають можливість отримати доступ до передових технологій, інвестицій, нових наукових знань та інших видів ресурсів, необхідних для сучасного технологічного розвитку. Завдяки участі у подібних альянсах у перспективі відкриваються нові можливості для просування наукомісткої продукції вітчизняних підприємств на зовнішні ринки. Тому подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку конкретних інноваційних стратегій українських підприємств з урахуванням національних пріоритетів у сфері НДДКР.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?