Курсова робота «Інфраструктура ринку. Проблеми формування її в Україні», 2004 рік

З предмету Політична економіка · додано 22.08.2009 20:12 · від Vilenok · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1.Сутність та функції інфраструктури ринку. 2.Класифікація і характеристика елементів ринкової інфраструктури. 3.Проблеми формування інфраструктури ринку в Україні. Висновки. Список використаної літератури (Література до 2003 року).

Висновок

Досліджуючи питання інфраструктури ринку, я прийшов до висновку, що під інфраструктурою розуміють сукіпність установ, які своєю діяльністю забезпечують ефективне функціонування економіки країни. Наявність розвиненої інфраструктури визначає швидкість руху товарів, послуг, капіталів, що дає змогу економити час та гроші на транспортування. Крім того ринкова інфраструктура поглиблює зв’язки між окремими елементами національної економіки, раціоналізує їх взаємодію.

Елементи ринкової інфраструктури за своїм функціональним призначенням виділяють у три блоки: організаційно-технічна, фінансово-кредитна, організаційно-дослідна. Сюди входять біржі, аукціони, банки, ярмари, торгові палати, страхові компанії, консалтингові та холдингові компанії, аудиторські організації, брокерські контори, спеціальні навчальні заклади.

Крім загальної інфраструктури, що обслуговує весь ринок, виділяють спеціалізовану інфраструктуру, що забезпечує ефективне функціонування окремих ринків.

Ринкова інфраструктура виконує ряд дуже важливих функцій, серед яких прискорення оперативності та ефективності роботи ринкових суб'єктів на основі спеціалізації окремих суб'єктів економіки; організаційне оформлення ринкових відносин; сприяє реалізації продукції підприємств; регулює рух робочої сили; здійснює маркетингове, інформаційне та рекламне обслуговування.

Так, створення ринкової інфраструктури в Україні відбувається дуже повільно, з великим відхиленням. Але цей процес триває, що дає змогу сподіватися на позитивний результат. Набувають досвіду і кадри, що працюють в інститутах ринку.

Для того щоб суб'єкти національного ринку не тільки мали ринкову інфраструктуру, право власності на засоби виробництва і продукцію, а й могли реалізувати це право, крім економічних потрібні ще й правові передумови. Ось чому в країні йде процес відпрацювання і прийняття юридичних законів, які сприяють формуванню ринкового середовища. Проте він іде повільно, часто в прийняті закони вносяться суттєві зміни, відсутня узгодженість законодавчих актів. Все це гальмує ринкові перетворення. Юридичні закони мають відображати реалії економічного життя, бути націленими на відтворення конкурентного середовища. Слід відпрацювати механізм реалізації цих законів.

Одна з причин тривалої економічної кризи в Україні - низький рівень розвитку ринкової інфраструктури. Окремі заходи, що вживаються для підвищення її дієвості, на жаль, не дають ефективних результатів. Необхідно виробити нові комплексні підходи, які відповідали б сучасним вимогам до інфраструктури соціально орієнтованої ринкової економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?