Дипломна робота «Організація маркетингової діяльності підприємства з використанням комп’ютерних технологій», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 12.08.2009 15:43 · від Оксана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-правові основи маркетингової діяльності підприємства 6 1.1. Система маркетингової діяльності та її особливості 6 1.2. Законодавчо-правове забезпечення організації маркетингу на підприємстві 13 1.3. Інформаційне забезпечення системи маркетингової діяльності 18 1.4. Організаційні та методологічні засади маркетингової діяльності 23 Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності кондитерської фабрики „лагода” 36 2.1. Організаційно-економічна та управлінська характеристика підприємства 36 2.2. Аналіз організації маркетингової діяльності на підприємстві 54 2.3. Обґрунтування необхідності удосконалення маркетингової діяльності підприємства 69 Розділ 3. Вдосконалення процесу маркетингової діяльності кондитерської фабрики „лагода” з використанням комп”ютерних технологій 76 3.1. Вдосконалення планування маркетингової діяльності підприємства з використанням комп’ютерних технологій 76 3.2. Удосконалення маркетингового управління бізнес-процесами шляхом автоматизації 87 3.3. Оцінка ефективності розроблених заходів 93 3.4. Охорона праці і техніка безпеки на підприємстві 100 Висновки та пропозиції 104 Список використаної літератури 109 Додатки 114

Висновок

На основі проведеного дослідження за темою дипломної роботи, розгляду її ключових питань, можна зробити наступні висновки.

Маркетинг – це управлінський процес планування та втілення задуму, ціноутворення, розповсюдження й просування ідей, товарів, послуг від виробника до споживача з метою задоволення потреб усіх суб’єктів ринку.

Основними стратегічними завданнями маркетингової діяльності є:

– визначення стратегії поведінки фірми на ринку;

– вибір і освоєння цільових ринків;

– створення нових товарів, збутових і комунікаційних маркетингових систем.

Основними тактичними завданнями маркетингової діяльності є:

– виявлення існуючих і потенційних бажань споживачів та попиту на товар і на цій основі обґрунтування доцільності їх виробництва;

– організація НДДКР з урахуванням вимог ринку для створення нової продукції, її модифікації, узгодження її споживчих властивостей з потребами ринку;

– планування й координація виробничої, збутової й фінансової діяльності ринку з урахуванням умов ринку;

– організація та вдосконалення системи й методів збуту продукції;

– реалізація маркетингової політики ціноутворення;

– здійснення заходів щодо маркетингових комунікацій;

– аналіз маркетингової діяльності.

На підставі аналізу фінансово-господарської діяльності КФ „Лагода” виявлено, що підприємство має нестійкий фінансово – економічний стан, збиткова діяльність підприємства в 2008 році не дозволяє здійснювати виробничий розвиток.

Дослідження рівня здійснення маркетингової діяльності в КФ „Лагода” показало, що на підприємстві використовуються окремі комплекси (групи взаємозалежних методів і засобів) маркетингової діяльності (розробка й виробництво продукції виходячи з вивчення попиту й кон'юнктури ринку, аналіз цін конкурентів, організація збуту, реклама і стимулювання збуту тощо), проте маркетингова діяльність має ряд недоліків:

1. асортиментна політика має консервативний характер, розширення асортименту відбувається в межах існуючих товарних груп;

2. цінова політика передбачає використання затратного методу ціноутворення з однаковим рівнем націнки на всі види продукції, не використовується політика „гнучких” цін, що не стимулює збут; не враховуються зовнішні і внутрішні фактори ціноутворення;

3. маркетингові збутові функції не виконуються належним чином внаслідок відсутності ефективної взаємодії з відділом збуту;

4. комунікаційна політика підприємства носить обмежений характер і характеризується відсутністю попереднього дослідження ситуації, розробки вдалої рекламної кампанії, контролю і оцінки ефективності вкладення коштів.

Низький рівень ефективності логістики в ЗАТ „Лагода” багато в чому визначається відсутністю інформаційно-інтегрованої системи (класу ERP), що зачіпає всі структурні підрозділи, а також підтримує оперативний обмін даними з логістичним посередником, постачальниками і споживачами. Відсутність інтеграції відділу логістики з іншими функціональними підрозділами Компанії не дозволяє забезпечити повний облік тимчасових і просторових чинників в процесах оптимізації управління матеріальними, фінансовими і інформаційними потоками для досягнення стратегічних і тактичних цілей фірми на ринку.

Здійснення стратегічного аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища ЗАТ „Лагода” дозволило сформувати місію і цілі підприємства, стратегічні напрями діяльності ЗАТ ”Лагода” на найближчу перспективу в товарній, збутовій, ціновій та комунікаційній політиці.

В дипломній роботі розглянуто основні технологічні рішення щодо виробництва нової продукції в ЗАТ „Лагода”, розроблено матрицю відповідальності учасників проекту виробництва нової продукці – дитячого та дієтичного печива.

З метою вдосконалення логістичного забезпечення виробництва і збуту продукції зроблено наступні рекомендації

- використовувати графіки логістичних потоків на підприємстві;

- розробити оптимальний графік маршрутів доставки продукції за каналами розподілу;

- запровадити систему диспетчерського зв’язку в складському відділі;

- впровадити засоби мобільного супутникового зв'язку в транспортні засоби;

- впровадити автоматизовану систему управління основними бізнес-процесами.

Обґрунтовано доцільність впровадження запропонованих заходів, доведено і розраховано їх організаційну та економічну ефективність. Завдяки реалізації намічених заходів отримає економію витрат в сумі 379,5 тис.грн, що становить 3% від логістичних витрат в 2008 році. Валовий прибуток (з врахуванням витрат на впровадження нової продукції) в проектному році становитиме 23694,2 тис.грн (що на 2367,4 тис.грн або на 11% більше, ніж в 2008 році). Інвестиційні витрати в розмірі 1065 тис.грн. окупляться наприкінці 2 року реалізації проекту.

В організаційному плані якість управління ланцюгом поставок, а також стратегічний рівень і конкурентоспроможність підприємства також суттєво покращаться.

Автоматизація бізнес-процесів в ЗАТ „Лагода” надасть можливість ефективно управляти компанією та сприятиме вирішенню управлінських завдань з планування, обліку та контролю, аналізу та оцінки діяльності, підвищенню мотивації.

Керівництво отримає оперативну та достовірну інформацію для прийняття управлінських рішень, матиме можливість контролювати діяльність структурних підрозділів компанії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали