Реферат «Зовнішній борг України та ризик», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 11.08.2009 18:38 · від vbfh · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Значення міжнародного кредиту та світовий досвід його розвитку 5 2. Характеристика валового зовнішнього боргу України 12 3. Ризики зростання зовнішнього боргу України 17 Висновок 21 Література 24

Висновок

Усупереч загальносвітовим тенденціям держава і корпоративні позичальники в Україні значною мірою зорієнтовані на залучення зовнішніх позикових коштів. На фоні нарощування зовнішньої заборгованості резидентів України в розвитку фінансової системи держави спостерігалися такі негативні тенденції: посилення невідповідності між валютою активів і зобов'язань у балансах підприємств; збільшення активних і пасивних операцій банків у іноземній валюті при посиленні споживчої спрямованості банківських кредитів.

На нашу думку, в Україні забезпечення керованістю зовнішньоборгових процесів потребує: накопичення достатнього обсягу міжнародних валютних резервів; зменшення обсягів залучення зовнішніх комерційних позик державою; посилення пруденційного нагляду над банківськими установами України; встановлення жорсткіших вимог до формування резервів банків під кредитні ризики за операціями в іноземній валюті; створення дієвої системи рефінансування НБУ довгострокових кредитів комерційних банків; поширення нормативів обов'язкового резервування на кошти, залучені українськими банками від іноземних.

Величина міжнародних резервів України, хоча й забезпечує покриття тримісячного імпорту товарів і послуг або річних виплат у рахунок погашення і обслуговування довгострокового боргу, не відповідає деяким із сучасних критеріїв достатності резервів. При врахуванні всіх видів кредитних зобов'язань, термін оплати за якими може наступити упродовж року за першою вимогою кредиторів, рівень покриття резервами короткострокового зовнішнього боргу України не перевищує 80%, тоді як достатнім вважається рівень 100 % (за критерієм Грінспена).

Світовий досвід переконує, що масовий приплив іноземних капіталів до національної економіки є досить небезпечним в умовах неадекватного банківського нагляду (якщо національні банки надають позики фірмам, фінансовий стан яких є нестійким, то вільний рух міжнародних капіталів заохочує збільшення масштабів сумнівного кредитування). Крім того, при виникненні негативних макроекономічних шоків стабільність національних фінансових інститутів виявляється під загрозою: стрімка девальвація національної валюти чи погіршення кон'юнктури світових ринків підривають платоспроможність банків і їх клієнтів. Для уникнення загроз фінансової дестабілізації центральний банк може застосовувати такі інструменти пруденційного регулювання: підвищення норм ліквідності і платоспроможності банків, підвищення вимог до рівня капіталізації банків; встановлення жорсткіших правил формування резервів під кредитні ризики. Зменшення сум зовнішніх запозичень може досягатися через використання не лише прямих інструментів контролю за рухом капіталів, а й засобів непрямого впливу держави на поведінку економічних агентів. В Україні на сьогодні доволі гостро стоїть проблема нарощування обсягів валютного кредитування юридичних і фізичних осіб вітчизняними банками, що є одним із чинників нарощування зовнішньої заборгованості банківського сектору. На нашу думку, з метою забезпечення повного врахування комерційними банками валютних ризиків та проведення ними зваженішої кредитної політики на внутрішньому ринку при встановленні вимог до розрахунку резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями слід: а) підвищити коефіцієнт резервування за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, які не мають джерел валютної виручки; б) зменшити відсоток вартості забезпечення у валюті, що є відмінною від валюти кредиту. Дестимулювання валютного кредитування на внутрішньому ринку із використанням вказаних засобів сприятиме поліпшенню структури банківських активів та змусить банки відмовитися від прискореного нарощування зовнішніх боргових зобов'язань.

Для скорочення потреб у зовнішніх кредитах необхідно також активізувати внутрішні важелі формування ліквідності, серед яких вагоме місце посідає рефінансування центральним банком довгострокових кредитів, наданих реальному сектору економіки. Нарощування зовнішнього боргу корпоративним сектором економіки є відображенням факту відсутності довгострокових ресурсів у рамках національної економіки та нерозвиненості системи внутрішнього рефінансування. При створенні дієвої системи рефінансування Національним банком довгострокових кредитів відбуватиметься зменшення зовнішніх боргових зобов'язань корпоративного сектору економіки, що попереджатиме утворення "девальваційного нависання" зовнішніх боргів та знижуватиме ризики дефолтів українських компаній.

Для зваженого управління борговими ризиками варто уникати заходів внутрішньої економічної політики, які заохочують надмірні запозичення за кордоном. Зокрема в Україні застосовується дискримінаційний підхід щодо ресурсів, залучених банками на внутрішньому ринку, порівняно з ресурсами, залученими на міжнародному ринку позикових капіталів. Так, строкові вклади, а також вклади на вимогу і кошти на поточних рахунках банків підлягають частковому резервуванню у розмірі 4% і 6%, а кошти, залучені українськими банками за кордоном у вигляді синдикованих банківських кредитів, а також кошти від розміщення єврооблігацій резервуванню не підлягають. У таких умовах для дестимулювання нарощування зовнішніх боргів слід поширити нормативи обов'язкового резервування на кошти, залучені банками з-за кордону у вигляді кредитів іноземних банків. Вирівнювання резервних вимог щодо ресурсів, залучених на внутрішньому і зовнішньому ринках, зменшуватиме привабливість зовнішніх джерел фінансування для комерційних банків та спонукатиме їх до активнішого залучення ресурсів на внутрішньому ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?