Курсова робота «Платіжний баланс, його структура і регулювання», 2007 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 11.08.2009 18:28 · від vbfh · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти побудови та регулювання платіжного балансу 5 1.1. Економічна суть платіжного балансу та особливості його побудови 5 1.2. Структура платіжного балансу та характеристика основних його статей 8 1.3. Методи балансування та регулювання платіжного балансу. 13 Розділ 2. Характеристика платіжний балансу україни 18 2.1. Оцінка стану рахунку поточних операцій платіжного балансу України 18 2.2. Аналіз рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій платіжного балансу України 22 Розділ 3. Заходи врівноваження платіжного балансу 27 3.1. Кризи платіжного балансу та шляхи виходу з них 27 3.2. Державна політика коректування платіжного балансу України 30 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки

Висновок

Таким чином, платіжний баланс є не тільки рахунком міжнародних операцій країни, сторони якого урівноважуються, а й певним станом цих операцій, вимагаючи якісні і структурні характеристики його основних елементів. Відображаючи реальні фінансові потоки між певною країною і зовнішнім світом, платіжний баланс дає змогу зробити відповідні висновки.

1. Рахунки платіжного балансу дають змогу отримати інформацію про нагромадження заборгованості, виплату процентів і платежів за основною сумою боргу та можливості країни заробити валюту для майбутніх платежів. Це необхідно для розуміння, наскільки країні-боржнику стало важче (або дорожче) погасити борги іноземним кредиторам.

2. Використовуючи записи результатів обміну між країнами легше зробити висновок про стабільність системи плаваючих валютних курсів, оскільки платіжний баланс допомагає виявити акумулювання валют у руках тих людей, які більш зацікавлені в цьому (резиденти), і тих, які намагаються позбутися цих валют (нерезиденти).

3. Платіжний баланс незамінний і в умовах фіксованих валютних курсів, оскільки допомагає визначити розміри нагромадження даної валюти в руках іноземців і вирішити питання про доцільність підтримки фіксованого курсу валюти у випадку загрози валютної кризи.

Також виходячи з розглянутої множини чинників впливу на платіжний баланс, можна зробити висновок, що досягнення щорічної збалансованості валютних надходжень у країну з її виплатами іншим країнам є надзвичайно складним завданням. Тому жодна держава світу не намагається його вирішити, оскільки не існує безпосередньої загрози порушення економічної стабільності при певній невідповідності вхідних і висхідних потоків валюти. Так, при довгостроковому пасивному сальдо платіжного балансу, необхідно для покриття дефіциту іноземної валюти використовувати офіційні резерви і тим самим зменшувати їх обсяги. Так, як ці резерви не є безмірними, то країна, щоб виправити ситуацію, повинна вводити різноманітні протекціоністські заходи для обмеження імпорту і стимулювання експорту. В результаті дефіциту платіжного балансу можлива зміна курсової вартості національної валюти. Завдяки таким заходам, як поширення практики плаваючих валютних курсів, збільшення масштабів кредитного ринку, відміна обмежень на рух капіталів з’явилась можливість лібералізації проведення самостійних дій приватними учасниками міжнародних фінансових і торговельних операцій. Також спостерігається тенденція до узгодження внутрішніх макроекономічних політик розвинутих країн. І на сьогоднішній день міжнародна координація платіжних балансів розглядається як альтернатива плаваючим валютним курсам.

Світовий досвід регулювання платіжного балансу свідчить про труднощі одночасного досягнення зовнішньої і внутрішньої рівноваги національної економіки. Це підсилює дві тенденції – партнерство і суперечність – у взаємовідносинах країн з активним і пасивним платіжним балансом.

Щодо платіжного балансу України, то виходячи з проведеного аналізу, слід зазначити про його збалансованість та забезпеченість необхідними фінансовими ресурсами. Зростання обсягів зовнішніх запозичень, особливо приватного сектору, з одного боку свідчить про довіру іноземних агентів до України, а з іншого – забезпечують зростаючий попит національного виробника. Дана ситуація дозволить у середньостроковій перспективі забезпечити високі темпи розвитку економіки за умов стимулювання експорту готової продукції, а не сировинної. Водночас, виходячи із стану зовнішньої торгівлі та рівня забезпеченості міжнародними резервами необхідно переглянути валютну політику стосовно переходу на плаваючий валютний курс.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?