Курсова робота «Антикризове фінансове управління підприємством», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 23.11.2006 09:43 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти антикризового фінансового управління підприємством 1.1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством 1.2. Система раннього попередження та реагування 1.3. Прогнозування банкрутства та управління фінансовою санацією підприємства 1.4. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління Розділ 2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Техтемп» 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз майна і капіталу ВАТ «Техтемп» 2.3. Аналіз платоспроможності та ліквідності 2.4. Аналіз фінансової стійкості Розділ 3. Фінансове оздоровлення ВАТ «Техтемп» Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Таким чином, цілями антикризової стратегії підприємства повинні бути:

- забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємства, на підставі оптимального поєднання власних і залучених джерел засобів;

- отримання прибутку і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб при здійсненні основної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Важлива роль в процесі антикризового фінансового управління належить державі, яка повинна проголосити, що її головною метою є макроекономічне регулювання і боротьба з інфляцією на основі підтримки національного виробництва. Тому необхідно: розробити систему економічних і фінансових показників на всіх рівнях, а також підтримки базових галузей економіки; створити умови, що забезпечують підприємствам можливість заробити практично відсутні в них власні оборотні засоби; прийняти економічні заходи, що розширюють можливість підприємств по використанню залучених засобів, для цього необхідно понижувати облікову ставку НБУ до світового рівня, ввести державну гарантію за деякими кредитами для окремих підприємств; прийняти ефективні заходи щодо різкого скорочення неплатежів по залученню таких ринкових інструментів як комерційний кредит, вексель, чек; змінити податкову політику, спрямувавши її на стимулювання виробництва та інвестицій; визначити ступінь ліквідності і платоспроможності підприємства; спрямувати митну політику на захист національного виробника і конкурентноздатних товарів.

Вибір стратегії попередження банкрутства і ефективність заходів підприємств по залученню ринкових механізмів залежить від системи управління фінансами на підприємстві. В даній роботі було проаналізовано результати фінансової діяльності ВАТ «Техтемп», на основі якого було визначено, що воно потребує фінансового оздоровлення, з метою відновлення його платоспроможності, збереження основного напрямку його діяльності і розширення нових напрямків. оскільки в 2004-2005 р.р. було збитковим і знаходиться на межу банкрутства.

До каталогу санаційних заходів пропонується: проведення рефінансування дебіторської заборгованості шляхом: а) факторингу (операція з перевідступленням першим кредитором права вимоги боргу третьої особи другому кредитору (фактору) з попередньої або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору, форфейтингу (операція повернення боргу з певним дисконтом), звернення до арбітражного суду (в даному випадку інвестор буде надавати клопотання до суду щодо відстрочки сплати 1% мита); проведення агресивної політики повернення дебіторської заборгованості; списання безнадійної дебіторської заборгованості; проведення інвентаризації сумнівної дебіторської заборгованості ; б) мобілізація прихованих резервів завдяки продажу окремих позицій активів, а саме: продаж надлишків транспортних засобів, консервації складів, що дасть можливість зменшити витрати, впровадження оперативного лізингу окремих підрозділів; в) збільшення Статутного фонду: залучення інвестицій та переведення боргу на санатора; г) реструктуризація реєстрової кредиторської заборгованості; д) сисання кредиторської заборгованості; е) зменшення накладних витрат за рахунок: скорочення чисельності працівників підприємства на 20%; запровадити бюджетування по статтям споживання електроенергії, послуг зв’язку, використання ГЗМ легкового транспорту з 20% зменшенням відносно фактичних; придбання сировини з дисконтом 20%; є) розпродаж за зниженими цінами палива, попит на який являється низьким.

Успішне антикризове управління — це управління, яке базується на вмінні правильно застосовувати досягнення сучасного менеджменту. Ефективність антикризового управління зумовлюється здатністю ВАТ «Техтемп» конструктивно реагувати на зміни, що загрожують його нормальному функціонуванню.

Важливою умовою є зміни у сфері прикладання антикризових управлінських рішень. У відповідності з теоріями класичних шкіл менеджменту, успіх підприємства визначається, насамперед, раціональною організацією виробництва продукції, зниженням витрат виробництва та іншими засобами впливу на його внутрішні фактори. Сучасний менеджмент, навпаки, висуває на перше місце проблеми адаптованості до змін зовнішнього середовища. Тим часом, і це — одна з головних особливостей анти кризового управління, в період кризи саме внутрігосподарське управління стає основним змістом антикризових заходів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення