Курсова робота «Значення прокурора у кримінальному процес», 2008 рік

З предмету Право · додано 09.08.2009 16:06 · від Оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Поняття та функції прокурора в кримінальному судочинстві. 2.Повноваження прокурора в стадії порушення кримінальної справи. 3.Повноваження прокурора в стадії дізнання та досудового слідства. 4.Повноваження прокурора в стадіях попереднього розгляду справи та судового розгляду. 5. Повноваження прокурора в стадіях апеляційного, касаційного, виключного провадження та виконання вироку. Висновок Список нормативних актів і літератури

Висновок

Діяльність прокурора, що наглядає за виконанням законів органами досудового слідства, підпорядкована суворому правовому регулюванню і здійснюється в певних процесуальних формах. Під формами нагляду за розслідуванням маються на увазі вказані в законі засоби (повноваження плюс порядок їх реалізації), які надані прокурору з метою забезпечити неухильне дотримання органами попереднього (досудового) слідства встановлених правил розслідування злочинів і досягнення завдань кримінального судочинства.

Нагляд прокурора за забезпеченням органами досудового слідства прав і свобод людини і громадянина випливає із ст.29 Закону ” Про прокуратуру ”, яка визначає предмет нагляду за законністю в діяльності органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. У ній встановлено, що предметом такого нагляду є додержання законів органами дізнання, досудового слідства та іншими органами, що проводять боротьбу зі злочинністю, завданням яких є сприяння: розкриттю злочинів, захисту особи, її прав і свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин; запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності; охорони прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

На прокурора Закон покладає також обов’язок при здійсненні нагляду вживати заходів до узгодження дій правоохоронних органів боротьби зі злочинністю. Цим саме йому надається не лише повноваження нагляду за законністю діяльності правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю, а й можливість бути координатором їхніх дій.

Твердження, що прокурор не керує слідством, а тільки наглядає за ним — це неправильне тлумачення ролі і завдань прокурора в забезпеченні законності дій органів слідства.

Правильно констатувати, що в даний час прокурор і юридично, і фактично здійснює процесуальне керівництво слідством, деякі юристи вважають, що з метою дальшого підвищення самостійності слідчого і надання прокуророві більших можливостей для неупередженої оцінки ходу і результатів розслідування прокурор надалі не повинен керувати діяльністю слідчого, за ним треба зберегти функцію нагляду ”в чистому вигляді ”. Щоб досягти цього, вже більше десяти років йде мова про реорганізацію слідчих підрозділів в різних варіантах, суть якої в тому, щоб вивести їх безпосереднього підпорядкування прокурорів слідчих.

Роль прокурора в кримінальному судочинстві полягає в тому, що він є викривачем злочину в ім'я закону, якому засудження невинного ще більш є супротивним, ніж виправдання винного; тому метою всіх дій прокурора повинно бути не обвинувачення, а виключно розкриття істини, в чому б вона не полягала, у винності чи у невинності підсудного. Закон вимагає від прокурора утриматись від обвинувальної промови, від будь-якої односторонності, від витягу зі справи обставин, які вказують на винність підсудного, а також від перевищення значення доказів, які є в справі, і тяжкості злочину. На суді прокурор діє одноосібно на підставі свого переконання й існуючих законів, з моменту надходження справи до суду прокурори зобов'язані керуватися началом законності, не можуть брати до уваги які-небудь сторонні обставини.

Прокурор не повинен за будь-яку ціну прагнути доведення обвинувачення, коли в справі є об'єктивні дані, які свідчать про невинність особи або її непричетність до злочину. Рятуючи «честь мундиру», прокурор, тим самим, тільки підриває довіру до інституту прокуратури, правосуддя, державності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали