Курсова робота «Оптимізація грошових потоків суб'єкта господарювання», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 23.11.2006 09:40 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими потоками та їх оптимізації 1.1. Поняття грошового потоку підприємства та його класифікація 1.2. Об’єктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи його здійснення 1.3. Основні показники кількісної оцінки грошових потоків суб’єкта господарювання 1.4. Методи оптимізації грошових потоків Розділ 2. Аналіз грошових потоків ВАТ „Кам’янський завод продтоварів” 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ „Кам’янський ЗПТ” 2.2. Особливості фінансової діяльності ВАТ „Кам’янський ЗПТ” 2.3. Аналіз грошових потоків на підприємстві Розділ 3. Шляхи оптимізації грошових потоків ВАТ „Кам’янський ЗПТ” Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, рух грошових коштів – це надходження і вибуття грошових коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Грошовий потік враховує рух грошових коштів, які не враховуються при розрахунку прибутку: амортизацію, капітальні витрати, податки, штрафи, боргові виплати і чисту суму боргу, позикові і авансовані кошти.

В умовах інфляції і неплатежів управління грошовими потоками є однією з найбільш важливих задач підприємства.

Слід чітко розуміти, що прибуток за звітний період і грошові кошти, отримані підприємством протягом періоду не одне і те ж. Наявність прибутку не завжди означає наявність у підприємства вільних грошових коштів, доступних для використання.

Управління грошовими потоками включає: облік руху грошових коштів; аналіз потоків грошових коштів; складання бюджету грошових коштів.

В даній роботі було проаналізовано грошові потоки ВАТ «Кам’янський завод продтоварів». При аналізі, потоки грошових коштів даного підприємства розглядалися по трьом видам його діяльності: операційній (основній), інвестиційній і фінансовій. Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Управління грошовими потоками для даного підприємства важливо з точки зору необхідності:

- управління оборотним капіталом (оцінки короткострокової потреби в готівкових коштах і управлінні запасами);

- планування часових параметрів капітальних витрат;

- управління капітальними потребами (фінансування їх за рахунок власних коштів або кредитів банків);

- управління затратами і їх оптимізація з точки зору більш раціонального розподілу ресурсів підприємства в процесі виробництва;

- управління економічним ростом.

Основне завдання аналізу грошових потоків ВАТ «Кам’янський завод продтоварів» полягає в з’ясуванні причин нестачі (надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх надходжень і напрямків використання.

Для визначення грошових потоків використовують прямий і непрямий методи.

Аналізуючи рух коштів від операційної діяльності даного підприємства, необхідно відмітити зменшення в 2005р., порівняно з 2004р. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на 0,7 тис. грн. (75,8%). Надходження коригування на амортизацію необоротних активів зменшилися в 2005 р. на 0,2 тис. грн. (6,3%), і становить 2,2 тис. грн.

Аналізуючи вхідні і вихідні грошові потоки підприємства у результаті інвестиційної діяльності, необхідно зауважити на наявності в 2004р. реалізації необоротних активів, в сумі 1,4 тис. грн., в 2005р. таких вхідних грошових потоків не спостерігається, натомість в 2005р. з’являються інші надходження, в сумі 0,7 тис. грн. Окрім цього, підприємство витратило в 2005р. 2 тис. грн. на придбання необоротних активів, що на 15,6 тис. грн. менше, ніж в 2004 р., де сума цих вихідних грошових потоків становила 17,6 тис. грн.

Аналізуючи рух коштів у результаті фінансової діяльності, необхідно відмітити, що в 2005 р. підприємство отримало позики, в сумі 2,7 тис. грн., що на 22,3 тис. грн. менше, ніж в 2004р., де їх сума дорівнювала 25 тис. грн. В той самий час, в 2005р. підприємство спромоглося погасити позики, в сумі 7,7 тис. грн., і це на 35,4 тис. грн. менше, ніж сума позик, яку погасило ВАТ «Кам’янський завод продтоварів» в 2004р. (43,1 тис. грн.).

Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступним:

- грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства у всіх її аспектах;

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку;

- раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу управління;

- ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі;

- управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства;

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства;

- активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, який генерується безпосередньо його грошовими активами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення