Курсова робота «Амортизаційна політика підприємства», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 29.07.2009 14:17 · від Таня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність норми амортизації та методів нарахування амортизації 5 2. Зарубіжний досвід нарахування амортизації 15 3. Недоліки амортизаційної політики та шляхи її удосконалення 20 Висновки 26 Практична частина 28 Список літератури 32 Додатки 34

Висновок

Амортизація основних фондів — це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів основних фондів на вартість продукції з метою її повного відшкодування.
Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство здійснює амортизаційні відрахування, тобто встановлює певну грошову компенсацію відповідно до розмірів фізичного, функціонального і економічного зносу основних фондів. Ця компенсація включається до собівартості продукції, яка реалізується, а потім накопичується у спеціальному амортизаційному фонді. Амортизаційні відрахування обчислюють за певними нормами, які характеризують щорічний розмір відрахувань у відсотках до первісної вартості основних фондів.
Кожне підприємство має право обрати найбільш відповідний метод нарахування амортизації з тих, що передбачені П(С)БО 7.Кожний з методів має свої переваги та недоліки.
Положеннями бухгалтерського обліку передбачено також можливість виконання норм і методів, що застосовуються за податковим законодавством, для нарахування економічної амортизації. Однак податкове законодавство не передбачає можливості використання норм та методів, які застосовуються для цілей бухгалтерського обліку, для обчислення амортизації для цілей оподаткування.
Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отриманих майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначати неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
Дослідження практики нарахування амортизації в зарубіжних країнах засвідчує їхній досить широкий діапазон, в якому за ознакою способу нарахування амортизації можна виділити три групи – лінійні методи, нелінійні та комбіновані.
Порівняльний аналіз систем нарахування амортизації в розрізі податкового обліку у США, Росії та України приводить до висновку, що у нас діє негнучка система нарахування амортизації.
Норми амортизації є досить дієвим засобом стимулювання попиту. Їх слід використовувати як засіб стимулювання виробництва сучасних засобів виробництва, насамперед таких, як автоматизовані лінії, роботи, очисні споруди, енергоощадні та ресурсоощадні технології тощо. Реалізація такого заходу сприятиме технічному та технологічному переоснащенню виробництва, скороченню технологічного відставання України. Оскільки через диференціацію норм амортизації уряд може ефективно впливати на формування попиту на основні засоби, доцільно опрацювати питання оптимізації розміру ставок норм амортизації для найважливіших видів продукції машинобудування.
Надмірне спрощення класифікації основних засобів для нарахування амортизації призвело до повного відриву норм амортизації від технічно й економічно обґрунтованих строків служби основних засобів, що ставить у нерівні економічні умови інноваційні підприємства з різними строками експлуатації і технічною структурою основних засобів. Концепція прискореної амортизації може бути реалізована й за умов використання лінійного методу її нарахування.
На думку науковців для підвищення ролі амортизації у відтворенні основного капіталу потрібен спеціальний закон, спрямований на реалізацію гнучкої амортизаційної політики, яка б ураховувала особливості функціонування, інноваційних підприємств. У цьому законі амортизацію доцільно трактувати як економічний процес, для чого необхідно передбачити:

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення