Дипломна робота «Сучасний стан обєктів національної безпеки», 2008 рік

З предмету Право · додано 08.07.2009 14:26 · від Тимур · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Законодавчо визначені об’єкти національної безпеки 1.1. ) Людина і громадянин як об’єкт національної безпеки 6 1.2. ) Суспільство як об’єкт національної безпеки 22 1.3. ) Держава як об’єкт національної безпеки 35 РОЗДІЛ 2. Альтернативні об’єкти національної безпеки 2.1. ) Масова свідомість як об’єкт національної безпеки 44 2.2. ) Життєво важливі цінності, як об’єкт національної безпеки 53 Висновки 63 Список використаних джерел 66

Висновок

Відповідно до закону про Основи національної безпеки України, до об’єктів національної безпеки відносять:

-людина і громадянин - їхні конституційні права і свободи;

-суспільство - його духовні, морально-етичні, культурні, історичні,

інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє

природне середовище і природні ресурси;

- держава - її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність

У наукових працях та державних документах поняття проблеми забезпечення національної безпеки найчастіше вживають у розумінні проблеми забезпечення захищеності сприятливих умов для життя людини, розвитку суспільства, діяльності держави та процесів у навколишньому середовищі, що дозволяє досягти певних цілей або зберегти певні цінності. Згадані цілі та цінності, на думку більшості авторів, являють собою так звані національні інтереси – таку собі множину матеріальних, інтелектуальних та духовних скарбів людини, суспільства, держави та їх бажань плюс здоров’я довкілля. Офіційний перелік пріоритетів національних інтересів визначений у державних документах, зокрема у Законі України “Про основи національної безпеки України”. Об'єктами національної безпеки визнані людина, суспільство, держава та довкілля.

Слід зауважити, що досягти найкращих показників безпеки за всіма складовими водночас неможливо, адже інтереси людини, держави, суспільства та довкілля далеко не завжди співпадають. Але на таку дрібницю політики та державні діячі, як правило, не звертають увагу і, коли з пафосом промовляють про захист національних інтересів, найчастіше мають на увазі інтереси держави, хоча держава лише один з сукупності об'єктів національної безпеки. Складність полягає у тому, що об'єкти національної безпеки впливають одне на одного і навіть часто-густо мають антагоністичні відносини. Наприклад, реалізація права держави на безпеку, безумовно, багато в чому обмежує права та свободи особистості. Боротьба з тероризмом неможлива без втрат у сфері прав людини, хоча має за мету й особисту безпеку громадян держави.

З урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність усіх державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, захисті суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки її прикордонного простору, піднесенні економіки країни, забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина, викоріненні злочинності, вдосконаленні системи державної влади, зміцненні законності і правопорядку та збереженні соціально-політичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України у світі, підтриманні на належному рівні її оборонного потенціалу і обороноздатності, радикальному поліпшенні екологічної ситуації. Для поліпшення становища потрібні вжити таких заходів:

реформувати політичну систему в Україні, що сприяло б узгодженості дій Уряду і Верховної Ради, виникненню їх солідарної відповідальності за соціально-економічну й політичну ситуацію в країні; яке б унеможливило б прийняття політично кон’єктурних або корпоративно вмотивованих державних рішень;

розробити та реалізувати Концепції соціальної безпеки України, яка б базувалася на засадах забезпечення конституційно визначених соціальних гарантій та реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку;

створити оперативні, об'єктивні системи комплексного моніторингу, аналізу й прогнозування соціальних процесів;

впровадити науково обґрунтовані, політично аргументовані соціальні експертизи документів і проектів державно-стратегічного рівня.

Щодо інших об’єктів національної безпеки, які не визначені в законі України про Основи національної безпеки України, то до них можна віднести:

- Масову свідомість це - сукупність різноманітних поглядів, оцінок та настанов, що відображають зміст, рівень та особливості духовного розвитку великих соціальних груп. Суб’єктом (носієм) масової свідомості виступають великі соціальні групи (під ними розуміють: класи, етноси, нації, населення країни в цілому);

- населення України;

- територія України, національне багатство України;

- національно-духовні цінності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали