Курсова робота «Статистичний аналіз виходу продукції тваринництва», 2009 рік

З предмету Статистика · додано 07.07.2009 10:30 · від asaxu · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Огляд літератури по проблемі статистичного вивчення виходу та прогнозування виходу продукції тваринництва 6 Розділ 2. Статистичний аналіз виходу продукції тваринництва 14 2.1. Аналіз рівня та факторів виходу продукції тваринництва, методом аналітичного групування 14 2.2. Кореляційний аналіз 23 2.3. Динаміка виробництва валової продукції тваринництва 28 2.4. Індексний аналіз 41 3. Шляхи вдосконалення та прогнозування результативної ознаки 43 Висновки та пропозиції 48 Список використаної літератури 50 Додатки

Висновок

На основі проведених досліджень необхідно сформувати наступні висновки:

1. При статистичному аналізі розвитку тваринництва мають показники співвідношення його продукції із земельною площею. У статистичній практиці виробництво валової продукції тваринництва у вартісному виразі, молока, продукції вирощування худоби і птиці, товарної м'ясної продукції і вовни визначають з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, виробництво свинини — на 100 га ріллі.

2. В результатах проведеного групування можна зробити висновок про наявність тісного зв’язку між такими явищами як вихід продукції тваринництва з 100 га. сільськогосподарських угідь (результативна ознака - У) та витрати тваринництва на на 100 га. с.г. угідь (факторна ознака Х2), трудозабезпеченість тваринництва (факторна ознака Х2), вихід продукції на 1 працівника(факторна ознака Х3).

3. Проведений кореляційний аналіз показує, що варіація виходу валової продукції тваринництва на 100 га с.г. угідь на 72,59 % залежить від трудозабезпеченості в тваринництві на 100 га.с.г. угідь, а інші 27,41 це вплив інших факторів.

4. Аналіз динаміки розміру виробництва валової продукції тваринництва з 100 га. сільськогосподарських угідь показує що досліджуваний показник має стійку тенденцію до зниження.

5 Обчислені індекси показують, що у звітному році (2008 році) виробництво валової продукції з розрахунку на 100 га с.г. угідь порівняно із базисним (2007роком ) знизилось на 0,099 % (0,901 * 100 – 100 ).

Фактори впливу діяли в різних напрямках так підвищення продуктивності тварин зумовило зростання досліджуваного показника на 1,062 % (1,062 *100 -100), зменшення кількості тварин та погіршення структури стада знизило досліджуваний показник на 15,2 % (0,848 * 100 - 100)

Обгрунтування стратегії розвитку підприємства є також одним із завдань дослідження, яке передбачає найповніше використання резервів збільшення виробництва продукції і в першу чергу внутрішніх. Ці резерви можна розподілити на дві групи: екстенсивні, що належать до кількості тварин, та інтенсивні, які забезпечують зростання продуктивності. Планове поголів'я можна тримати тільки за умови наявності належної кормової бази, відповідно обладнаних з належними санітарно-гігієнічними вимогами приміщень, забезпеченості кадрами, попиту на продукцію та ін. Продуктивність тварин — більш синтетичний показник, який залежить від багатьох чинників, зокрема, якісного складу поголів'я, достатньої і повноцінної годівлі, забезпечення оптимальних умов годівлі й утримання та догляду, впровадження прогресивних форм організації праці і виробництва, недопущення захворювання тварин тощо. Для кожного виду тварин є, крім загальних факторів підвищення продуктивності, ще й специфічні

Значним резервом підвищення виробництва продукції тваринництва в є підвищення її конкурентоспроможності є якісні параметри. Це поліпшення породно-племінних характеристик тварин; забезпечення збалансованої годівлі; зміцнення матеріально-технічної бази галузі (типові приміщений укомплектовані необхідним обладнанням); поліпшення санітарію гігієнічних умов утримання тварин і праці персоналу; впровадження прогресивних систем матеріального стимулювання, які б забезпечили заінтересованість у підвищенні якості продукції, тощо.

Недопущення (скорочення) втрат тваринницької продукції на всіх етапах її проходження також можна вважати резервом збільшення її виробництва. Для цього необхідно забезпечити галузі відповідним обладнанням (холодильники, бідони тощо); створити потужності для зберігання, транспортування і переробки продукції; створити дійовий механізм відповідності конкретних осіб, які допускають втрати продукції.

Зауважимо, що резервами можна вважати лише ті можливості, які є реальними для використання і вписуються в стратегію розвитку підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення