Реферат «Характеристика обставин, що обтяжують умисне вбивство», 2008 рік

З предмету Право · додано 06.07.2009 15:02 · від TATIANA · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-4 1. Поняття обставин, що обтяжують умисне вбивство 5-6 2. Характеристика обставин, що обтяжують умисне вбивство Умисне вбивство: 1) двох або більше осіб 7-8 2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності 9 3) заручника 10 4) вчинене з особливою жорстокістю 11-12 5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб 13-14 6) з корисливих мотивів 15-16 7) з хуліганських мотивів 17-18 8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку 19-20 9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення 21-22 10) поєднане із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом 23-24 11) вчинене на замовлення 25-26 12) вчинене за попередньою змовою групою осіб 27-28 13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116-118 Кримінального кодексу України 29-30 Висновки 31-32 Нормативний матеріал, література 33

Висновок

Дослідження обставин, що обтяжують умисне вбивство, дає можливість зробити наступні висновки.

Обставини, що обтяжують умисне вбивство передбачені частиною 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Ними є:

Умисне вбивство:

1) двох або більше осіб;

2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

3) заручника;

4) вчинене з особливою жорстокістю;

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

6) з корисливих мотивів;

7) з хуліганських мотивів;

8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;

9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;

10) поєднане із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом;

11) вчинене на замовлення;

12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;

13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116-118 Кримінального кодексу України.

Розглядаючи справу про умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, суд зобов'язаний як установлювати вину підсудних та призначати їм необхідне й достатнє для їх виправлення та попередження нових злочинів покарання, так і вживати всіх необхідних заходів до повного відшкодування заподіяної потерпілим матеріальної та моральної шкоди.

На сьогоднішній день кількість злочинів про умисне вбивство залишається на досить високому рівні. На мою думку, вчинення умисного вбивства, як і вчинення будь-яких інших злочинів залежить від тих поглядів, моральних настанов, правосвідомості, традицій, звичок тощо, які існують у суспільній свідомості у цілому, окремих груп населення та у конкретної людини.

Роль психологічного фактора у системі причин та умов злочинності, окремих її видів і конкретних злочинів досить значна, хоча у переважній більшості випадків не виступає єдиною причиною злочинності, окремих її видів та конкретного злочину, а взаємодіє із зовнішніми обставинами, зокрема тими, що зосереджуються у економічній, соціальній та інших сферах. Психологічна сфера формується під впливом соціальної дійсності. У сучасних умовах у психологічній сфері наявна криза моралі, яка проявляється у занепаді загальнолюдських цінностей.

Виховання моральності – складова виховної роботи з населенням взагалі, що містить й одержання соціальних установок, прищеплення культури, моральних цінностей і установок, вироблених людством за всю історію його розвитку.

Крім того, складовою суспільної свідомості є правосвідомість, що представляє собою систему поглядів, переконань, оцінок, уявлень, які відбивають ставлення суспільства, деяких прошарків і груп населення, окремих громадян до нормативно-правових актів взагалі і правил необережності, зокрема. Відомо, що рівень правосвідомості населення визначається знанням права, його розумінням і готовністю додержуватися вимог законів. Правосвідомість, як і суспільна свідомість, чинить на злочинність подвійний вплив: високий рівень правосвідомості запобігає злочинності, а низький її рівень, дефекти сприяють вчиненню злочинів.

Таким чином, основним кроком для зниження рівня злочинності є виховання у населення моральності, прищеплення культури, моральних цінностей і установок, а також основної складової суспільної свідомості – правосвідомості, що полягає у знанні права, його розумінні і готовності додержуватися вимог закону.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?