Курсова робота «Оперативне фінансове планування на підприємствах», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 17.03.2010 19:10 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Оперативне фінансове планування на підприємствах 1.1. Зміст, призначення, завдання та особливості фінансового планування 1.2. Зміст оперативного фінансового плану 1.3. Значення оперативного фінансового плану Розділ 2. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства 2.1. Призначення, зміст та методи аналізу фінансового стану підприємства 2.2. Аналіз і оцінка стану ліквідності підприємства 2.3. Аналіз і оцінка стану ділової активності підприємства 2.4. Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства 2.5. Аналіз і оцінка рентабельності підприємства 2.6. Аналіз і оцінка стану структури капіталу 2.7. Аналіз і оцінка стану ринкової активності підприємства 2.8. Комплексний аналіз і оцінка фінансового стану підприємства Розділ 3. Дослідження залежності фінансових результатів операційної діяльності підприємства від проведених витрат та обсягів реалізації продукції 3.1. Основні положення методу 3.2. Визначення порогу рентабельності й зони беззбиткової діяльності підприємства 3.3. Дослідження впливу операційного важеля на зміни обсягів прибутку підприємства 3.4. Дослідження впливу рівня прибутковості виготовлення окремих груп продукції на фінансові результати операційної діяльності підприємства Розділ 4.Планування інноваційного розвитку та результатів фінансової діяльності суб’єкта господарювання 4.1. Фінансова діагностика необхідності та рівня ефективності впровадження інвестиційно-інноваційного проекту розвитку ВАТ«Полтавський автоагрегатний завод» 4.2. План-прогноз капітальних вкладень та схем їх фінансування 4.3. План зростання ресурсів та фінансових результатів операційної діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури

Висновок

Отже, фінансова діяльність суб’єктів господарювання – це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємства та досягнення ним основних планових цілей.

Виконавши курсову роботу, я розширила і поглибила знання з теорії фінансових відносин підприємства, закріпила практичні навики розв’язання найбільш важливих конкретних задач фінансового управління на рівні суб’єктів господарської діяльності.

Дану роботу я проводила на прикладі реального підприємства ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод». Безпосередньо оцінювання фінансового стану підприємства проводиться на основі використання даних балансу підприємства ( форма № 1 ) і звіту про фінансові результати ( форма № 2 ).

Курсова робота складається із чотирьох розділів. У першому розділі я розглянула оперативне фінансове планування на підприємствах. У другому розділі проводила аналіз і оцінку фінансового стану підприємства на основі наступних груп показників:

- стану ліквідності підприємства;

- стану ділової активності;

- стану процесів формування і розподілу прибутків підприємства;

- стану рентабельності підприємства;

- стану структури капіталу підприємства;

- стану ринкової активності підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності на початок періоду показує, що баланс підприємства має достатній рівень ліквідності, оскільки становить 2.57 грн/грн. А на кінець періоду спостерігається тенденція до його зниження, але залишається достатнім.

Розрахувавши коефіцієнт обігу активі, ми бачимо, що із кожної 1 грн. активів підприємство отримує 1,23 грн. чистого доходу, або середньорічна сума активів перетворилась в грошові доходи від реалізації продукції протягом року 1,23 раз. Отримане значення цього показника є допустимим, але важливо підтримувати зростаючу тенденцію цього показника.

На даному підприємстві сумарні операційні доходи за звітній період склали 58796,3тис.грн. Загалом підприємство є прибутковим, але для більш ефективної діяльності йому необхідно зменшити собівартість продукції, а також знизити операційні витрати. Також можна активізувати інвестиційну та фінансову діяльність, так як дохід від цієї діяльності у звітному році порівняно з базовим знизився вдвічі.

Розрахувавши коефіцієнт рентабельності активів, можемо сказати, що наше підприємство отримує дуже мало прибутку з кожної гривні, яка була вкладена у активи. На кінець періоду даний показник становив 0,079грн./грн., тобто підприємство має 0,079 грн. чистого прибутку в розрахунку на 1 грн. активів. Це означає, що активи на підприємства є низькорентабельні, що свідчить про неефективне їх використання. Також низькими є значення рентабельності інвестицій та власного капіталу.

Частка власного капіталу в структурі всього капіталу підприємства на початок року становила 87% а на кінець року –83%. Значення показника фінансової стійкості 0,88 грн/грн. на початок року і 0,84грн/грн. на кінець року свідчить про те, що підприємство має порівняно високу частку джерел фінансування, які можна використовувати тривалий час.

В третьому розділі я провела дослідження залежності фінансових результатів операційної діяльності підприємства від проведених витрат та обсягів реалізації продукції. За допомогою методу “ витрати-обсяг-прибуток” ми розподілили витрати на постійні і змінні, визначили базовий розмір сумарних операційних доходів, змінних витрат, валової маржі, постійних витрат, операційного доходу. З отриманих даних також визначили точку беззбитковості, запас фінансової стійкості та операційний важіль. Отримані результати свідчать про те, що підприємство має такий дохід, що повністю покриває всі витрати, запас фінансової стійкості становить 20,27% і є недостатнім, а значення операційного важеля 4,91 свідчить про те, що рівень підприємницького ризику ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод» є близьким до високого. Але при визначенні впливу окремих номенклатурних груп продукції на рівень фінансових результатів підприємства в цілому, ми бачимо, що третя група продукції є збитковою. Я навела варіант зняття з виробництва продукції 3 групи з одночасним збереженням обсягів виробництва на досягнутому рівні. Як результат, зменшилися змінні витрати на 383,89 тис. грн., поріг рентабельності знизився на 390,66 тис. грн., а обсяги операційного прибутку збільшилися на 383,89 тис. грн. Ці заходи покращили фінансовий стан підприємства, так як запас фінансової стійкості зріс на 0,66%.

В четвертому розділі здійснила планування інноваційного розвитку та результатів фінансової діяльності суб’єкта господарювання. Для початку я провела фінансова діагностика необхідності та рівня ефективності впровадження інвестиційно-інноваційного проекту розвитку ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод». В результаті з’ясувала, що якщо збільшити постійні витрати на 17%, сумарні операційні доходи – на 21%, а змінні витрати – на 14%, то, як результат, прибуток від операційної діяльності збільшиться на 98%, поріг рентабельності зросте на 3328,43 тис. грн., а запас фінансової стійкості зріс на 9,16%.

Потім склала план-прогноз капітальних вкладень та схем їх фінансування та план зростання ресурсів та фінансових результатів операційної діяльності підприємства, який показав, що в результаті впровадження інвестиційно-інноваційного проекту сумарний операційний дохід зросте на 21 %, операційний і чистий прибуток – на 98,4% кожен, знизиться ризик овість діяльності підприємства та зросте запас фінансової стійкості.

Тому можна сказати, що інвестиційно-інноваційний проект доцільно запроваджувати для даного підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення