Дипломна робота «Становище жінок в українському суспільстві: соціально-правовий аспект», 2005 рік

З предмету Соціальна робота · додано 26.06.2009 03:29 · від mirosya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Жінка в державотворенні України 1.1. Жінка і правова держава 1.2. Декларовані права жінки в законодавстві України 1.3. Роль жіночих організацій в державній політиці України Розділ 2. Соціальний захист жінок в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення 2.1. Проблеми рівноправ’я жінок та чоловіків: гендерні аспекти 2.2. Жінка і управління в сфері соціального захисту Розділ 3. Сучасна модель становища жінки в Україні: правовий аспект 3.1. Соціально-психологічні проблеми жіночих прав як система загальнолюдських цінностей в Українській державі 3.2. Праця жінок в Україні Висновки та пропозиції Список використаних джерел

Висновок

В результаті проведеного дослідження встановлено:

1. Права жінок в Україні задекларовані такими документами: Декларація ООН Прав Людини; Конвенція ООН про порушення торгівлі людьми та проституції; Конвенція ООН з питань однакової заробітної плати; Конвенція ООН про захист материнства; Конвенція ООН про статеву дискримінацію при працевлаштуванні та зайнятості; Конвенція ООН про політичні права; Конвенція ООН про національність жінок; Декларація про рівність жінок та їхній внесок у розвиток і мир "; Конвенція ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" — Хартія Прав Жінок; Декларація ООН про рівність жінок і її внесок в розвиток і мир; Конвенція у Ріо-де-Жанейро з питань довкілля; "Пекінська декларація". "Платформа дій"; Конституція України; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану дій на 1997-2000 роки щодо поліпшення становища жінок і підвищення їх ролі у суспільстві"; Сімейний Кодекс України; Кодекс законів про працю України та ін.

2. В Україні діють такі жіночі організації: Міжнародна організація “Жіноча громада”, Всеукраїнська громадська організація “Союз українок”, Спілка Жінок України, Всеукраїнське жіноче товариство ім. О. Теліги, Всеукраїнська громадська організація “Жінки і діти України”, Всеукраїнське жіноче народно-демократичне об’єднання “Дія”, Всеукраїнська Ліга Українських жінок, Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда — Україна”, Міжнародна Ліга “Матері і сестри — молоді України”, Всеукраїнське жіноче об’єднання “Солідарність”, Всеукраїнська асоціація жінок “Славія” та ін.

3. Дискримінація жінок спостерігається в усьому світі, і американці навіть придумали термін "дзеркальна стеля", що визначає цю дискримінаційну політику. Проте варто відзнати, що у усьому світі ця "стеля" час від часу розбивається завдяки законодавчим зусиллям європейських парламентарів і відпрацьованому механізму контролю за тендерною рівністю з боку громадянського суспільства. Наявність хоч приблизного гендерного балансу в політичних системах країн світу робить суспільний розвиток гармонійним і стійким. На відміну від західних країн, об'єктивні умови для розвитку демократії в Україні знаходяться лише в стадії формування, а тому усунення гендерного дисбалансу в політичних питаннях повинно стати цілеспрямованою політикою і консолідованою дією в першу чергу, як показує досвід, жіночого руху, підтриманого неурядовими організаціями в цілому, оскільки тільки через участь третього сектора в управлінні може йти мова про громадянське суспільство.

4. Репродукуванню стереотипу жіночої неповноцінності у державній діяльності, взагалі у будь-якій діяльності, яка не пов'язана з біологічними та соціальними функціями жінки та матері, у великій мірі сприяють самі жінки. Такі стереотипи ускладнюють професійний та кар'єрний ріст жінок, стають перепонами, що заважають жінкам займати відповідальні посади управлінського рівня. Сьогодні на державній службі, як і у суспільстві в цілому, вкрай важливо достойно оцінити і використати ті переваги, що їх несуть у собі відмінні один від одного за гендерною забарвленістю стилі поведінки. Це надасть можливість кожній людині зокрема в більшій мірі реалізувати у професійній діяльності власну особистість, надаватиме нових імпульсів щодо гармонізації відносин як між державними службовцями і громадянами, так і всередині державної служби як системи, та, в остаточному рахунку, сприятиме підвищенню ефективності її діяльності.

5. В суспільстві під впливом гендерних установок спостерігається стійке тяжіння жінок до вторинного сектора ринку, представленому сферою обслуговування, переважно виконавчою працею і низькооплачуваною роботою. Жінка, виправдовуючи традиційні очікування, шукає в роботі можливості реалізувати потреби причетності, сталості, комфорту, спокою і залежності від авторитету, що в цілому суперечить явищу кар'єри. У більшості традиційно орієнтованих жінок уявлення про кар'єру не чіткі, розмиті й обмежені характеристикою "ділове спілкування".

6. Для створення умов для реальної і рівноправної участі жінок у громадсько-політичній і духовній сферах нашого суспільства, сприяння розвитку нового політичного і економічного мислення та усвідомлення жінками свого високого призначення в моральному оздоровленні суспільства і відродження національних традицій і звичаїв, особливо важливим є осмислення проблеми прав людини як системи загальнолюдських цінностей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?