Дипломна робота «Реалізація психологом системи освіти розвивальної функції (на прикладі Інтернету, як засобу зв’язку та інформації)», 2007 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 25.06.2009 20:16 · від Попович Тетяна Михайлівна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ І. Соціально-психологічні аспекти формування особистості в умовах становлення інформаційного суспільства 1.1. Особистість в умовах становлення інформаційного суспільства 7 1.2. Сутність, зміст та структура інформаційної культури особистості 19 Розділ ІІ. Інтернет: вплив на особистість. 2.1. Пізнавальна діяльність в Інтернету. Хакинг 29 2.2. Ігрова діяльність в Інтернету 39 2.3. Комунікативна діяльність в Інтернеті 47 Розділ ІІІ. Проблема залежності від Інтернету (Інтернет-адикція) та фактори, що привертають до неї. 3.1. Проблеми віртуальної реальності 51 3.2. Порушення комунікабельності спілкування внаслідок захоплення Інтернетом 61 3.3. Особливості соціальної роботи з особами залежними від Інтернету 75 Висновки 81 Список використаних джерел

Висновок

Людина є ключовою фігурою процесу інформатизації суспільства, а точніше її особистість у всіх її проявах. Особистість, з однієї сторони існує в інформаційному середовищі і змінюється під його впливом. Проте і сама людина безпосередньо впливає на соціальне середовище і сприяє його змінам в ході своєї діяльності.

Інформацію нерідко розглядають як головний об’єкт господарської діяльності, як багатство, а виробництво і переробку інформації – найголовніший зміст людської праці. Якраз в цьому і вбачається специфічна ознака нового суспільства, яке прийде на зміну суспільству матеріального виробництва. Поняття інформаційного суспільства є унікальним тому, що воно пов’язане з множиною новітніх категорій: інформація, інформатизація, інформативність, інформологія, інформаційний соціум, віртуалізація, економіка знань, глобалізація тощо.

В інформаційному суспільстві під вплив інформаційних технологій потрапляє особистість, а отже, для нормальної життєдіяльності в цих умовах, вона повинна здобути певні знання, вміння і навички для повноцінної життєдіяльності в цих умовах. Основними серед них є: з теоретико-світоглядної точки зору – знання та розуміння сутності феномену інформації, інформаційних явищ, закономірностей їх функціонування в соціумі, вплив на особистість і суспільство; здатність аналізувати та сприймати інформацію, орієнтуватися в інформаційному середовищі. З точки зору практичних навичок та вмінь – це здатність оперувати інформацією, яка представлена як на традиційних носіях, так і в електронній формі; вміння працювати з сучасною інформаційною технікою та технологіями, здійснювати на їх основі отримання, обробку, збереження та використання інформації.

У своїй курсовій роботі я також розглянула питання впливу інтернету на його користувачів, появу нових видів діяльності в інтернет, інтернет-адикцію.

Актуальним є вивчення психологічних наслідків застосування інформаційних технологій. Фахівцями з інформатики послідовно ставиться питання про відповідальність творців програмного забезпечення для комп'ютерів за наслідки їхнього застосування. Неодноразово створювалися спеціальні комітети для постановки і вирішення подібних питань; у даний час активне діє спільнота Соціальної відповідальності комп'ютерних професіоналів. Однак навряд чи правомірно обмежувати аналіз лише негативною стороною процесу застосування інформаційних технологій, як це звичайно відбувається. Говорячи про психологічні наслідки застосування інформаційних технологій, ми не розуміємо їх як щось винятково негативне: часто вони амбівалентні або мають позитивний характер

На жаль, у даний час питання профілактики інтернет-залежності практично не розроблені. У ряді закордонних робіт автори пропонують використовувати для профілактики інтернет-адикції online-психотерапію.

Імовірно, що пошук методів корекції інтернет-залежності буде продовжуватися, паралельно викликаючи численні суперечки в силу невизначеності самого поняття інтернет-адикції.

Отже, залежність від Інтернету, або інтернет-адикція – реально існуючий феномен. Для того, щоб вважати це захворюванням, на сьогодні ще недостатньо клінічних даних. Якщо Інтернет-адикція буде згодом таки визнана захворюванням, то число хворих стане істотно меншим, ніж зараз прогнозується. Розширення симптоматики вигідне сьогодні фахівцям із психічного здоров'я і дослідникам цього феномена. За проявами залежності від Інтернету нерідко ховаються інші адикції або психічні відхилення. Залежні від мережі користувачі потребують кваліфікованої психотерапевтичної допомоги.

Феномен інтернет-адикції постійно видозмінюється разом із розвитком Інтернету і заслуговує докладного вивчення. Важливо застосовувати як якісні, так і кількісні дослідницькі методи.

У розвитку інтернет-залежності винна аж ніяк не Всесвітня мережа, а особистісні характеристики людей, які прагнуть з різних причин втекти від реальності. Просто для цього Інтернет достатньо зручний і до того ж легкодоступний. Тобто Всесвітня мережа – це такий же засіб втечі, як, наприклад, алкоголь, причому менш небезпечний для здоров'я людини і суспільства. Не варто поспішати ставити собі діагноз. Інтернет не може зруйнувати нам ні життя, ні здоров'я. Це можемо зробити тільки ми самі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?