Дипломна робота «Сімейні конфлікти та діяльність психолога з їх попередження та розв’язання», 2007 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 25.06.2009 20:10 · від Попович Тетяна Михайлівна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сутність конфліктів, їх основні причини і шляхи розв’язання 6 1.1. Поняття конфлікту та його характеритстика 6 1.2. Шляхи розвязання конфліктів 12 Розділ 2. Джерела виникнення сімейних конфліктів та їх характеристика 21 2.1. Сім'я, сімейні відносини та їх характеристика 21 2.2. Сімейні конфлікти: поняття, види, причини виникнення 23 2.3. Поняття і роль конфліктогенів у виникненні сімейних конфліктів 40 2.4. Вплив індивідуально-особових особливостей на внутрісімейні відносини 43 2.5. Насильство в сім'ї як одна з причин сімейних конфліктів 49 Розділ 3. Діяльність психолога з попередження та розв’язання сімейних конфліктів 57 3.1. Діагностика сімейних відносин 57 3.2. Консультування і корекція сімейних стосунків 74 Висновки 94 Список використаної літератури 97 Додатки 100

Висновок

Аналіз психологічної літератури дозволяє стверджувати, що сімей без конфліктів практично не буває. Людина знаходиться в постійному конфлікті навіть з самим собою. Подружні конфлікти відрізняються від інших конфліктів тим, що учасниками конфлікту виступають близькі люди, ведучі сумісний образ життя, що мають єдиний бюджет, спільно виховують дітей і др.; такий конфлікт породжує особливо сильні і тривалі емоційні стани; для збереження сім'ї конфлікт вимагає позитивного дозволу, від нього не можна усунутися.

Серед актуальних суспільних проблем сьогодення сімейне питання посідає дуже важливе місце. Сім'я, як і суспільство, зазнала істотних змін. Родина перестала слугувати монополістом у передачі досвіду старших поколінь, взаємовідносин чоловіка і жінки, батьків і дітей, старших і молодших.

В умовах технічного прогресу, ринкової економіки, трансформації соціальних відносин сім'я стала не такою, як була ще не так давно, вона істотно змінилась і змінюється. Зростають нові її типи з неповною структурою, позашлюбні сім'ї. Збільшується кількість дітей, позбавлених батьківської уваги, що створює нові проблеми.

Частина нинішніх молодих людей, вступаючи у шлюб, має поверхове уявлення про непросту структуру сімейних взаємин, життєвих стосунків. Як писав відомий педагог В. Сухомлинський, "…вони не знають, що жити в шлюбі, жити день у день разом в одній кімнаті, не лише в щасливі години побачень, а все життя – це не стільки черпати воду з криниці щастя, скільки відкривати нові джерела – це великий, ні з чим не порівняний труд… Для цього потрібна величезна культура, моральна підготовка, школа мудрості" [32].

Існує безліч причин сімейних конфліктів: неспівпадання інтересів, поглядів, уявлень, смаків, звичок; несумісність характерів, етичних позицій, ролевих очікувань подружжя; порушення норм спілкування; сексуальні проблеми, прояв ревнощів; насильство, агресія одного з подружжя; матеріальні утруднення і ін.

Конфлікти істотно розрізняються в різних сім'ях по характеру і частоті, а головне, по умінню подружжя їх вирішувати, по культурі поведінки в конфліктній ситуації.

Проведене дослідження показало, що важливе значення для підтримки нормального сімейного мікроклімату мають морально-психологічні якості подружжя терпимість, уважність, доброта, співчуття, тактовність, незлопам'ятність, чуйність, розсудливість, розуміння, що створюють сприятливий фон для доброзичливих відносин в сім'ї. І навпаки, агресія, зарозумілість, злість, нетерпимість, прагнення до домінування, байдужість, черствість, егоїстичність стають причиною різних сімейних конфліктів.

Подружжя, чиї індивідуально-особові особливості є конфліктогенними чинниками, можуть не допускати конфліктів, якщо стримуватимуть себе, пристосовуватимуть свою поведінку до гармонійного сімейного життя.

Природно, що в цих умовах зростає роль соціально-психологічних фахівців, психологічних консультантів. Їх функція – в усуненні або хоча б пом’якшенні конфліктних ситуацій, налагодженні нормальних взаємин у сім'ях (між подружжям, тими, хто лише бере шлюб, батьками й дітьми, людьми похилого віку). Вони здійснюють її шляхом діагностування, консультування, проведення інших індивідуальних та колективних заходів.

Сам психолог чи служба в чужій сім'ї нічого виправити не можуть, і не мають права таке робити. Основна мета психолого-соціально-методичної допомоги – допомогти клієнту або сім'ї самим знайти шляхи і засоби розв’язання проблеми, що виникла у стосунках, психологічно підготувати в нього (у них) готовність піти на подолання сімейних проблем, що виникли, через зміну особистісного до них ставлення. А ефективність цієї роботи значною мірою залежить від:

• особистості психолога;

• його життєвої позиції, поглядів, знання психологічних законів функціонування і розвитку сім'ї [10].

Не можна забувати, що будь-яке некваліфіковане використання інструментарію психодіагностики, психологічної корекції, психологічного консультування може завдати значної шкоди як конкретній особистості, так і сім'ї в цілому. У зв'язку з цим вчені рекомендують керуватися рядом правил, які стосуються такого кола питань.

1. Практичний (соціальний) психолог, починаючи діагностування чи корекційну роботу, має мати чітку цільову програму з цього питання. Він повинен знати особистість клієнта, не допускати поспішності у діагнозі, передчасних висновків. Головним правилом його роботи повинно стати: "Не нашкодь!"

2. Дослідницька діяльність психолога пов’язана з різними аспектами життєдіяльності і поведінки клієнта, що носять суто особистісний характер. Тому психологу необхідно проявляти високу коректність, не допускати неуважного ставлення до клієнта, домогтися взаємодовіри у стосунках.

Одержана інформація може бути використана суто для допомоги людині, а не проти неї, адже "інформація, якою володіє психолог, - це зброя особливого характеру" [10].

3. Охоплювати психологічним впливом усі сторони життєдіяльності клієнта та своєчасно вживати заходів допомоги.

4. Постійно вдосконалювати свою професійну компетентність. Професіоналізм практичного (соціального) психолога – основа успішності його роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?