Дипломна робота «Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку», 2006 рік

З предмету Страхування · додано 24.06.2009 18:24 · від amalika · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи формування страхового ринку 7 1.1. Історичний розвиток становлення страхування в Україні: необхідність, зміст і призначення 7 1.2. Страховий захист як об’єктивно – економічна категорія 15 1.3. Ринкове страхування в системі страхового захисту суспільства 24 Розділ ІІ. Характеристика страхового ринку України 30 2.1. Організаційно-нормативне забезпечення страхового ринку 30 2.2. Склад та структура страхового ринку України 39 2.3. Динаміка основних економічних індикаторів розвитку страхового ринку 49 Розділ ІІІ. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні 54 3.1. Основні проблеми розвитку страхового ринку за умов сучасного стану економіки в країні 54 3.2. Напрямки вдосконалення державного регулювання страхування в Україні 59 3.3. Основні заходи щодо поліпшення ефективності функціонування ринку страхових послуг 65 Висновки 72 Список використаних джерел літератури 75

Висновок

В результаті проведеного дослідження дійшли висновку, що страхування – це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі (чи третій особі) у разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку страховика, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, вживає превентивні заходи, спрямовані на зменшення ризику, а при потребі перестраховує частину своєї відповідальності.

Одним фундаментальних положень є принципи страхування – основні положення, котрі реалізуються в кожному виді страхування і забезпечують його дію як економічного інструмента. Існує декілька принципів страхування, основними з яких є:

• цільового характеру страхування;

• платності;

• повноти;

• неперервності;

• поворотності.

Розрізняють також декілька функцій страхового захисту:

1. ризикову (функція страхового захисту), котра передбачає передачу ризику за плату від страхувальника до страховика і отримання таким чином страхового захисту;

2. фінансову, котра полягає в утворенні і використанні страхового фонду, а також в управлінні ним та грошовими потоками з інших джерел з метою отримання страховим підприємством доходів і прибутку;

3. заощаджувальну, котра дозволяє зменшувати витрати страхувальника на відшкодування збитків в ризиковому страхуванні та на нагромадження додаткових коштів при страхуванні життя;

4. попереджувальну, котра дозволяє уникати страхових випадків або зменшувати їх наслідки.

У відповідності з функціями, страхування в ринковій економіці відіграє нагромаджу вальну (акумуляційну), попереджувальну і захисну роль.

В сучасній економіці через страхування реалізується державна політика соціально-економічного захисту населення, а також формуються значні інвестиційні ресурси.

У кожній країні права і обов’язки сторін, котрі беруть участь у страхуванні, регулюються законодавчими актами. В Україні юридичною основою такого регулювання є Закон України від 7 березня 1996 року «Про страхування»

Український страховий ринок є досить молодим, оскільки його історія починається разом з отриманням Україною незалежності у 1991 році. Поряд із процесом реорганізації колишніх державних компаній почався активний процес створення приватних страхових компаній, загальна кількість яких на 1 січня 2004 року становила 385 компаній, з яких 28 компаній мають ліцензію на страхування життя (на 1 жовтня 41 компанія має право на страхування життя).

В процесі написання дипломної роботи за мету було поставлене розкриття сутності, необхідності та змісту українського страхового ринку, виявлення та розв’язання проблем, пов’язаних з діяльністю страховиків. Також аналіз основних показників та індикаторів надання страховиками страхових послуг.

Існування ефективного сектору страхування має важливе значення для всіх верств населення та секторів економіки. Страхування життя, здоров’я та цивільної відповідальності власників транспортних засобів дозволяє домогосподарствам досягати вищого рівня життя шляхом задоволення їх потреби в безпеці та гарантованого рівня доходу.

Отже, страхування повинно розглядатися не як товар розкошу, а як необхідна передумова стійкого економічного зростання країни.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?