Дипломна робота «Облік і контроль розрахунків із бюджетом за податком на додану вартість», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.06.2009 15:53 · від Семенюк · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.Теоретико-методологічні основи обліку та контролю розрахунків із бюджетом за податком на додану вартість 6 1.1. Економічна сутність податку на додану вартість та світовий досвід його запровадження 6 1.2. Нормативно-правове регулювання обліку та контролю розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість 15 1.3. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Житлоінвестконсалт» 18 Висновки до розділу 1 20 Розділ 2. Облік розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість ТОВ «Житлоінвестконсалт» 21 2.1. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість 21 2.2. Методика і організація аналітичного та синтетичного обліку розрахунків із бюджетом за податком на додану вартість 29 2.3. Відображення у звітності підприємства розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість 34 Висновки до розділу 2 38 Розділ 3. Контроль розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість ТОВ «Житлоінвестконсалт» 39 3.1. Джерела інформації та завдання економічного аналізу розрахунків із бюджетом за податком на додану вартість 39 3.2. Організація та методика зовнішнього контролю розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість 46 3.3. Організація внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість 59 3.4. Методика внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість 68 Висновки до розділу 3 70 Розділ 4. Методика і організація аудиту розрахунків із бюджетом за податком на додану вартість 71 4.1. Завдання та джерела інформації аудиту розрахунків із бюджетом за податком на додану вартість 71 4.2. Методика і організація аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість 73 4.3. Формування аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту 92 Висновки до розділу 4 99 Висновки та пропозиції 100 Список використаних джерел 105 Додатки 113

Висновок

В дипломній роботі розглянуто основні найважливіші питання щодо обліку та контролю розрахунків підприємства із податку на додану вартість в Україні.

Механізми нарахування і сплати податку на додану вартість в Україні мало чим відрізняються від європейських країн, а ставка ПДВ належить до найвищих в Європі. Із наведеного в дипломній роботі матеріалу можна зробити наступні висновки :

- в зарубіжних країнах, зокрема в країнах Європи, набагато більше розвинута система пільг із ведення податкового обліку та сплати ПДВ;

- в зарубіжних країнах існує досить велика кількість диференційованих ставок із ПДВ, що дозволяє підтримувати національного виробника;

- в зарубіжних країнах існує також значна кількість неоподатковуваних операцій, що також вивільняє від сплати велику кількість дрібних платників податків.

Слабким місцем української нормативної бази щодо ПДВ є нерозробленість питання щодо відшкодування ПДВ з бюджету, що призводить до ситуації, коли надходження до бюджету з ПДВ практично дорівнюють витратам з бюджету на відшкодування ПДВ.

Основною помилкою впровадження ПДВ в Україні являлося його впровадження в період інфляції та економічного спаду, що не відповідає практиці більшості країн, які впровадили ПДВ за умови стабільності національної економіки.

Враховуючи те, що Україна дуже потребує більшого економічного зростання, перспективним напрямом реформування українського ПДВ виглядає зменшення ставки податку з одночасним більш суворим контролем щодо відшкодування ПДВ з бюджету.

Бухгалтерський та податковий облік ПДВ мають свої специфічні особливості, які у дипломній роботі розглянуто на прикладі базового підприємства ТОВ “Житлоінвестконсалт”. ТОВ “ Житлоінвестконсалт” є підприємством, що займається багатопрофільною діяльністю. Аналітичний облік ПДВ ведеться на підприємстві згідно із законодавством України, із використанням відповідних реєстрів, видачею податкових накладних. Бухгалтерський облік ПДВ підприємство веде, використовуючи діючий в Україні План рахунків, для обліку ПДВ використовуються субрахунки 6411, 643, 644. Синтетичний облік ПДВ ведеться із використанням регістрів бухгалтерського обліку – Журналу – ордеру № 3, Відомості 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом, бухгалтерських довідок, аркушів – розшифровок до рахунків 643,644. Характеризуючи стан бухгалтерського та податкового обліку ПДВ на підприємстві ТОВ „Житлоінвестконсалт”, можна сказати, що облік ПДВ цілком задовольняє потреби підприємства.

Бухгалтерський та податковий облік податку на додану вартість в ТОВ “Житлоінвестконсалт” є досить трудомістким процесом, особливо це стосується податкового обліку. Журнально – ордерна система бухгалтерського обліку погано пристосована для ведення такого обліку, і тому ТОВ “Житлоінвестконсалт” має витратчати додаткові зусилля облікових працівників на ведення обліку ПДВ.

Збільшення обсягу облікових операцій потребує впровадження на підприємстві ТОВ “Житлоінвестконсалт” комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку, що її забезпечують різноманітні бухгалтерські програми. Ряд цих програм одночасно забезпечує ведення податкового обліку операцій у розрізі статей податкової декларації. Впровадження комп’ютерної форми бухобліку на базі прогами 1С: Підприємство значно підвищить ефективність обліку податку на додану вартість та вивільнило ресурси облікових працівників.

На сьогоднішній день на ринку України присутня велика кількість програм бухгалтерського обліку, що автоматизують облік більшості господарських операцій. До цих операцій відноситься і облік ПДВ.

При здійсненні автоматизації обліку ПДВ в будь-якій обліковій програмі виконуються наступні дії:

- здійснюється кодування операцій, які призводять до виникнення податкових зобов’язань або податкового кредиту із ПДВ;

- здійснюється прив’язка у програмі формування відповідних документів при проведенні такої операції;

- налаштовується методика формування податкової декларації із ПДВ за певними параметрами.

Після здійснення вказаних дій будь-яка комп’ютерна програма має виконувати наступні дії :

- обліковувати податкові зобов’язання із ПДВ;

- обліковувати податковий кредит із ПДВ;

- формувати податкову звітність з ПДВ.

Такі можливості надають всі основні програми автоматизації бухгалтерського обліку, що представлені на ринку України.

Для вибору відповідної програми ТОВ „Житлоінвестконсалт” необхідно здійснити аналіз не тільки можливостей, які надає програма, але й сервісну підтримку розробників та надійність бази даних.

Контроль розрахунків із податку на додану вартість на базовому підприємстві здійснюється у різних напрямках.

На підприємстві ТОВ „Житлоінвестконсалт” здійснюється як зовнішній, так і внутрішній аудит розрахунків із бюджетом по ПДВ. Причому основними суб’єктами зовнішнього контролю являються :

- податкова адміністрація;

- податкова міліція;

- зовнішній аудит.

Суб’єктами внутрішнього контролю розрахунків із бюджетом по ПДВ являються :

- ревізійна комісія товариства;

- внутрішній аудит.

У роботі розглянуто особливості окремих видів контролю, таких як внутрішній аудит, ревізія та зовнішній аудит розрахунків із податку на додану вартість. Контроль розрахунків з бюджетом по податку на дродану вартість з боку податкової міліції не розглядався. Із розглянутого матеріалу можна зробити висновки :

- найбільш незалежною формою зовнішнього контролю розрахунків із бюджетом по ПДВ являється зовнішній аудит;

- внутрішній аудит, зовнішній аудит та ревізія мають спільні риси в частині застосування однакових методів контролю документів, але відрізняються за своєю метою;

- внаслідок різного підпорядкування здійснення внутрішнього аудиту, ревізії та зовнішнього аудиту розрахунків із ПДВ може призвести до неоднакових результатів.

Ревізійна комісія може досить ефективно діяти в частині контролю розрахунків по ПДВ із бюджетом. Це пояснюється такими чинниками :

- ревізійна комісія підпорядковується безпосередньо наглядовій раді;

- ревізійна комісія має широкі повноваження.

Аудит податку на додану вартість також має свої специфічні особливості.

Аудит податку на додану вартість може проводитись у рамках комплексної програми аудиту підприємства або бути основним завданням для програми цільового аудиту.

Аудит податку на додану вартість основною складністю має визначення видів операцій, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20%, 0%, звільнені від оподаткування та є неоподатковуваними.

Найбільш трудомістким етапом в аудиті податку на додану вартість є перевірка реквізитів всіх первинних документів, що є підтвердженням податкових зобов’язань підприємства та його податкового кредиту.

При застосуванні комп’ютерної форми бухгалтерського обліку, в якій ведеться комп’ютеризований податковий облік ПДВ, проведення аудиту ПДВ значно полегшується, але аудитор має все одно пересвідчитися в наявності всіх податкових накладних і відслідкувати правило першої події.

Основними відмінностями проведення аудиту розрахунків підприємства із бюджетом по ПДВ є наступні :

- аудит використовує поняття суттєвості, що означає широкі можливості в обиранні типів аудиторських доказів;

- аудит користується поняттям аудиторського ризику, що дає можливість при здійсненні аудиту не використовувати суцільну перевірку.

Таким чином, на сьогоднішній день функціональні можливості підприємства повністю забезпечуються існуючою системою бухобліку. У майбутньому, у випадку розвитку підприємства та збільшення його діяльності, можлива подальша модернізація бухгалтерського обліку на підприємстві на основі впровадження моделі повного документообігу.

На базовому підприємстві протягом його діяльності у 2007 р. було виявлено наступні відхилення у обліку розрахунків із бюджетом по ПДВ :

- неправильне використання бухгалтерських рахунків;

- віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, що сплачені у вигляді платежів, які не входять до валових витрат підприємства.

Таким чином, вдосконалення обліку розрахунків із бюджетом по розрахунках із ПДВ на базовому підприємстві має бути вдосконалене як в частині фінансового, так і податкового обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?