Курсова робота «Аналіз операцій банків з цінними паперами», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 21.06.2009 22:04 · від dencibel · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні засади аналізу та оцінки портфеля цінних паперів комерційного банку 1.1. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу портфеля цінних паперів банку 6 1.2. Оцінка вартості цінних паперів. 18 Розділ 2. Аналіз інвестицій банків у цінні папери 2.1. Організаційно - економічна та правова характеристика діяльності Зат кб “приватбанк 24 2.2. Аналіз операцій ЗАТ КБ “ПриватБанк” з цінними паперами 29 Розділ 3. Шляхи вдосконалення участі комерційних банків На ринку цінних паперів в україні 3.1. Сучасні проблеми формування та оцінки ефективності інвестиційного портфеля 37 3.2. Управління інвестуванням за умов ризику 40 Висновки 45 Список використаних джерел 47 Додатки 49

Висновок

Отже, розглянувши дану тему можна зробити наступні висновки. Операція комерційних банків з цінними паперами – це юридично оформлена та закінчена дія або послідовність дій на фондовому ринку, об’єктом яких є цінні папери та грошові засоби. Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують відношення власника документа по відношенню до особи, що випустила його. Іншими словами цінний папір – це форма існування капіталу, яка полегшує його перерозподіл та може обертатися на ринку як товар і приносити дохід. Існує велика кількість різноманітних цінних паперів, які прийнято класифікувати за різними ознаками, наприклад, за характером розпорядження, залежно від строків і місця розміщення, за характером емітента, за сферою обороту, виходячи з форм виплати доходу по цінним паперам тощо. Існують такі цінні папери, як акції, облігації, векселі, казначейські зобов’язання, депозитні сертифікати, похідні цінні папери тощо. Усі ці цінні папери обертаються на ринку України.

Однак законодавством нашої країни дозволено випускати такі цінні папери, як акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання республіки, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати, векселі, приватизаційні папери, заставні та іпотечні цінні папери. Діяльність комерційних банків з цінними паперами є досить різноманітною і включає: емісійні операції – це операції, пов’язані з випуском комерційними банками різноманітних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів та депозитних сертифікатів) з метою поповнення статутного капіталу і примноження коштів для проведення активних операцій. Інвестиційні операції – це діяльність банку по інвестуванню грошових та інших резервів банку в цінні папери з метою отримання доходів у формі процентів, дивідендів, прибутку від перепродажу. При заставних операціях цінні папери виступають як предмет застави, тобто як забезпечення за кредитами, які отримує комерційний банк від НБУ та інших комерційних банків.

Посередницькі операції включають у себе досить широкий комплекс різноманітних операцій, таких як: андеррайтинг, брокерські та дилерські операції, депозитарна, консультаційна та багато інших видів діяльності. Операції комерційних банків з цінними паперами посідають значне місце у загальній діяльності банків. Проте, для розвитку операцій банків з цінними паперами існують певні перешкоди у вигляді різноманітних проблем (наприклад, нерозвиненість, нестабільність ринку цінних паперів; нестабільність і кризові явища в економіці; відсутність повної і достатньої інформації про фінансовий стан ринку, емітентів тощо; недостатня підготовка кадрів; проблеми в законодавчій базі країни тощо).

Перспективи розвитку операцій комерційних банків з цінними паперами можливі лише після усунення усіх або більшої частини існуючих проблем. Якщо це буде можливим, то комерційні банки зможуть вийти на зовсім новий для них рівень діяльності, розширити обсяги проведення таких операцій, збільшити свої прибутки і підвищити свою конкурентоспроможність, порівняно з банками інших країн.

І на завершення можна сказати, що мета курсової роботи виконана. Всі розрахунки які відображають діяльність банку на ринку цінних паперів були проведені та проаналізовані. Були розраховані обов’язкові нормативи НБУ. На базі даних звітів розраховані показники прибутковості банку, що використовується в Україні: ROA, ROE та SPRED.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення