Курсова робота «Механізм державного регулювання діяльності підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 17.06.2009 22:03 · від Жанна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Роздiл 1. Теоретичні основи функціонування підприємства 6 1.1. Підприємство як суб'єкт господарювання 6 1.2. Мета і принципи діяльності підприємства 9 Роздiл 2. Створення підприємства і порядок його реєстрації 12 2.1. Загальні умови створення підприємства 12 2.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування його діяльності 17 2.3. Планування діяльності підприємств 20 Роздiл 3. Державне регулювання діяльності підприємства 26 3.1. Економічні функції держави щодо діяльності підприємства 26 3.2. Контроль за діяльністю підприємства 28 3.3. Методи і принципи державного регулювання економічної діяльності підприємства 31 Висновки 33 Список використаної літератури 36

Висновок

Після проведеного дослідження по темі роботи можна сказати, що її основну мету досягнуто. З даної курсової роботи можна зробити наступні висновки. В умовах ринкової економіки підприємство об’єктивно стає основною організаційною ланкою в реалізації загальнодержавних та галузевих виробничих завдань. Підприємство — це заснована на кооперації форма організації виробництва, що виступає як економічно відособлений суб'єкт господарювання. Підприємство як економічна система є основною ланкою, де відбувається безпосереднє вирішення основної економічної проблеми: що і скільки (товарів і послуг) виробляти? Воно має не тільки виробляти високоякісну та конкурентоспроможну продукцію, що повинна користуватися попитом на внутрішньому ринку, а й створювати нові робочі місця, забезпечуючи зайнятість працездатного населення, своєчасно виплачувати заробітню плату всім працівникам та відраховувати необхідні податкові платежі у державні та місцеві бюжети. Підприємство виконує наступні функції: організаційну, відтворювальну та соціальну.

Роль підприємства в суспільному виробництві полягає в тому, що воно забезпечує, з одного боку, поєднання факторів виробництва, а з іншого − зв'язок між товарними і ресурсними ринками. Таким чином, під підприємством розуміють самостійний суб'єкт господарювання, створений у порядку, встановленому законодавством, для виробництва продукції, виконання робіт і послуг з метою задоволення суспільних потреб та отрима-ння прибутку за допомогою самостійного здійснення своєї діяльності, розпорядження власною продукцією та отриманим прибутком, що залиша-ється в нього після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Кожне підприємство у своїй діяльності керується низкою принципів, які заведено поділяти на системонезалежні та системозалежні (залежно від суспільно-економічної системи, у якій функціонує підприємство). У економічній теорії головним мотивом діяльності підприємства, його метою вважається максимізація економічного прибутку — різниці між сукупним виторгом і сукупними економічними витратами.

Державне регулювання передусім здійснюється через розробку системи законів, що визначають основи підприємницької діяльності. Основними законодавчими актами, які регулюють процес функціонування підприємств в Україні є Конституція України, закони України «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про ліцензування», закони щодо розвитку конкретних галузей та сфер економіки, Указ Президента україни «Про реформуваня системи державної підтримки підприємництва», постанова Кабінету Міністрів України «Концепція державної політики розвитку малого підприємництва» та інші нормативно-законодавчі акти.

На нинішньому етапі розвитку України, коли трансформаційний спад поступово змінюється структурною перебудовою, паралельно з процесами становлення підприємницького сектору відбувається формування механізму його державного регулювання. Тобто державна підприємницька політика ще перебуває в зародковому стані і є так само недосконалою, як і всі інші інструменти регулювання.

Важливою складовою механізму державного регулювання діяльності підприємства має стати система його державної підтримки, створення якої нині проголошується як запорука поліпшення стану в усіх сферах соціально-економічного життя суспільства. Економічний зміст державної підтримки полягає в розробці та реалізації системи державних програм науково-технічного, ресурсного, фінансового, консультативного, кадрового та іншого сприяння розвитку підприємництва. Основними принципами державного регулювання економіки прийнято вважати:

- мінімальне втручання державних органів в економічні процеси (їм доцільно делегувати лише ті функції, які не можуть бути забезпечені суб’єктами ринкових відносин);

- вплив відповідних владних структур та розвиток соціально-економічних процесів за допомогою економічних регуляторів і нормативів, що встановлюються державою.

Отже, державне регулювання передбачає створення сприятливих умов розвитку економіки та виробництва, ступінь втручаня держави в процеси вибору напрямків та інструментів підприємницької діяльності через систему нормативно-правових документів і оподаткування для досягнення найвищого соціально-економічного ефекту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?