Дипломна робота «Організація обліку, аналізу та аудиту діяльності малих підприємств», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.06.2009 11:57 · від nani · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Діяльність суб’єктів малого підприємництва як складова економіки держави 1.1. Поняття та види малих підприємств в економіці держави 1.2. Розвиток малого підприємництва в Україні та світовий досвід в підтримці малих підприємств 1.3. Законодавче регулювання діяльності малого підприємництва Розділ 2. Методика і організація обліку на малих підприємствах 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Фінансовий облік на малому підприємстві 2.3. Управлінський облік малого підприємництва 2.4. Особливості складання фінансової звітності на малих підприємствах Розділ 3. Аналіз та аудит на малих підприємствах 3.1. Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності малих підприємств 3.2. Методика аудиту малого підприємства за окремими етапами перевірки Висновки Список використаної літератури Додатки 102

Висновок

Проводячи дослідження підприємств малого бізнесу, було б доцільним використання запропонованої класифікації малих підприємств за десятьма ознаками, що враховує різноманітність їх господарської діяльності й організаційно-правовий аспект. Така класифікація є теоретичною першоосновою для подальших розробок.

Розгляд сутності фінансових результатів господарської діяльності підприємств із двох сторін: як економічної категорії і як методики визначення результату діяльності конкретного суб’єкту підприємницької діяльності, який запропонував автор, поглиблює її розуміння.

Підприємства малого та середнього бізнесу відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні економіки країни в цілому.

1. незначну економічну «вагу» окремих підприємств, підприємства малого та середнього бізнесу набувають досить швидкого розвитку. Це обумовлено їхніми вагомими конкурентними перевагами в інституційній структурі економіки, якими є:*

2. мобільність, здатність до швидкого реагування на зміни кон'юнктури ринку, оперативність освоєння нової продукції та зміни обсягів виробництва в межах виробничих можливостей;*

3. дрібносерійне виробництво, можливість підвищення ефективності за рахунок вузької спеціалізації, технологічна гнучкість виробничих процесів;*

4. низька капіталоємність, швидка окупність вкладень, невисокі експлуатаційні та накладні витрати підприємства;*

5. здатність до якнайповнішої мобілізації доступних ресурсів, включаючи оперативне використання досягнень науково-технічного прогресу (в технічній, економічній, організаційній, інформаційній сферах).

Водночас, зворотним боком наведених конкурентних переваг є низка системних загроз, які обумовлюють нестійкість розвитку малого підприємництва. Серед них:

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?