Курсова робота «Захист у кримінальному судочинстві», 2008 рік

З предмету Право · додано 17.06.2009 13:23 · від TATIANA · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-4 Розділ І. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві 5-7 Розділ ІІ. Правовий статус і повноваження захисника у кримінальній справі8-15 Розділ ІІІ. Процесуальні аспекти участі захисника у кримінальній справі16-21 Висновки 22-23 Список використаних нормативно–правових актів і літератури 24-25 Додатки Додаток А 26-28

Висновок

Дослідження питання захисту, його видів і значення у кримінальному судочинстві; правового статусу і повноважень захисника у кримінальній справі; процесуальних аспектів його участі у кримінальній справі дає можливість зробити наступні висновки.

1. Захист – це одна із функцій судочинства при розгляді кримінальної справи в суді поряд з функціями обвинувачення і розгляду справи. Забезпечення права на захист – один з основних конституційних принципів кримінального процесу України.

2. Мета захисту у кримінальному процесі — позитивно впливати на винесення рішень у справі, сприятливих для підзахисного, а саме, щоб жодний невинний не був притягнений до кримінальної відповідальності та засуджений, а покарання винного щоб відповідало його особі та характеру, ступеню його вини. Тобто мета захисту частково співпадає з тим, як закон нині визначає завдання кримінального судочинства: щоб «жодний невинний не був покараний». А завданням захисту є спростування підозри та обвинувачення, наведення обставин, які їх заперечують, які виключають або пом'якшують кримінальну відповідальність підзахисного, та надання необхідної юридичної допомоги.

3. Захисник – це особа, яка здійснює захист прав і законних інтересів переслідуваних у кримінальному порядку суб'єктів процесу: підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого шляхом надання їм необхідної юридичної допомоги. Повноваження захисника виконують адвокати – особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю; інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни або піклувальники.

4. Участь захисника у кримінальному процесі як один з найважливіших проявів реального забезпечення права обвинуваченого, підозрюваного, підсудного на захист, гарантована Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами, чітко регламентована і поширюється на широке коло осіб.

5. В кримінальному процесі України адвокат-захисник покликаний здійснювати функцію захисту; є процесуально самостійною фігурою; його діяльність має грунтуватися винятково на законі; адвокат-захисник здійснює функцію захисту відповідно до свого внутрішнього переконання і не обмежений у виборі способів і засобів захисту прав і законних інтересів підзахисного. Адвокат-захисник хоч і зобов'язаний узгоджувати з підзахисним ключові моменти захисту, але не може сліпо слідувати всім вимогам підзахисного і використовувати інші, ніж передбачені законом, способи і засоби захисту.

На мій погляд, процесуальний статус захисника та реалізація прав учасників кримінального процесу насамперед повинні здійснюватися на основі принципу справедливості, оскільки справедливість є морально-правовим явищем і виступає критерієм оцінки дій людини. Принцип справедливості сприяє правильному застосуванню норм законодавства, а також є основою для удосконалення його нормативного регулювання і насамперед вимагає від людини знання права та механізму його реалізації шляхом правильного застосування під час вирішення кримінальних справ. Справедливість в юридичному житті має характеризуватися всебічною, повною і об'єктивною оцінкою правових явищ, миролюбністю, доброзичливістю, моральною культурою юриста, як частиною духовної культури суспільства в цілому. Саме так має здійснюватися реалізація принципу справедливості при забезпеченні правового статусу суб'єктів кримінального процесу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?