Дипломна робота «Розробка навчального курсу „1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ „Фокстрот”)», 2007 рік

З предмету Комп'ютери · додано 14.06.2009 13:19 · від makuhan · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 2 Зміст 3 Перелік умовних скорочень 4 Вступ 5 Розділ і. Дидактичні основи побудування курсу „1с:бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі тов „фокстрот”)” 10 1.1. Професійна освіта України й основні поняття 10 1.2. Методика аналізу професійної діяльності фахівця 108 1.3. Методика формування учбового плану підготовки гуманітарного, фундаментального і соціально-економічного циклу. 29 1.4. Методика формування змісту дисциплін професійної (спеціальної) підготовки 33 1.5. Методика формування програми професійної підготовки студентів технічних спеціальностей. Теоретичне навчання 36 1.6. Практичне навчання 38 1.7. Загальна концепція системи «1С:Підприємство» 42 РОЗДІЛ IІ. Конструювання навчальної програми курсу „1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ „Фокстрот”)” 57 2.1. Архітектоніка навчального курсу 57 2.2. Зміст навчального курсу 60 2.3. Навчальна програма 64 Розділ ііі. Методична розробка курсу 80 3.1. Методика підвищення кваліфікації адміністратора системи «1С» за курсом „1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ „Фокстрот”)” 80 РОЗДІЛ ІV. Економічна частина 107 4.1. Техніко-економічна та соціальна ефективність 107 Розділ v. Охорона праці та безпека життєдіяльності 113 Висновки 123 Список використаних джерел 125

Висновок

Під час розробки дипломного проекту мною була розроблена, теоретично обґрунтована та практично апробована модель навчального курсу „1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ „Фокстрот”)” як складова фахово–інформатичної підготовки сучасного адміністратора програми 1С:Бухгалтерія на курсах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера, касира.

Рівень фахово–інформатичної підготовки спеціаліста відповідає вимогам сучасного інформатизованого виробництва:

у навчальному курсі були реалізовані сучасні підходи до організації навчально–пізнавальної діяльності учнів (діяльнісний підхід, диференційна та особиста–орієнтація навчання);

була організована підготовка адміністратора (програміста) на основі навчального курсу.

При підготовці матеріалу та розробці курсу були розв’язання таки задачі:

вивчений сучасний стан досліджуваної проблеми за науково–педагогічною літературою, матеріалам конференції на основі аналізу передового педагогічного досвіду;

з’ясовані сучасні вимоги до фахово–інформатичної підготовки адміністратора-програміста та конкретизовані дидактичні принципи вибору змісту навчального курсу;

розроблена і теоретично обґрунтувана модель фахово–інформатичної підготовки спеціаліста (наочність, організація навчального процесу, форми, методи дидактичного забезпечення);

розроблений навчальний метод забезпечення курсу „1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ „Фокстрот”)”;

навчальний курс експериментально апробований.

Робота над проблемою проводилася на базі ТОВ „Фокстрот” (м. Бердянськ). На цих курсах і була частково апробована навчальна програма. Курс пройшли 1 бухгалтер та 4 продавці-касири різних відділів ТОВ „Фокстрот”.

Як задовільній момент навчального курсу, можна вважати значне зниження викликів спеціаліста до замовників по вирішенню технічних проблем. Телефонні консультації набули змістовності та конструктивності. Учні у себе на підприємствах доволі професійно вирішують більшість виникаючих проблем.

В економічній частині були проведені розрахунки по ефективності впровадження даного курсу на будь-якому підприємстві. Є пряма залежність економічної ефективності курсу від кількості груп учнів. При значній кількості учнів строки погашення витрат на організацію класу та реалізацію курсу значно зменшуються.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?