Дипломна робота «Вплив ЗМІ на соціалізацію сучасної молоді», 2008 рік

З предмету Соціальна робота · додано 14.06.2009 13:11 · від Tanya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні засади дослідження 1.1. Сутність процесу соціалізації 1.2. Психологічні та вікові особливості молоді студентського віку 1.3. Роль засобів масової інформації в житті сучасної людини Розділ іі. Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію студентської молоді 2.1. Вплив засобів масової інформації на особистість молодої людини 2.2. Відеокультура як чинник соціалізації студентської молоді 2.3. Вивчення ступеню впливу засобів масової інформації на соціалізацію студентів Розділ ііі. Змі як інструмент процесу соціалізації студентської молоді 3.1. Відчизняний досвід використання ресурсів ЗМІ для позитивного спрямування процесу соціалізації 3.2. Рекомендації щодо поліпшення позитивного впливу ЗМІ на процес соціалізації студентської молоді 3.3. Охорона молоді від негативного впливу засобів масової інформації Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Розглянувши дану тему можна зробити такі висновки, процес соціалізації це складний багатогранний процес спрямований на засвоєння iндивiдом соцiального досвiду, цiнностей, норм, установ, властивих суспiльству, соцiальних груп, до яких вiн належить. Неабияку роль у цьому процесі відіграють засоби масової інформації, які виступають не тільки джерелом отримання інформації, а й надають взірці для наслідування молоді.

1. Ознайомившись та проаналізувавши літературу щодо проблем впливу ЗМІ на соціалізацію молоді, вікові особливості молоді студентського віку ми дішли до того що не дивлячись на велику кількість робот у цьому напрямку проблема ще потребує подальшого більш ґрунтовного вивчення.

2. Розглянувши поняття процесу соціалізації нам стало зрозуміло що воно охоплює всі процеси залучення до культури, комунікації і навчання, за допомогою яких людина набуває соціальну природу і здатність приймати участь в соціальному житті. Соціалізація включає і виховання, як цілеспрямовану дію на індивіда по прищеплюванню йому певних навичок, понять доповнюється при цьому практикою соціальної діяльності індивіда. Не останню роль у цьому процесі відіграють ЗМІ.

3. Вплив засобів масової інформації на соціалізацію студентської молоді є досить суттєвим. Він споріднюється з впливом сім’ї та оточуючих. Тобто у наш час вплив ЗМІ на стільки великий, що ця проблема з плином часу повинна серйозніше стурбувати науковців, бо, будь-які заходи щодо покращання ситуації так чи інакше пов'язані з необхідністю інформувати суспільство, впливати на свідомість задля зміни застарілих стереотипів тощо. Найбільш потужним інструментом виконання таких завдань, безумовно, є ЗМІ, тому їх роль, місце і особливості функціонування здаються надзвичайно важливими.

В першу чергу це стосується студентської молоді яка є дуже чутливою до впливу різноманітних соціалізуючи факторів, зокрема засобів масової інформації. Саме ЗМІ, прямо або опосередковано, впливають на засвоєння студенством соціального досвіду, вибору стилю поведінки та особистісних орієнтацій.

На нашу думку, засоби масової інформації на сучасному етапі розвитку людства є найважливішим надбанням. Завдяки їм наша цивілізація отримала змогу якісно і кількісно змінити умови спілкування, отримання будь-якої інформації та освіти. ЗМІ мають неабиякий вплив на формування світогляду, поведінки молодої людини, її культурних уподобань та інтересів. Більше того ЗМІ самі стали часткою культури, не тільки її об’єктом, а і суб’єктом. Тобто засоби масової інформації є творцями сучасної культури.

4. Виходячи з результатів нашого практичного дослідження, можна ствержувати, що процес соціалізації не буде повним без участі засобів масової інформації. Саме вони є для студентів джерелом отримання соціалізуючої інформації, та дають можливість молоді бути повноправною частиною сучасного інформаційного суспільства.

Телебачення, інтернет, преса – це ті джерела з яких студентська молодь черпає більшу частину інформації будь якої тематики. Це призводить до прихильності до поверхневого, швидше ніж до пошуку "коріння”, до колажа, а не до глибинного сприйняття, до краху відчуття часу і простору.

5. ЗМІ сьогодні постали як потужний інструмент виховання молодої особи. Виходячи з цього нами було розроблено ряд рекомендацій стосовно вдосконалення роботи засобів масової інформації з метою поліпшення їх позивного впливу на процес соціалізації студентської молоді.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?