Реферат «Роль держави в реформуванні банківської системи України», 2007 рік

З предмету Регулювання економіки · додано 13.06.2009 20:55 · від Жанна · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальні відомості про банки і банківську систему 5 1.1. Структура банківської системи та її еволюція 5 Розділ 2. Процес створення та розвитку банківської системи України 10 2.1. Етапність розвитку банківської системи 10 2.1.1. Процеси перереєстрації та реорганізації банків – 1-й етап (1991-1992 pp.) 11 2.1.2. Поява банків «другої хвилі» – 2-й етап (1992-1993 рр.) 11 2.1.3. Перші банкрутства – 3-й етап (1994-1996 рр.) 12 2.1.4. Стабілізація банків та впровадження національної валюти – гривні – 4-й етап (1996-1998 рр.) 12 2.2. Національний банк України 16 2.2.1. Структура, функції та операції, що здійснює НБУ 16 2.2.2. Банківське регулювання та банківський догляд 18 2.2.3. НБУ – головний суб’єкт грошово-кредитної політики 20 2.3. Досвід формування і функціонування банківської системи Польщі 23 2.4. Розвиток банківської системи на сучасному етапі 24 2.4.1. Нова редакція Закону „Про банки і банківську діяльність” 24 2.4.2. Динаміка показників банківської системи на сучасному етапі 26 Розділ 3. Україна на шляху до Євроінтеграції 29 3.1. Банк розвитку транскордонного співробітництва 29 Висновки 31 Додаток 1. Попередні підсумки діяльності банків України на 01.03.2007 рік (за даними щоденного балансу) 34 Перелік використаних джерел 36

Висновок

Банківська система має життєво важливе значення для економіки країни, бо являє собою єдину систему, підпорядковану одній головній меті — забезпечувати ефективний обіг фінансових ресурсів у державі. Від того, наскільки раціонально організована банківська система, наскільки вона відповідає економічній політиці держави, етапу розвитку економіки, залежить ефективність руху фінансових ресурсів і, в свою чергу, розвиток економіки. Банківська система є об’єктом ретельного нагляду і регулювання як з боку Національного банку України, так і з боку вищих органів державної влади і управління.

Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України „Про банки і банківську діяльність”. Вона є дворівневою і складається з Національного банку України та банків різних видів і форм власності.

З січня 1998 року банківська система України перейшла на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і статистики.

Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошового-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

НБУ за Законом здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через встановлювання економічних нормативів, дотримання яких є обов’язковим для банків, та через нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій. Регулювання та банківський нагляд НБУ здійснює відповідно до положень Конституції України, Законів України „Про банки і банківську діяльність” та „Про Національний банк України”, інших законодавчих актів та нормативно-правових актів НБУ.

Банк – юридична особа, яка має виключне право проводити певні види операцій, затверджені чинним законодавством, тільки при отриманні ліцензії НБУ.

Комерційні банки формують банківську систему і виконують такі основні функції: акумуляція тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб; проведення безготівкових розрахунків; касове обслуговування готівкового обігу; кредитування; агентські та інші послуги клієнтам банку. В умовах ринкової економіки комерційні банки являють собою серцевину фінансової системи, виконуючи роль кровоносної мережі в економіці. Концентруючи значну масу фінансових ресурсів і спрямовуючи кредитні потоки, вони відіграють провідну роль у розвитку кожної країни. Тому економічна та фінансова міць країни визначається насамперед потенціалом її банківської системи.

Розрізняють два типи комерційних банків: універсальні й спеціалізовані. Універсальні здійснюють усі види банківських операцій. Спеціалізовані банки проводять тільки окремі види операцій або обслуговують певні галузі. Більшість банків в Україні є універсальними. До спеціалізованих банків відносяться ощадні, інвестиційні, іпотечні та інші види банків.

За формою власності розрізняють державні, акціонерні й приватні банки. Однак незалежно від форми власності комерційні банки є суб'єктами підприємницької діяльності, яку вони здійснюють на основі комерційного розрахунку. Державний банк засновується за рішенням КМУ за умови позитивного висновку НБУ з приводу наміру його заснування. Аналогічно здійснюється прийняття рішення про ліквідацію такого банку.

Банки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України „Про Національний банк України”, „Про банки і банківську діяльність”, законодавством України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств, іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України і своїми статутами.

Комерційні банки і банківські інститути, будучи економічно незалежними (не відповідають за зобов'язання держави), повинні на засадах здорової конкуренції задовольнити потреби населення та національної економіки у банківських послугах, створити умови для стабілізації економіки України. Тому банківська система зобов'язана стимулювати конкуренцію, процес роздержавлення і приватизації, поступово здійснювати перебудову системи ціноутворення, не допускати безконтрольного зростання дефіциту державного бюджету, гіперінфляції, ефективно обслуговувати міжнародний рух капіталів, робочої сили, товарів і послуг та ін.

Проте у перші роки існування комерційні банки (в яких майже 4/5 статутних фондів було сформовано на кошти держпідприємств) та банківські установи держави переслідували насамперед власні цілі, не нехтуючи при цьому протизаконними методами, не були заінтересовані у послабленні гіперінфляційних процесів та ін. Хоча НБУ зобов’язаний підтримувати платоспроможний попит населення і розвиток пріоритетних галузей виробництва, домагатися інших макроекономічних цілей, його зусилля були спрямовані переважно на досягнення фінансової стабілізації, яка за погіршення інших агрегатних показників виявилася ілюзорною. Водночас формуванню ефективної банківської системи України на певних етапах заважали тривала й глибока економічна криза, незначні обсяги власного капіталу, недосконалість законодавчої бази, відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів тощо.

Банківська система України була утворена з уніфікованої системи, а законодавчою базою передбачався лише загальний принцип побудови банківської системи і зовсім було відсутнє визначення структури другого рівня. До початку 2001 року була відсутня як формальна, так і фактична спеціалізація банків, територіальна спеціалізація.

Удосконалення законодавчої, а також правової бази було вкрай необхідним. Прийняття Закону України „Про банки і банківську діяльність”, а потім його нової редакції внесли певні зміни в оздоровлення стану банківської системи, укріпили її підґрунтя.

Для подальшого реформування і удосконалення банківської системи держава, виконуючи свої основні функції (в першу чергу, економічну), постійно вживає певні заходи, як-то:

- за допомогою законотворчої активності формує правові засади функціонування банківської системи;

- контролює виконання прийнятих нею законів України, інших законодавчих актів та нормативно-правових актів НБУ;

- бере участь у формуванні інформаційної бази щодо діяльності банків тощо.

Аналізуючи етапи становлення і розвитку банківської системи України після розпаду СРСР, кроки держави щодо її реформування, а також динаміку показників діяльності банків на сучасному етапі, можна сказати, що вжиті державою загалом і зокрема НБУ, як особливого органу державного управління, заходи щодо реформування банківської системи країни мали позитивні результати і сприяли її ефективному розвитку. Виходячи з того, що економіка нашої країни потребує і надалі державного регулювання, держава не має зупинятися на досягнутих успіхах, вона повинна і надалі удосконалювати свою банківську систему.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?