Курсова робота «Приватні та суспільні блага в умовах сучасної ринкової економіки», 2008 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 13.06.2009 16:21 · від Костя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Сутність приватних та суспільних благ 5 1.1. Статус приватних та локальних суспільних благ 5 1.2. Створення і фінансування приватних та локальних суспільних благ 8 1.3. Господарський механізм надання приватних та локальних суспільних благ 14 2.Оптимальний обсяг забезпечення суспільного блага 18 2.1. Досягнення оптимуму в наданні благ за умов прямої демократії 18 2.2. Надання благ в умовах представницької демократії 22 3. Неспроможність ринку і державне регулювання економіки 28 3.1. Дефекти сучасного ринку і функції держави 28 3.2. Проблеми виробництва та приватних суспільних благ 31 3.3. Захисна функція держави в умовах сучасного ринку 35 Висновки 38 Список використаної літератури 41

Висновок

Функціонування суспільного сектору економіки на локальному рівні є об'єктом пильної уваги економічної науки. Аналізується, зокрема, категорія локального суспільного блага (local public good, далі - ЛСБ), що являє собою благо спільного користування споживачами, які перебувають на певній території. Локалізації споживання конкретних благ сприяють:

- їх обмежена або повна територіальна іммобільність, зв'язок з певною територією, коли блага можуть використовуватися тільки в даній місцевості (наприклад, будинки шкіл, лікарень);

- неможливість або обмежена можливість їх поділу.

Необхідно розрізняти блага індивідуального і суспільного користування. Приклад: міська система водопостачання - суспільне благо, яким користуються всі мешканці міста. А вода, що надходить у квартири, - локальне благо індивідуального споживання. Таким чином, різні послуги, що їх надає місцева влада, є благами водночас індивідуального і суспільного користування.

Фінансування створення чистих суспільних благ повинно здійснюватися лише за рахунок податкових та інших надходжень до бюджету. Основна причина цього: неможливо нормувати ці блага, обмежувати їх споживання залежно від оплати за них різними споживачами. В Україні до чистих суспільних благ, створення яких забезпечується тільки фінансовими ресурсами держави, належать: охорона навколишнього середовища та ядерна безпека, національна оборона, державне управління, громадський порядок, безпека й судова влада.

Фінансування виробництва благ колективного споживання відбувається за рахунок коштів відповідних груп споживачів цих благ.

Фінансування виробництва змішаних суспільних благ здійснюється як за рахунок державних ресурсів, так і за рахунок індивідуальних, колективних споживачів. Згідно зі статистикою об'єктами фінансової підтримки держави є галузі, в яких створюються змішані суспільні блага: промисловість, енергетика та будівництво; сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство; транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика; житлово-комунальне господарство; соціально-культурна сфера.

Фінансування благ приватного споживання із зовнішніми ефектами відбувається внаслідок існування, наприклад, позитивних зовнішніх ефектів (позитивних екстерналій), коли частина вигод від споживання приватного блага дістається тим, хто не бере участі у фінансуванні виробництва цього блага.

ЛСБ можуть бути безплатними й рівно доступними для всіх, незалежно від плати за них, а можуть бути обмежено доступними саме з огляду на оплату (наприклад, у разі встановлення плати за відвідання зоопарку). Оплачування певних ЛСБ відбувається через місцеві податки, насамперед прибутковий податок з доходів фізичних осіб.

Сьогодні в господарському механізмі створення та надання ЛСБ відбуваються серйозні зміни. Приватизуються підприємства - виробники цих благ, утворюються квазіринки, виникають контрактні відносини. Один з елементів господарського механізму у сфері надання ЛСБ — конкуренція.

Одним з елементів господарського механізму відтворення ЛСБ є їхній ринок з усіма неодмінними атрибутами - попитом і пропозицією, рівноважною ціною, рівновагою чи нерівновагою. У працях неокласичного

Голосування в демократичному суспільстві є найважливішим з механізмів розміщення суспільних благ, який одночасно виступає засобом визначення уподобань індивідів щодо суспільних благ.

Розрізняють два способи визначення пріоритетних суспільних альтернатив шляхом голосування: правило одностайності, згідно з яким суспільне рішення набуває чинності, якщо всі члени суспільства з цим згодні, та правило більшості, згідно з яким користується перевагою і має реалізуватися те рішення, за яке подано більшість (абсолютну чи відносну) голосів виборців.

За представницької демократії індивіди спочатку голосують за програми партій чи окремих політиків, що, як вони вважають, відстоюватимуть їхні інтереси в парламенті, а вже ті приймають рішення щодо конкурентного обсягу суспільних благ, які треба фінансувати з державного бюджету.

Зміст діяльності представницьких органів влади визначається не тільки уподобаннями виборців, а й лобіюванням інтересів окремих суспільних груп.

Лобіювання — це певні способи комунікації зацікавлених осіб з вибраними офіційними особами, які мають на меті досягнення конкретних політичних рішень.

Дослідження сучасних ринкових структур переконали багатьох економістів, що ринок неспроможний вирішити чимало важливих проблем економічного розвитку і розподілу матеріальних благ. Еволюція ринкового механізму виявила ряд притаманних йому дефектів, які стали гальмом для суспільного прогресу, що і послугувало основним аргументом на користь державного регулювання економіки.

Тому однією з найважливіших функцій сучасної держави вважається стабілізаційна функція. Уряди всіх країн докладають значних зусиль для пом'якшення розмаху циклічних коливань в економіці, хоч, як показує світовий досвід, повністю перебороти цей дефект ринкової економіки ще нікому не вдалося.

Неспроможність ринку забезпечити виробництво і надання суспільних благ породжена їх природою. Ринок забезпечує споживачів лише приватними благами - товарами індивідуального споживання. Благо індивідуального споживання має здатність ділитись на дрібні однорідні одиниці. Потреба споживачів у товарах індивідуальною споживання формує споживчий попит.

Отже, процесі державного регулювання економічної діяльності ринкових суб'єктів проявляються певні вади або неспроможність самої державної влади. Будь-яке суспільство по суті змушене робити компромісний вибір між двома неспроможностями - неспроможністю ринку і неспроможністю державної влади.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?