Курсова робота «Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.06.2009 20:53 · від Жанна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Постановка задачі 3 Завдання 5 Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу 6 1.1. Розрахунок графіку обслуговування стандартного короткострокового кредиту 7.1.2. Розрахунок графіку обслуговування кредитної лінії 10 1.3. Розрахунок графіку обслуговування кредиту по лінії ЄБРР 14 1.4. Розрахунок графіку обслуговування авального кредиту 17 1.5. Вибір варіанту фінансування капітальних потреб підприємства 20 Етап 2. Розрахунок ліміту овердрафту 22 Етап 3. Складання графіку платежів 23 Щомісячні звіти про обороти за поточними рахунками 30 Сумарні процентні платежі по овердрафту за рік 58 Розрахунок податку на прибуток по кварталах 59 Розрахунок податку на прибуток за рік 66 Висновки 67 Перелік використаних джерел 69

Висновок

Підприємству згідно з вхідними умовами курсової роботи для фінансування капітальних потреб необхідно скористатися кредитом. При виконанні розрахунків було встановлено, що для придбання обладнання найбільш вигідним варіантом для підприємства щодо сукупних витрат по обслуговуванню є використання таких видів кредиту як авальний та кредитна лінія, погашення основної суми боргу по якій передбачається рівними сумами (за варіантом 1).

Аналізуючи витрати підприємства протягом поточного року, можна зазначити, що витрати підприємства у перших трьох кварталах мали позитивну динаміку, тобто постійно збільшувались, при цьому надходження у ІІ та ІV кварталі мали тенденцію до зниження (табл. 67). Значний дисбаланс між надходженнями та витратами мав місце у травні. Від’ємне сальдо на кінець даного місяця і від’ємне значення прибутку у травні є тому підтвердженням. У червні ж прибуток склав лише 10,46 грн. (табл. 63). Як наслідок самий низький прибуток підприємство мало саме у ІІ кварталі. Взагалі для підприємства самими складними місяцями щодо здійснення фінансових операцій в поточному році були травень і червень. У зв’язку із браком коштів на поточному рахунку підприємство мусило відкласти частину платежу по оплаті матеріалів за контрактом № 2/3-16-в, а липні та серпні потім здійснювало значні процентні виплати за відстрочку даного платежу. Але навіть при відкладенні в травні платежу підприємству необхідно було користуватися овердрафтом, за яким були нараховані процентні виплати в сумі 41,58 грн.

Загалом за рік підприємство користувалося овердрафтом кожного місяця, за що сплатило процентних платежів разом в сумі 1095,57 грн. (табл. 62). Найменші нарахування по овердрафту були у квітні (0,41 грн.) та вересні (0,19 грн.), найбільші – у березні (218,86 грн.) та червні (181,90 грн.). Але самий значний платіж по овердрафту в сумі 387,08 грн. підприємство сплатило у липні, адже в цьому місяці термін користування даним видом кредиту склав 23 дні, за 12 з яких були сплачені штрафні санкції в сумі 232,28 грн. за перехід від’ємного залишку на поточному рахунку з попереднього місяця.

Залишок затриманого платежу по матеріалах від 13 травня за контрактом №2/3-16-в було сплачено двома сумами (12 липня і 27 серпня) із додатковою оплатою штрафних санкцій за відстрочку (табл. 36) в сумі 1 539,21 дол. (535,52+1 003,69), що негативно вплинуло на прибуток підприємства, значно його зменшивши.

Аналізуючи незаплановані (понадлімітні) витрати підприємства, слід зазначити, що вони разом склали 9 176,42 грн. (1095,57+5,25*[535,52+1003,69]), тобто 1,34% від надходжень (9 176,42 / 682 689,25=0,0134) (табл. 67).

Але загалом підприємству за станом платежів можна надати позитивну оцінку.

Протягом року підприємство сплатило кредит в сумі 153 892,00 грн., яким користувалося для фінансування придбання обладнання, і здійснило процентні виплати за користування кредитом в сумі 12 600,04 грн. При цьому прибуток по кварталах був позитивний і склав за рік 248 552,91 грн. Навіть при тому, що підприємству необхідно було відкладати платежі, користуватися овердрафтом, за що воно мало додаткові процентні виплати та штрафні санкції, воно регулярно щоквартально сплачувало податок на прибуток, сума якого за рік склала 74 565,87 грн.

Сальдо на кінець року позитивне. А залишок на поточному рахунку на кінець 2006 року загалом становить 43 423,03 грн., що майже у 12,4 рази (43 423,03 грн. / (1 868,00 грн.+314, 00 дол.*5,25грн./дол.) = 12,35) більше, ніж на початок цього ж року.

Таким чином, можна зазначити, що дане підприємство є прибутковим і має право на майбутнє.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?