Дипломна робота «Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та шляхи його вдосконалення», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 13.06.2009 05:30 · від mirosya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Маркетингова діяльність як складова економічної ефективності 5 11. Сутність маркетингу та його визначення 5 12. Процес маркетингового дослідження та характеристика його основних етапів 20 13. Принципи організації маркетингу на підприємстві 30 Висновки по розділу 1 35 Розділ 2. Організація та методи маркетингової діяльності на підприємстві 37 21. Характеристика об’єкта дослідження 37 22. Організація маркетингової діяльності: підходи та методи 43 23. Вплив маркетингової діяльності на економічні показники підприємства 48 Висновки по розділу 2 56 Розділ 3. Шляхи удосконалення управління маркетинговою діяльністю 58 31. Удосконалення організаційної структури і підвищення ролі служб маркетингу 58 32. Шляхи і методи досягнення конкурентних переваг 75 Висновки по розділу 3 82 Висновки та пропозиції 85 Список використаної літератури 89

Висновок

В ході проведеного дослідження ми прийшли до наступних висновків.

Маркетинг — це процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів та послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій.

Оскільки маркетинг орієнтований на задоволення потреб споживачів, то маркетингова діяльність завжди починається з комплексного дослідження ринку. У ході дослідження ринку вивчають поведінку споживачів, їхні смаки і потреби, споживчі переваги, які спонукають їх приймати рішення щодо купівлі товару. Глибоке розуміння поведінки споживачів дає маркетологам змогу задовольняти їхні потреби краще, ніж це роблять конкуренти.

Дослідження ринку передбачає вивчення і прогнозування попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення місткості ринку і частки підприємства на ньому. Такий аналіз допомагає оцінити ринкові можливості, визначити привабливий напрям маркетингової діяльності, на якому підприємство може набути конкурентних переваг.

Маркетинг як сучасна філософія бізнесу базується на чотирьох основних принципах.

1. Орієнтація на споживачів і гнучке реагування виробництва і збуту на зміни попиту.

2. Сегментування ринку передбачає виявлення конкретної групи споживачів (сегмента), на задоволення потреб якого через товари та послуги слід зорієнтувати діяльність підприємства.

3. Глибоке дослідження ринку включає визначення ємності ринку, споживчих якостей товару, підходів до ціноутворення, ефективних каналів збуту, методів стимулювання продажу і т.п.

4. Націленість маркетингу — це довгостроковий результат, що забезпечується інноваціями виробничої та збутової діяльності, а саме: створення нових товарів, технологій, вдосконалень форм та методів виходу на нові ринки, стимулювання збуту, каналів товарообороту.

Товариство з обмеженою відповідальністю "РОСИ-1" є господарським товариством, що створили учасники шляхом об'єднання майна та підприємницької діяльності. Товариство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, чинним законодавством України, законодавством держав, на території яких поширюється його діяльність.

У ТОВ «РОСИ-1» відсутня єдина служба маркетингу, а витрати на рекламу і стимулювання збуту носять разовий і безсистемний характер. Таке положення справ дозволяє зробити висновок про те, що весь ріст витрат на збут продукції був отриманий за рахунок збільшення операційних витрат на утримання підрозділів. Цей висновок підтверджує і той факт, що в 2005 році в підприємство мало один відділ, а наприкінці 2006 року – три відділи.

На жаль, жоден з існуючих підрозділів не займається безпосередньо питаннями маркетингової діяльності компанії в цілому. Усієї маркетинговою діяльністю керує генеральний директор, що зосередив у своїх руках, практично, усі маркетингові функції. Окремі маркетингові функції виконуються заступниками директора.

Така ситуація зумовила те, що чистий прибуток у 2005 році становив 0,6 тис.грн. при цьому рентабельність становила 0,12%. В 2006 році показник чистого прибутку становив 1,6 тис.грн., що на 1 тис.грн. або на 166% більше ніж у попередньому році, а рентабельність становила 0,09%.

З впровадженням служби маркетингу на підприємстві воно понесе витрати на суму 51 тис.грн., які будуть враховані до собівартості продукції.

Результати розрахунків планової собівартості та обсягу реалізації продукції по підприємству показали, що: загальна собівартість продукції складе 270000 грн., плановий обсяг реалізації продукції становитиме 420 тис.грн. На основі цих показників визначено чистий прибуток (105 тис.грн.) та рентабельність товариства (39%). Дані розрахунків показали, що введення служби маркетингу на ТОВ "РОСИ-1" позитивно вплине на його фінансово-економічний стан.

Оптимальна структура і форма організації маркетингу залежать від різних факторів і ситуації, в якій перебуває підприємство.

На даному етапі розвитку ТзОВ "РОСИ-1" ми пропонуємо не створювати цілий відділ маркетингу, а ввести одну штатну одиницю – маркетинг-менеджера.

При позитивній динаміці розвитку товариства "РОСИ-1" і завоюванні ширших позицій на ринку ми пропонуємо створити повноцінну службу маркетингу, яка матиме функціональну організаційну структуру управління.

Функціональна структура служби маркетингу передбачає розподіл обов'язків між відділами щодо виконання певних маркетингових функцій (планування продукції, маркетингові дослідження, реклама, збут, сервіс). Ефективна для великих підприємств з вузьким асортиментом, які діють на невеликій кількості ринків. Головна перевага структури — у її простоті.

Коли кількість товарів, сегментів споживачів і ринків, на яких працює фірма, збільшується, виникає реальна загроза того, що деяким товарам, сегментам і ринкам не буде приділено достатньої уваги. Тоді функціональну структуру реформують у товарну, регіональну або сегментну. Але в нашому випадку, коли товариство виготовлятиме однотипну продукцію (дерев'яні будинки) функціональна структура буде найбільш вдалою для інтеграції.

Для набуття товариством конкурентних переваг необхідно визначити його конкурентоспроможність та конкурентоспроможність продукції, яку воно виготовляє.

Кінцева мета адаптації підприємства – перемога в конкурентній боротьбі за споживача, за ринки збуту як закономірний підсумок його інтегрованих зусиль з реалізації організаційно-економічної системи адаптації.

Конкурентоспроможність товару характеризує його здатність відповідати запитам покупців у порівнянні з аналогічними товарами, представленими на ринку. Вона визначається конкурентними перевагами: з одного боку, якістю товару, його технічним рівнем, споживчими властивостями, з іншого – цінами, що визначаються продавцями товарів. Крім того, на конкурентоспроможність впливають переваги в гарантійному і післягарантійному обслуговуванні, рекламі, імідж виробника, а також ситуація на ринку, коливання попиту. Високий рівень конкурентоспроможності товару свідчить про доцільність його виробництва і можливості вигідного продажу.

Разом з тим конкурентоспроможність товару – це не тільки висока якість і технічний рівень, вміле маневрування в ринковому просторі та в часі, а й максимальне врахування вимог і можливостей конкретних груп покупців. Об'єктивна оцінка всіх аспектів рівня конкурентоспроможності може бути зроблена лише на основі критеріїв, якими оперує споживач, і для якого цей товар призначений. Причини конкурентоспроможності товару слід шукати в конкурентних перевагах окремих його характеристик, що є наслідком ефективного управління процесом розробки, реалізації та експлуатації запропонованої продукції.

Основними принципами досягнення конкурентних переваг є:

1) робота, спрямована на підвищення якості, повинна виступати обов'язковою складовою стратегії фірми;

2) головне в управлінні конкурентоспроможністю продукції – не контроль, а бездефектна робота;

3) постачальники повинні бути партнерами;

4) підвищення кваліфікації робітників.

Також для набуття товариством конкурентних переваг доцільно провести аналіз основних факторів успіху та нових можливостей підприємства.

Ефективність маркетингової діяльності досягається через зусилля, направлені на товар (виробничу послугу), на ефективне використання всіх видів ресурсів підприємства та створення консолідованого корпоративного соціально-психологічного стану в системі відносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?