Курсова робота «Організація і методика проведення аудиту амортизації основних засобів», 2009 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 11.06.2009 17:21 · від Лана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Організація і методика проведення аудиту основних засобів 5 Нормативно-правове регулювання аудиту основних засобів 5 Організація і методика проведення аудиту необоротних активів 12 Основні порушення в обліку основних засобів та рекомендації аудитора стосовно усунення виявлених недоліків та порушень 18 2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ЮжТрансАвто-Сервіс 22 Організаційна та економічна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 22 Аналіз фінансового стану ТОВ «ЮжТрансАвтоСервіса 26 Організація обліку на підприємстві 29 Організація внутрішньогосподарського контролю і аудиту на підприємстві 30 3. Аудиторської перевірки амортизації основних засобів 32 Мета, завдання та особливості нормативної бази аудиту необоротних активів 32 Методика та технологія проведення аудиторської перевірки амортизації основних засобів 32 Аудиторський висновок за результатами перевірки 52 Висновки та пропозиції 54 Список використаних джерел 56 Додатки: робочі документи аудитора

Висновок

В ТОВ «ЮТАС» проводилась аудиторська перевірка амортизації основних засобів аудиторською фірмою «Формула – Аудит». В результаті був зроблений наступний аудиторський висновок:
«Під час проведення аудиторської перевірки встановлено, що операції (які викладені в додатку І до аудиторського висновку) проведено з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства. Ми підтверджуємо, що, за винятком не відповідностей, викладених у додатку І, фінансовий звіт у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 01 січня 2009 року згідно нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.»
Досліджуючи організацію обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в ТОВ «ЮТАС» було виявлено такі недоліки:
- несвоєчасно проводиться оформлення первинних документів, що затримує в встановлені строки відобразити їх в бухгалтерському обліку;
- порушується графік документообігу по обліку наявності та використання основних засобів;
- окремі первинні документи складаються довільної форми, що може призвести до різних зловживань;
- часто порушуються вимоги до заповнення первинних документів (не завжди заповнюються необумовлені виправлення тощо).
Наведені недоліки недопустимі в умовах ведення обліку за Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
З метою покращення стану організації обліку амортизації необоротних активів та підвищення економічної ефективності виробництва продукції у ТОВ «ЮТАС» пропонуємо такі заходи:
- проводити постійний контроль за витратами господарської діяльності, зокрема за процесами організації нарахування амортизації необоротних активів;
- періодично проводити перегляд реальної вартості необоротних активів;
- впроваджувати у виробничо-господарську діяльність сучасні прогресивні технології виробництва продукції, що будуть спрямовані на покращення фінансового стану підприємства, завдяки придбанню нової техніки, сучасного обладнання та устаткування;
- вибрати найдоцільніший метод нарахування амортизації по необоротних активах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення