Дипломна робота «Національний банк України як орган валютного регулювання і контролю», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 11.06.2009 12:04 · від Крістіна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Роль Національного банку України як органу валютного регулювання та контролю 6 1.1. Принципи організації та правові основи діяльності НБУ 6 1.2. Функції та сутність НБУ 9 1.3. Характеристика роботи НБУ як органу валютного регулювання 13 РОЗДІЛ 2. Аналіз діяльності НБУ у сфері валютного регулювання та контролю 21 2.1. Контроль за наданням ліцензій на проведення валютних операцій 21 2.2. Аналіз курсової політики Національного банку України 29 2.3. Вплив валютно-курсової політики на інфляційні процеси в Україні 38 РОЗДІЛ 3. Покращення системи валютного регулювання в Україні 44 3.1. Причини та наслідки доларизації в Україні 44 3.2. Запровадження форм валютного регулювання 54 Висновки 62 Список використаних джерел 65 Додаток А 70 Додаток Б 74 Додаток В 75 Додаток Г 81

Висновок

В результаті проведеного аналізу питання, пов’язаного з роллю Національного банку України як органу валютного регулювання та контролю, можна зробити ряд висновків.

1. Ефективність валютної політики в умовах перехідної економіки значною мірою залежить від її узгодженості з іншими напрямами державної економічної політики: грошово-кредитної, зовнішньоекономічної, бюджетної, податкової, інвестиційної. Неадекватна політика обмінного курсу спроможна лише посилити економічні труднощі, притаманні перехідному періодові, а відтак вибір її стратегії є необхідною умовою ефективної реалізації регулятивних функцій держави у валютній сфері.

2. Валютне регулювання – це система законодавчих, адміністративних, економічних та організаційних заходів, котрі визначають порядок здійснення операцій з валютними цінностями державними органами влади на території країни, спрямованої на забезпечення економічного зростання.

3. Валютне регулювання є складовою валютної політики та способом державного регулювання валютних відносин з метою підтримання економічної стабільності та забезпечення економічної безпеки держави.

4. Політика Національного банку повинна бути незалежною, чіткою та передбачуваною, спрямованою на реалізацію цілей валютної політики. НБУ повинен бути активними провідником реформ у фінансовому секторі, а також забезпечувати фінансову стабільність та національну фінансову безпеку. НБУ повинен концентрувати свої зусилля на розвитку та вдосконаленні системи валютного регулювання, а не на цілковитому скасуванні регулятивного впливу та контролю за валютними операціями. Доцільно розвивати саме економічні інструменти валютного регулювання в Україні на перспективу, однак Національний банк повинен залишати за собою право на застосування певних адміністративних методів та інструментів управління валютними відносинами з метою запобігання валютних криз.

5. Валютна політика, що проводиться в Україні, базується на поєднанні часткової лібералізації валютних операцій зі збереженням певних валютних обмежень.

Ця політика передбачає:

1) обмеження (навіть заборону) надання резидентами комерційних кредитів іноземним клієнтам;

2) заборону на фінансові позики, які надаються за кордон;

3) контроль за прямими інвестиціями;

4)дотримання валютної позиції банків-резидентів.

6. Основними причинами, які зумовлюють відтік капіталу з України та сприяють приховуванню валютної виручки за кордоном є: недосконалість діючого законодавства; відсутність необхідної нормативної бази з правового регулювання спірних питань на міждержавному рівні; поширення такого явища, як “навмисне” банкрутство; негативна роль бартеру у зовнішньоекономічних відносинах тощо.

7. Діюча система валютного регулювання України потребує удосконалення. Це передбачає: погодженість дій держави з ринковими механізмами; підвищення якості валютного законодавства, зростання ролі державних інститутів в сфері валютного регулювання, удосконалення механізмів застосування форм валютного регулювання.

В процесі удосконалення системи валютного регулювання в Україні доцільно використовувати досвід зарубіжних країн. На сучасному етапі в Україні ефективно можуть бути застосовані такі механізми валютного регулювання країн з розвиненою ринковою економікою, що пов`язані з оптимізацією режиму валютного курсу; особливістю застосування валютних інтервенцій за умови дії плаваючого валютного курсу; репатріацією валютних цінностей.

8. З розвитком ринкових відносин та удосконаленням механізмів ринкового саморегулювання, підвищенням рівня монетизації економіки, формуванням розвинутої інституціональної та інформаційної структур, поглибленням ліквідності валютного ринку посилюється необхідність у ширшому використанні можливостей валютної політики для реалізації конкретних переваг країни, стимулювання позитивних структурних зрушень.

9. Наявність протиріччя між лібералізацією та жорстким контролем валютних відносин, що обумовлено як політичними, так і економічними причинами (низька конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, слабка банківська система, недоінвестування економіки тощо) накладає свій відбиток на процеси нового етапу вдосконалення валютного регулювання. Тому лібералізація системи валютного регулювання повинна здійснюватися поступово, адекватно ринковим перетворенням в економіці з умовою забезпечення виконання основної функції Національного банку України – забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?