Курсова робота «Операції з міжнародних торгівельних розрахунків: проблеми та перспективи їх розвитку», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 09.06.2009 20:39 · від tjaffix · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність, принципи та особливості організації міжнародних торгівельних розрахунків. 5 2. Характеристика банківських операцій з міжнародних торгівельних розрахунків: 2.1. Інкасо, акредитив як форма документарних розрахунків 13 2.2. Банківський переказ, вексель, чек, платіжне доручення як форми не документарних розрахунків 25 3. Проблеми та перспективи використання міжнародних торгівельних розрахунків у банківській практиці України 33 Висновки та пропозиції 38 Перелік літературних джерел 44 Додатки 46

Висновок

Необхідність міжнародних торгівельних розрахунків випливає з самої сутності існування людства, а також з розуміння соціального розподілу праці. Не для кого не таємниця, що самотня країна нормально існувати не може. Це пов'язано з тим, що в одній країні не можна налагодити виробництво всіх без винятку товарів народного споживання і виробничої спрямованості, щоб задовольнити всі потреби суспільства. Звідси випливає необхідність налагодження міжнародних зв'язків і міжнародного розподілу праці і як наслідок – торгівлі. А торгівля, безперечно не може існувати без розвинутої системи розрахунків між підприємствами, громадянами і урядами різних держав світу. Тобто необхідність міжнародних торгівельних розрахунків випливає з сутності людського буття.

Міжнародні торгівельні розрахунки здійснюються за допомогою таких основних форм розрахунків:

- інкасо;

- банківський переказ;

- акредитив.

Усі численні переваги акредитивної форми розрахунків можна узагальнити таким чином:

- це самостійна від торгового контракту угода, яка містить як чітке зобов'язання платежу на користь експортера, так і можливість одержання кредиту імпортером;

- він дозволяє використовувати кредитоспроможність та репутацію банку-емітента на користь обох контрагентів;

- усуває ризик неплатежу з боку покупця, оскільки оплата документів гарантується банком-емітентом;

- підтверджений акредитив додає експортеру гарантію платежу з боку ще одного банка;

- забезпечує ефективну допомогу та консультації банку з питань відкриття акредитиву, визначення та оформлення документів, які мають бути надані згідно з його умовами;

- передбачає об'єктивну та ретельну перевірку банками документів, на підставі яких здійснюється платіж;

- експортер не отримує платіж, якщо не надасть певні відвантажувальні документи згідно з умовами акредитива;

- дає можливість імпортеру одержати більш тривалий комерційний кредит, ніж при використанні інших форм розрахунків;

- імпортер може наполягати на відвантаженні товару у певні часові рамки шляхом внесення відповідної умови в акредитив;

- підпорядкування Уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів, а також нормам звичайного права у більшості країн дозволяє використовувати акредитив при розрахунках фактично з усіма країнами світу;

- акредитив може бути використаний як база для зовнішньоторгового кредитування експортера;

- він дозволяє нейтралізувати окремі валютні та політичні ризики;

- авізування акредитива через банк захищає бенефіціара від підробок та фальшивих акредитивів, оскільки без завірення авізуючим банком автентичності акредитива він залишається лише "зобов'язанням на папері".

До недоліків акредитива (переважно з точки зору імпортера) можна віднести такі:

- банки мають справу лише з документами, а не з товарами, і платіж здійснюється на підставі надання експортером документів згідно з умовами акредитива незалежно від характеристик та кондиції самих товарів;

- відкриваючи акредитив, банк-емітент бере на себе зобов'язання від імені покупця, що може обмежити отримання покупцем інших позик у цьому банку;

- акредитивна форма розрахунків є найдорожчою і тягне за собою цілу низку витрат у вигляді комісій, зборів і, можливо, виплати відсотків у період його дії, які частіше збираються з наказодавача;

- відкриття акредитивів на незначні суми,як правило, недоцільно;

- акредитив зобов'язує банк здійснити платіж, як тільки відповідні документи йому будуть надані, тоді як експортер є вільним у виборі, надати документи чи ні і, таким чином, вільний від будь-яких зобов'язань до моменту, поки сам не вирішить скористатись виставленим акредитивом;

- він відволікає кошти наказодавача на весь строк дії акредитива.

Проте є ряд випадків, коли використання акредитивів є доцільним та необхідним для імпортера:

- нове торгове партнерство;

- сумніви у кредитоспроможності покупця;

- нестабільність економічного та політичного становища у країні покупця;

- наявність валютних або інших нормативних актів контролю та обмежень у країні продавця;

- прохання покупця про комерційний кредит;

- великомасштабні програми;

- спеціальні товари, виготовлені на спецзамовлення, подальша реалізація яких іншому покупцю може бути об'єктивно утруднена.

Крім розглянутих найпоширеніших видів акредитивів, при торгівлі готовою продукцією можуть використовуватися й інші їх види, такі як:

- переказний акредитив;

- трансферабельний акредитив;

- револьверний акредитив;

- акредитив з "червоним застереженням";

- компенсаційний акредитив;

- резервний акредитив;

- транзитний акредитив;

- чистий рамбурсний акредитив;

- акредитивні листи.

На практиці нерідкі випадки, коли акредитив не використовується протягом терміну його дії і виникає необхідність його продовження. Це відбувається або через неправильне визначення терміну, або, головним чином, через запізнення продавця з відвантаженням товару. Тому можливість продовження акредитива на певний термін може бути передбачена у контракті або це може бути зроблено під час виконання угоди покупцем.

При використанні акредитивної форми розрахунків необхідно враховувати особливості законодавства або звичаї окремих країн щодо її застосування. Наприклад, за валютним законодавством деяких країн (Греція, Туреччина та ін.) обов'язковим є застосування покритих акредитивів, а японські банки практикують акредитиви з дебетуванням рахунка банку-кореспондента, які забезпечують високу швидкість надходження платежу.

Під час здійснення інкасо можуть загостритися фінансові труднощі одночасно з додатковими проблемами для експортера. Ефективним за таких умов є запрошення банком-ремітентом консультанта для надання допомоги експортерам щодо уникнення можливих проблем. Проблеми, які зустрічаються найчастіше: товари, в разі їх несплати експортером, можуть бути затримані, зберігатися на складі, вимагати оплати за страховим полісом. Можливі інші обставини, які спричинять додаткові витрати для експортера до того моменту, коли імпортер вирішить оплатити інкасо або експортер укладе іншу угоду по продажу товарів. Товари можуть бути повернуті назад експортерові за його рахунок. Страхове забезпечення продавця і покупця може бути різним. Якщо товар зіпсований або його загублено, імпортер може відмовитись сплатити інкасо. Щоб уникнути цього, експортерам слід уважно вивчати страхові поліси на випадок непередбачуваних обставин або змін умов, захищати свої фінансові інтереси при відвантаженні в усіх іноземних портах.

Можливо, експортеру доведеться чекати на платіж (акцепт) протягом невизначеного терміну, що залежить від способу здійснення платежу (зв'язок на основі терміналу, Міжнародна міжбанківська електронна система платежів, телеграфний або поштовий зв'язок), наявної іноземної валюти в країні покупця.

Імпортер може не мати ліцензії на імпорт, що унеможливлює прийняття товару або спричиняє відстрочення оплати чи акцепту тратти. Експортеру завжди слід перевіряти наявність в імпортера ліцензії (якщо вона необхідна до відправки товару на основі інкасо). При використанні інкасо як засобу отримання платежу ризик полягає між угодою на відкритому рахунку (який вигідний імпортеру) та передоплатою готівкою (яка вигідна експортеру).

Переваги для експортера.

- Зменшення ризику дострокової передачі товарів. Згідно з документарним інкасо, експортер може захиститися від передачі товарів до того, як імпортер здійснить платіж чи акцептує тратту. Інкасо передбачає менший ступінь безпеки для експортера, ніж передоплата готівкою чи акредитив. Але, якщо експортерові не потрібен надійний захист від політичного та комерційного ризику за даної концентрації угод, або негайна оплата товарів є необов'язковою, інкасо може бути оптимальним методом розрахунку.

- Збільшення конкурентоспроможності. Інкасо є менш тривалим та обтяжливим засобом досягнення домовленості, ніж акредитив. Отже, у експортера є можливість продати товар за нижчою ціною, збільшуючи свою конкурентоспроможність.

Це саме можна сказати і про згоду експортера на акцепт платежу на підставі термінової тратти. В основі цього — збільшення кредиту, що надається експортером імпортеру, який зі збільшенням ризику експортера збільшує його конкурентоспроможність.

- Зручність. Банк, який мас відділення та мережу кореспондентів, допомагає скоротити проблеми, пов'язані з міжнародними розрахунками (інкасо), застосувавши ефективний спосіб обробки документів, розрахунків і зв'язку.

Можливість фінансування. Часто експортер має можливість отримати кошти від банку під акцепт або за урядовою програмою підтримки експортера.

Недоліки для експортера.

- Затримка або повільне надходження платежу. Якщо, наприклад, імпортер повинен отримати ліцензію на імпорт, але він ще цього не зробив, то експортер, щоб отримати платіж повинен чекати оформлення та отримання ліцензії. Крім цього, внаслідок повільного здійснення інкасо в багатьох країнах можлива затримка платежу.

- Додаткові витрати, спричинені неплатежем чи відмовою від акцепту імпортера. Якщо імпортер відмовиться від оплати чи акцепту тратти, банк не несе відповідальності, а законодавство не передбачає примусового стягнення інкасо. Тому в експортера можуть виникнути додаткові витрати — за простій, зберігання товару, його страхування тощо.

Переваги для імпортера.

- Зручність. Купівля на основі інкасо дозволяє імпортеру уникнути ускладнень з відкриттям акредитиву.

- Зменшення витрат. Імпортер також уникає витрат на імпортний акредитив і може отримати вигоду з низької ціни купівлі, оскільки виключено, що експортер може знехтувати деякими заощадженнями (див. переваги для експортера).

- Відстрочка платежу. Метод інкасо є прийнятним для імпортера щодо часу для платежу. Зазвичай можлива затримка платежу до прибуття товарів.

Недоліки для імпортера.

Нанесення шкоди репутації у разі неплатежу або відмови від акцепту. Якщо імпортер з будь-якої причини не може здійснити оплату або акцептувати тратту, або вирішує цього не робити, експортер може видати спеціальні інструкції щодо з’явлення «протесту» від його імені. В багатьох країнах цей протест лише формальність, яка передбачає подання згодом офіційної скарги.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?