Курсова робота «Управління в галузі рослинництва», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 09.06.2009 16:52 · від metrodon · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ Загальна управлінська характеристика сільськогосподарського підприємства 1.1. Розміщення господарства, його природні та економічні умови 1.2. Розміри та спеціалізація господарства 6 1.3. Організаційна структура господарства та його структура управління 1.4. Показники економічної ефективності господарства Розділ 2 Аналіз управління галуззю у сільськогосподарському підприємстві 2.1. Місце і роль агрономічної служби в управлінні галуззю рослинництва 2.2. Організаційна побудова і структура управління галуззю 2.3. Розподіл функцій, прав і обов’язків спеціалістів служби 2.4. Взаємовідносини відділів з іншими підрозділами сільськогосподарського підприємства 2.5. Організаційно-економічні методи управління галуззю 2.6. Соціально-психологічні методи впливу на трудові колективи в рослинництві 2.7. Ефективність управління галуззю Розділ 3 Розробка пропозицій щодо удосконалення управління галуззю рослинництва у сільськогосподарському підприємстві 3.1. Поліпшення організації праці керівників і спеціалістів галузі рослинництва 3.2. Поліпшення оперативного управління галуззю, удосконалення матеріально-технічного постачання в галузі 3.3. Підвищення вимог і відповідальності в управлінні галуззю 3.4. Поглиблення госпрозрахункових відносин, використання інтенсивних технологій виробництва і форм організації праці в галузі 3.5. Удосконалення соціально-психологічних методів управління трудовим колективом Висновки Список використаних джерел

Висновок

СЗАТ «Колос» Очаківського району велике за розмірами виробництва серед інших господарств району. Це бачимо при порівнянні середньорайонних даних з показниками підприємства. Вартість товарної продукції досліджуваного підприємства в 2007 році більша середньорайонних даних на 6,93%, що свідчить про кращий рівень виробничого потенціалу. Площа сільськогосподарських угідь більша за середньорайонні дані на 4,87%.

Що стосується середньорічної вартості виробничих основних засобів, то вона має тенденцію до збільшення і в 2007 році становить 5711,5 тис.грн. Кількість працівників господарства з кожним роком зменшувалась, і при цьому вона більша за середньорайонні дані на 2,9%.

У структурі грошової виручки підприємства питома вага виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в середньому за 2005-2007 роки становить 94,60%, що дає підстави стверджувати про сільськогосподарське виробництво, як основну галузь підприємства.

Проаналізувавши забезпеченість СЗАТ «Колос» Очаківського району виробничими ресурсами та ефективність їх використання, можна зробити такі висновки: розмір сільськогосподарських угідь, основних фондів та енергетичних потужностей в розрахунку на одного середньорічного працівника зайнятого в сільськогосподарському виробництві в 2007 році порівняно з 2006 роком збільшився відповідно на 26,76%, 27,07% та 5,24 за рахунок зменшення чисельності працівників і деякого оновлення матеріально-технічної бази.

В господарстві переважає лінійно-функціональна (лінійно-штабна) система управління, при якій лінійне підпорядкування всіх питань, пов'язаних з управлінням даним об'єктом, поєднується з функціональним управлінням. Загальна кількість зв'язків залишається майже такою, як і при функціональній системі, але змінюється характер зв'язків. Лінійно-функціональна система забезпечує ефективне поєднання лінійного управління з консультаційним обслуговуванням з боку функціональних служб без порушення прав і обов'язків лінійних керівників.

Оцінивши фактичний стан справ ми прийшли до певних рекомендацій.

При проектуванні організаційної структури слід створювати умови, які сприяли б децентралізованому розв'язанню багатьох питань (на нижчих рівнях). Ефективність впливу управляючих систем на процес виробництва підвищується при додержанні норм управління. Підвищення норм управління на практиці призводить до зниження обгрунтованості рішень, оскільки їх приймають без урахування потрібної інформації, до запізнення з прийняттям управлінських рішень, подовження робочого дня керівника. Запропонована в роботі структура управління буде найбільш прийнятною.

Покращення оперативного управління передбачає впровадження диспетчерської служби, яка являє собою організаційну форму оперативного управління, що базується на сучасних технічних засобах зв'язку, збору, обробки інформації і контролю за ходом робіт. Добре організована диспетчерська служба підвищує оперативність управління виробництвом, скорочує втрати робочого часу через організаційні причини, своєчасно усуває виробничі труднощі, знижує простої тракторів, автомобілів та інших технічних засобів, полегшує і удосконалює працю керівників і спеціалістів, які звільняються від багатьох розпорядницьких і контрольних операцій, підвищує якість управлінських рішень, завдяки використанню необхідної оперативної інформації.

Все це в сукупності забезпечить досягнення пропорційності, узгодженості, рівномірності і неперервності в організації робочих процесів, забезпечення, в кінцевому підсумку, високорентабельної роботи підприємства і його господарських підрозділів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?