Курсова робота «Проблема вибору шляхів скорочення витрат», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 08.06.2009 19:24 · від lenoschtka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Сутність витрат 7 1.1. Витрати на господарську діяльність підприємства 7 1.2. Класифікація витрат, пов'язаних з виробництвом продукції 11 2. Методи зниження витрат 16 2.1. Методи оцінки витрат 16 2.2. Джерела і чинники зниження витрат підприємства 18 2.3. Альтернативні методи зниження витрат 19 3. Розрахунок основних показників діяльності підприємства 21 3.1. Розрахунок вартості основних промислово-виробничих фондів і показників їх використання 21 3.2. Визначення потреби в оборотних коштах підприємства та оцінка їх використання 22 3.3. Визначення чисельності працівників і продуктивності праці 24 3.4. Розрахунок собівартості виробу 26 3.5. Спрощені методи розрахунку собівартості виробу 30 3.6. Визначення прибутку та рентабельності 31 Висновки 33 Список літератури 34

Висновок

Виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що, у силу своєї відносної рідкості, мають визначені ціни. Кількість якогось товару, що фірма намагається запропонувати на ринку, залежить від цін (витрат) і ефективності використання ресурсів, необхідних для його виробництва, з одного боку, і від ціни, по якій товар буде продаватися на ринку, - з іншого. Проте в процесі виробництва фірма-виробник поряд із витратами виробництва несе також витрати на просування товару на ринок, проведення маркетингових досліджень, організацію реклами, сплачує податки тощо.

Затрати, витрати, собівартість, є найважливішими економічними категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження й оптимізація витрат є одними з основних напрямків удосконалювання економічної діяльності кожного підприємства. В залежності від виду продукції, характеру технологічного процесу, особливостей переробки сировини використовують різні методи калькулювання (оцінки) витрат. До основних та найбільш практичних належать: метод прямого розрахунку, розрахунково-аналітичний метод, нормативний метод, параметричний метод, коефіцієнтний метод, метод виключення витрат, комбінований метод. Проте основним завданням економіста є не тільки підрахування вже наявних витрат, але і знаходження все можливих шляхів зниження витрат. Можливості зниження витрат виробництва виділяються й аналізуються по двох напрямках: по джерелах та чинниках. В середині підприємства витрати можна знижувати за рахунок зміни норм використання сировини, зменшення витрат живої праці на одиницю продукції тощо. Для цього розроблено ряд показників (індексів), які нині широко використовуються на підприємствах. Значне зниження витрат досягається за рахунок застосування прогресивних методів організації виробництва, наприклад система “just in time”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?