Дипломна робота «Удосконалення методів управління підприємством», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 08.06.2009 16:12 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1 Сутність управлінської діяльності та системи методів управління виробництвом 1.1. Поняття і сутність управлінської діяльності 1.2. Сутність та класифікація методів управління Розділ 2 Аналіз існуючої системи методів управління у державному підприємстві дослідна станція по кормовиробництву миколаївського інституту апв уааан 2.1. Економічна характеристика підприємства 2.2. Економічні важелі управління зовнішнього і внутрішнього впливу 2.3. Організаціно-розпорядчі методи управління виробництвом 2.4. Методи соціально-психологічного впливу на колектив Розділ 3 Удосконалення методів управління дп дослідна станція по кормовиробництву миколаївського інституту апв уаан 3.1. Стратегія персоналу ДП Дослідна станція по кормовиробництву Миколаївського Інституту АПВ УААН 3.2. Удосконалення методів адміністративного та соціально-психологічного впливу на колектив 3.3. Використання економічних методів впливу на колектив для покарщення кінцевих результатів виробництва 3.4. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності Висновки Список використаних джерел

Висновок

В результаті дослідження системи методів управління виробництвом у державному підприємстві Дослідна станція по кормовиробництву Миколаївського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук виявлено, що для управління виробництвом у підприємстві використовують систему організаційно-розпорядчих, економічних та соціально-психологічних методів управління.

В сучасних умовах господарювання на досліджуваному підприємстві зміщуюються акценти з адміністративних методів управління на економічні методи мотивування працівників, для того, щоб кожен з них відчував відповідальність за результати свєї роботи, які в кінцевому результаті позначаться на його матеріальному стані.

В результаті аналізу системи методів управління, яка існує у ДП Дослідна станція по кормовиробництву Миколаївського Інституту АПВ УААН підприємстві можна запропонувати наступні заходи.

1. Оперативно розпорядчу діяльність у господарстві треба буде здійснювати за такими правилами:

• у межах своєї компетенції розпорядження потрібно давати тільки тоді, коли це дійсно зумовлюється обставинами;

• розпорядження повинні бути науково обґрунтованими. Їх слід приймати на основі законів, відповідної інформації, з урахуванням технічних,

• економічних, соціальних та правових факторів;

• розпорядження повинні ґрунтуватися тільки на правових нормах чинного законодавства;

• у процесі опрацювання і прийняття розпорядчих актів повинні брати участь спеціалісти господарства і безпосередні виконавці;

• за формою викладу розпорядження мають бути короткими, конкретними, точними і зрозумілими;

• розпорядження повинні бути призначені для конкретних виконавців, залежно від цього їх слід викладати з різним ступенем

• категоричності і деталізації завдання;

• у процесі розпорядницька слід усунути можливість “управління через голову”, тобто дачі розпоряджень працівнику, минаючі його безпосереднього керівника;

• розпорядження виконавцю потрібно давати завчасно, щоб він мав можливість підготуватися до їх виконання. Не давати багато розпоряджень одночасно; важливо завжди переконатися, що виконавець правильно зрозумів розпорядження.

2. Для налагодження високої виконавчої дисципліни у ДП Дослідна станція по кормовиробництву Миколаївського Інституту АПВ УААН потрібні:

• чітко встановлені строки виконання завдань та заходів, що

містяться в постановах, розпорядженнях, наказах, і сувора перевірка додержання їх;

• персональна відповідальність виконавців за виконання завдань та заходів;

• встановлення заохочень виконавцям за своєчасне та дострокове виконання завдань та проведення заходів.

3. Відносно використання усних розпоряджень наведемо деякі рекомендації, перевірені практикою:

• віддавати усне розпорядження потрібно ясною, зрозумілою мовою, щоб не ставити виконавця у скрутне становище: або він виконає розпорядження так, як зрозумів, або прийде до керівника за уточненнями;

• корисно перевірити, чи правильно зрозумів розпорядження виконавець;

• перед тим, як віддати усне розпорядження, потрібно

переконатися, що воно не суперечитиме раніше відданим;

• усне розпорядження також повинне фіксуватися керівником. Формою. фіксації таких розпоряджень може бути діловий блокнот керівника чи спеціальний журнал.

4. Важливе значення має стимулювання особистої ініціативи працівників за допомогою моральних стимулів.

При високій якості індивідуальної праці такими стимулами є:

• підвищення рівня відповідальності (делегування повноважень, що дає змогу працівнику приймати рішення від імені керівництва;

• почесне доручення представляти підприємство в інших організаціях;

• виступ з доповіддю чи повідомленням на нараді та ін.);

• зміцнення авторитету працівника, що відзначився, публічною похвалою, високою оцінкою результатів його праці у присутності інших співробітників;

• зарахування до резерву на заміщення керівної посади;

• показ особистої перспективи (просування по службі);

• розкриття перед працівником перспектив розвитку підприємства і у зв'язку з цим прогноз службового зростання працівника;

• особиста неформальна похвала підлеглого в процесі ділових

контактів;

• моральна підтримка;

• іменні поздоровлення із знаменними датами;

• рекомендація працівника для виступу в пресі, по радіо, в телепередачі про передовий досвід свого колективу (чи про особистий досвід);

• направлення адміністрацією листів про трудові успіхи молодих працівників їхнім батькам.

При низькій якості праці моральними стимулами є:

• особиста бесіда з підлеглими, аналіз показників праці, причин

невиконання завдань, доручень, наказів, розпоряджень керівників підприємства;

• публічна форма аналізу роботи в присутності інших працівників;

• доброзичлива, позитивна і конкретна критика допущених недоліків;

• пониження відповідальності — позбавлення права самостійно приймати рішення, підписувати документ та ін.

5. Важливим заходом є запровадження соціального планування як методу соціального управління, на основі складання плану соціального розвитку

6. Необхідно дотримуватися рекомендованого рівня заробітної плати з урахуванням мінімального розміру заробітної плати і з урахування діючих тарифних ставок..

7. Потрібно подолати диференціацію в оплаті праці шляхом встановлення раціональних пропорцій в оплаті простої та складної праці, яка потребує кваліфікації. Для цього можна скористатися принципами які закладені у ЄТС. або переглянути віднесення окремих робіт до того чи іншого розряду.

8. Для управлінців потрібно знизити рівень оплати праці за стаж та збільшити розмір оплати пропорційно трудовому окладу. Це спонукатима старих працівників підвищувати кваліфікацію. а молодих простимулює до швидкого підвищення ефективності праці, прагненню до високої кваліфікації та просуванню по службі.

9. Кадрова політика має підтримувати сприятливий клімат та можливість для професійного зростання.

10. Сисистему оплати праці у ДП Дослідна станція по кормовиробництву Миколаївського Інституту АПВ УААН необхідно перетворити в ситему заохочення за якість та продуктивність. Використовувати принцип дольової участі працівників у доходах підприємства, що матеріально зацікавить працівників. Система материальної зацікавленості має будуватися як, система інвестування у якість робочої сили. Такі інвестиції не обмежуються заробітною поатою. їх основне джерело - кінцевий доход. З цією метою фонд оплати праці необхідно формувати з урахуванням коефіцієнта зростання ефективності роботи підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?