Курсова робота «Бюджетний процес і проблеми його вдосконалення», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 08.06.2009 15:41 · від Михайло · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Бюджетний процес і його сутність 4 1.1. Економічна сутність бюджетного процесу 8 1.2. Учасники бюджетного процесу, їх повноваження 16 Розділ 2. Аналіз етапів бюджетного процесу в Україні 22 2.1. Діюча система складання, розгляду та затвердження проекту місцевого бюджету в Україні 24 2.2. Виконання місцевого бюджету 33 2.3. Складання та затвердження звіту про виконання місцевого бюджету 37 Розділ 3. Шляхи вдосконалення бюджетного процесу в Україні 39 Висновок 52 Список використаних джерел 54 Робота не містить додатків

Висновок

На сьогоднішній день місцеві бюджети не стимулюють розвиток громад і не задовольняють потреби населення у послугах. Місцеві органи влади не мають достатньо коштів для надання високоякісних послуг мешканцям громади. Місцеві бюджети, які мають бути інструментом позитивного розвитку, нині є формальними документами, які місцева влада використовує для демонстрації своєї бідності і неможливості задовольняти життєво важливі потреби населення. У зв’язку з цим виникає питання щодо наповнення місцевих бюджетів, їх відповідності потребам населення. І зробити це необхідно в нинішніх умовах, тобто не очікуючи змін у національному законодавстві та податковій політиці. Для цього представники влади на місцевому рівні повинні працювати більш активно і продуктивно, шукати додаткові джерела доходів в місцевий бюджет, не боятися інновацій, а існуючі кошті розподіляти більш ефективно, на дійсно важливі напрями з урахуванням громадської думки.

Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стан фінансів держави та їх складової бюджету. Через бюджет держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямків виробництва, соціального розвитку, активізує заході щодо економії коштів і їх надходження.

Бюджетні відносини потребують державного регулювання воно досягається шляхом чіткої регламентації бюджетної діяльності. Основною мовою бездефіцитності бюджету є стійкість економіки і дотримання пропорцій між доходами і видатками.

Серед першочергових завдань провідне місце посідає розробка науково обгрунтованих концепцій доходів, побудова оптимальної моделі податкової системи, чітке дотримання податкового законодавства.

Одним з напрямків ефективного формування дохідної частини бюджету є детальний аналіз виконання кожного джерела доходу протягом попередніх років та врахування певних об’єктивних причин відхилення від передбачених показників.

Досягнення збалансованості бюджетів може здійснюватися за рахунок находження нових джерел доходів та залучення частини коштів від приватизації державного і комунального майна.

В умовах економічної кризи особливо гострою залишається проблема соціального захисту. Основне завдання – державна гарантія соціальних послуг на рівні мінімальних стандартів. В зв’язку з цим необхідно:

 зменшити суму пільг, якими користується населення;

 забезпечення на мінімальному рівні бюджетного фінансування освіти, медицини за умови розвитку мережі не державних установ;

 поступовий перехід від державного пенсійного, соціального і медичного забезпечення до пенсійного, соціального і медичного страхування.

Досить вагомі потенційні можливості скорочення витратної частини бюджету пов’язані з удосконаленням процесу формування місцевих бюджетів.

Потребує вирішення питання фінансування забезпечення експлуатації та утримання об’єктів комунальної власності, які перебувають у власності членів територіальної громади.

Перелічені вище шляхи оптимізації державного бюджету України потребують поступового впровадження. Об’єктивною передумовою забезпечення оптимальної збалансованості бюджету будь-якої країни є його реальне наповнення, в основі якого економічне зростання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?