Курсова робота «Причини макроекономічної кризи в Україні і проблеми стабілізації економіки», 2007 рік

З предмету Макроекономіка · додано 08.06.2009 14:13 · від Наталья · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Циклічні коливання і кризи в економіці 5 1.1. Поняття «цикл» і механізм циклічних коливань 5 1.2. Показники національного добробуту країни 10 2. Аналіз причин і наслідків макроекономічної нестабільності в Україні 16 2.1. Причини, успадковані від колишнього СРСР 16 2.2. Сучасні тенденції економічного розвитку Україні 21 3. Шляхи виходу з економічної кризи в Україні 27 Висновок 33 Бібліографія 35

Висновок

Проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що розвитку економіки України притаманні такі особливості:

- до 1999 року обсяги ВВП були від’ємними, з 2000 року економіка України увійшла стадію пожвавлення, хоча зберігається значний рівень безробіття та темпи інфляції остаються досить високими;

- ще є досі низка споживча здатність основної частини населення;

- має місце значний рівень тінізації економіки, обумовлений необґрунтовано

високим рівнем оподаткування, а також значним ступенем криміногенною

характеру відносин присвоєння державної власності;

- суперечливий та болючий процес становлення власного підприємництва, що в свою

чергу уповільнює активізацію інвестиційного процесу, обмежує багатогранну самостимулюючу роль приватної та акціонерної власності;

- залишається високим ступінь залежності України від світової економіки. Це проявляється як у значному впливі фінансово-економічного стану сусідніх держав СНД на економічне становище нашої країни, так і в залежності від «ухвалення та підтримки ринкових реформ з боку західних держав.

Вихід з такого становища вчені-економісти бачать в наступнім:

- пожвавленні інвестиційного клімату в країні, що відзначаються ефективністю капітальних вкладень, оновленням виробничих основних фондів та використанням їх;

- впровадження інновацій, які пов’язанні з оновленням технологій і продукції, використовування інноваційного потенціалу країни, визначенням пріоритетів науково-технічного прогресу;

- стимулювання національного виробництва за рахунок активізації регулюючих функцій держави відносно розвитку фондового ринку, товарних бірж, бюджетного, цінового, податкового, кредитно-грошового регулювання;

- впровадження дійових механізмів приватизації вітчизняних підприємств стратегічними інвесторами, що в першу чергу передбачає розмивання працеколективної власності;

- забезпечення наявності достовірної інформації щодо діяльності українського ринку та його учасників;

- організація чіткої та стабільної, економічно обґрунтованої законодавчо-правової системи (у тому числі щодо системи оподаткування);

- створення необхідних економічних і правових умов щодо легалізації «тіньових» капіталів;

- залучення іноземних інвестицій під реалізацію конкретних цільових

проектів під жорстким державним контролем.

На останок хочу зазначити, що тема курсової роботи булла вибрана мною не випадково. 1995,1996,1997 - роки мого закінчення школи та навчання в університеті, були дуже тяжкими для нашої сім’ї. Мені прийшлось залишити навчання, працювати на ринку, їхати у пошуках роботи у Росію. Суперечливим вставало питання про народження дитини в складних економічних умовах. Зараз аналізуючи макроекономічні показники того часу можна зробити висновок, з 1996 по 2000 роки наша країна переживала час глибокої кризи: безробіття, інфляція і як наслідок розквіт тіньової економіки, демографічна криза, яка супроводжувалась імміграцією людей з країни.

З 2001 року національна економіка України перейшла в стадію пожвавлення. Хотілось б, щоб економічний ріст нашої країни був спритнішим і більш великим. Для цього, на мій погляд, повинні консолідуватися політична влада з економістами для створення та впровадження в дію чіткої економічної програми розвитку країни. Ще б хотілось зазначити не останню роль, в тривалому розвитку країни, менталітету нашого народу, а саме думка про те, що європейського рівня життя у нас ніколи не буде, тому і не треба нічого розвивати. Мабуть саме цією думкою користувались вищи кола політичної влади, коли розкрадали великий природній потенціал нашої країни. Я в свою чергу, як майбутній економіст-математик, намагатимусь отримати такі знання, щоб належним чином застосувати їх в розвитку нашої країни.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?