Курсова робота «Маркетингові дослідження потреб в продукції підприємства ДП "Деражнянський ПКЗ ОСС"», 2007 рік

З предмету Маркетинг · додано 07.06.2009 12:59 · від Аліна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1Характеристика і аналіз основних показників діяльності підприємства ДП "Деражнянський ПКЗ ОСС" 5 2. Дослідження асортименту продукції підприємства ДП "Деражнянський ПКЗ ОСС" 8 3. Маркетингові дослідження потреб в продукції підприємства 16 3.1. Використання маркетингових досліджень при формуванні плануванні виробництва та збуту продукції 16 3.2. Формування проблем споживачів 21 4. Маркетингові дослідження покупців продукції підприємства 28 4.1. Розробка змісту та форми анкети 32 4.2. Анкета, яка розроблена для дослідження 33 4.3. Складання результативних таблиць та графіків по кожному питанню 5 5. Дослідження іміджу підприємства 48 Висновки 54 Список літератури

Висновок

Відношення цінності інформації до витрат на її одержання є критерієм оцінки діяльності відділу маркетингових досліджень та його вкладу в результати роботи фірми.

Однак, у процесі прийняття рішень, у тому числі і маркетинговому, інформація є основним вхідним параметром.

Як тільки проблеми дослідження визначені, відкривається можливість формування конкретних гіпотез. При цьому цінність дослідження тим вище, ніж більш чесно продумана структура і гіпотези, коректно визначені перемінні і застосований творчий підхід до процесу дослідження.

Кількісні та якісні методи проведення маркетингових досліджень є фланговими, між ними існує незаповнений простір. Для ефективності проведення дослідження та отримання більш достовірної та всеохоплюючої інформації необхідно використовувати проміжні міжфлангові методи: кількісно-якісні та якісно-кількісні, що інтегрують аспекти обох і розрізняються за ступенем превалювання кількісного чи якісного аспектів. Поєднання кабінетного та польового типу досліджень у межах одного дослідницького проекту надає більше інформації порівняно з окремим проведенням.

Одним з елементів підвищення ефективності маркетингового дослідження та збільшення достовірності отриманих результатів в умовах глобалізації бізнесу може стати його поєднання з промоакцією (стимулюючими заходами). Результатом стає об’єктивна привабливість дослідження для замовника, дослідника та респондента. Така практика не суперечить вимогами кодексу ESOMAR щодо маркетингових досліджень та маркетингових заходів і збереження анонімності особистої інформації про респондента.

В економіці України в умовах глобалізації бізнесу галузь маркетингових досліджень вже перейшла на другий етап свого формування. У своєму розвитку вона минула етап стихійності і вступила до фази плановості, головною метою якої є дослідницькі заходи та прогнозованість маркетингової діяльності. Наступним етапом структурних змін має стати поглинання й об’єднання суб’єктів українського ринку маркетингових досліджень та перерозподіл клієнтів між ними.

Аналізуючи тему курсової роботи можна зробити такі висновки, що перед кожним підприємством, що приступає до випуску продукції, насамперед постає ряд завдань — що виробляти, яким чином і для кого. Розв’язують ці завдання по-різному, залежно від стану ринкового середовища (ринку). Таким чином, не враховуються сильні і слабкі сторони підприємства в процесі її функціонування на ринку і, особливо, коли досліджується випуск на нього нового товару або нової послуги. Адже при аналізі переваг і недоліків нових товарів перед запуском їх у виробництво і випуском на ринок обов'язково проводиться опрацювання моделей нових товарів з урахуванням як запитів потенційних споживачів, так і можливостей підприємства. Неврахування потенціалу фірми нерідко призводить до переоцінки її можливостей. Ще одна істотна обставина пов'язана з необхідністю глибокого вивчення «чинника підприємства» при проведенні маркетингових досліджень.

Незважаючи на середній рівень ціни і якість продукції, що задовольняє місцевих споживачів, підприємство немає повноцінного іміджу, яке є характерним більш сильнішим конкурентам. Це, насамперед пов’язано з незручним місцем розташування, тобто віддаленістю від розвинутих регіонів області. Низька поінформованість споживачів і клієнтів, щодо продукції, також має місце в розвитку підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?