Дипломна робота «Облік надходження товарів на торговельних підриємствах», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 07.06.2009 12:26 · від sever · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Економічна сутність та значення товарів в діяльності торговельних підприємств 6 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 11 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 16 4. Оцінка товарів в торгівлі 23 5. Документальне оформлення надходження товарів 26 6. Бухгалтерський облік надходження товарів на торговельних підприємствах 29 7. Податковий облік надходження товарів на торговельних підприємствах 33 8. Шляхи удосконалення обліку надходження товарів на торговельних підприємствах 36 Висновки та пропозиції 42 Список використаних джерел 45 Додатки 48

Висновок

Товар – це продукт праці і природи, який виготовляється для обміну на ринку для продажу. Продукт праці, що вступає в обмін, є товаром лише тому, що з приводу нього виникають відносини між двома особами або колективами.Як економічне поняття він являє собою історично визначену форму продукту суспільної праці, яка виражає суспільно-економічні зв`язки товаровиробників.

Суть товару розкривається при розгляді його властивостей. Товар можна розглядати з боку його якості, що відображає корисні властивості товару і кількості, що характериєує його суспільну міру.

Відповідно до цього одна властивість товару полягає в здатності його задовольняти яку-небудь соціально-економічну потребу людини, друга – обмінюватися в певних пропорціях на інші товари. Корисність речі-товару, завдяки якій вона може задовольняти ту чи іншу потребу людей, робить її споживчою варстістю, причому тут йдеться про задоволення потреб не самого товаровиробника, а інших осіб, тобто ця властивість виявляється як суспільна споживча вартість. Але не будь-яка корисна річ, яка має суспільну споживчу вартість є товаром. Споживча вартість є об`єктом дослідження економічної теорії тоді, коли вона створюється як суспільна споживча вартість для обміну. І в цій якості вона стає речовим носієм мінової вартості, економічних відносин.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Щодо спеціальної літератури, то нині питанням обліку товарів в торгівлі приділяється особлива увага з боку вітчизняних авторів. Про це свідчать статті спеціалізованих періодичних видань, підручники, монографії та навчальні посібники.

Зробивши аналіз нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та контролю можна відзначити, що на сьогодні ці аспекти широко освітлені.

Недоліком цих актів є те, що вони не мають постійний характер, так як до них вносяться багаточисленні зміни і доповнення, що вимагає від фахівців з бухгалтерського обліку додаткового часу і зусиль для майже щоденного ретельного оперативного аналізу нормативної бази.

Позитивним є те, що на сьогоднішній день прийнятий Закон України: “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який запроваджує нові принципи та засади бухгалтерського обліку.

Об’єктом дослідження є ВАТ "Торговий Дiм "Воронiн-Україна", яке займається оптово-роздрібною торгівлею. Саме на його прикладі проведений аналіз стану обліку доходів і витрат та механізм формування фінансового результату діяльності торговельного підприємства.

ВАТ "Торговий Дiм "Воронiн-Україна" являється самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством, працює на принципах самофiнансування.

Відділ бухгалтерії очолює Головний бухгалтер, який встановлює службові обов’язки для працівників бухгалтерії, забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і контроль за раціональним економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності. Також у відділі бухгалтерії існує посада Заступника Головного бухгалтера, окрім того працюють 4 бухгалтери 1-го рівня, 4 бухгалтери 2-го рівня і 2 касира.

Товари можуть надходити на підприємство внаслідок придбання у постачальника або підзвітною особою, внеску до статутного фонду, безоплатного надходження, виявлення у результаті інвентаризації тощо.

При надходженні товарів ВАТ "Торговий Дiм "Воронiн-Україна" оцінює товари за первісною вартістю, яка включає всі витрати, пов'язані з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до продажу. Так як ВАТ "Торговий Дiм "Воронiн-Україна" реалізує предмети одягу то згідно наказу керівника, використовується метод ідентифікованої вартості одиниці запасу.

Для придбання товару від постачальника ВАТ "Торговий Дiм "Воронiн-Україна" укладає з ним договір купівлі-продажу (поставки). Основними його постачальниками є виробники товарів, підприємства оптової торгівлі, приватні підприємці тощо.

На ВАТ "Торговий Дiм "Воронiн-Україна" облік товарів ведеться у вартісному і кількісному вимірниках і в розрізах, які дозволяють його працівникам задовольняти свої інформаційні потреби. На підприємствах роздрібній торгівлі, де існують складські приміщення, ведеться кількісно-сумовий облік товарних запасів.

Для цілей обліку ПДВ ВАТ "Торговий Дiм "Воронiн-Україна" отримуює від постачальників податкові накладні, наявність яких дає право підприємству на отримання податкового кредиту. Їх оформлення здійснюється відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ № 165 від 30.05.97. На основі даних податкових накладних здійснюються записи у Реєстр отриманих та виданих податкових накладних, що використовується для цілей податкового обліку.

Організація бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах – це система методів, способів та заходів, які забезпечують оптимальне функціонування такого обліку та подальший його розвиток. Така організація полягає в цілеспрямованому впорядкуванні й удосконаленні механізму, структури та процесів бухгалтерського обліку. Впорядкування системи бухгалтерського обліку означає організацію цієї системи та організацію функціонування її в часі та просторі.

Інтегрована система господарського обліку має бути основою інформаційної системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Основним її завданням с забезпечення інформаційних потреб керівники і спеціалістів підприємства даними для своєчасного прийняття рішень за рівнями управління фінансово-господарською діяльністю в повному обсязі й з найменшими витратами.

Інтегрована система електронного господарського обліку є складною обліково-економічною інформаційною системою, функціонування якої грунтується на методологічній, організаційній та технічній єдності, забезпеченні комплексом технічних засобів на базі персональних комп'ютерів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення