Курсова робота «Натуральна та товарна форми суспільного виробництва», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 06.06.2009 14:19 · від Зара · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Генезис форм суспільного виробництва 5 1.1. Натуральне господарство та його характерні риси 5 1.2. Товарне господарство 10 РОЗДІЛ 2. Товарна форма продукту праці. Об'єктивні і суб'єктивні властивості товару 15 2.1. Форми товарного виробництва. Товар та його властивості. Величина ватрості товару 15 2.2. Теорії вартості, альтернативна вартість 20 РОЗДІЛ 3. Форми організації суспільного виробництва в Україні 23 3.1. Проблеми товарного виробництва в аграрній сфері України 23 3.2. Шляхи вирішення проблем товарного виробництва в аграрній сфері України 27 Висновок 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35

Висновок

Ефект організації виробництва є однією з найактуальніших проблем як і в нашій країні так і за кордоном.

Отже так як метою курсової роботи було визначення відмінностей між натуральною і товарною формою суспільного виробництва то у першому розділі цієї роботи ми виявили ці відмінності і дослідили що :

Головними рисами натурального господарства є:

- замкнутість і універсальність праці кожного члена господарського осередку;

- виробництво орієнтоване на задоволення внутрішніх потреб

господарського осередку;

- виробництво і споживання не опосередковані необхідністю

обміну продуктами праці і тому відсутні протиріччя між ними;

- економічний суверенітет виробника не обмежений ринковими і адміністративними механізмами.

А що ж відноситься до головних рис товарного виробництва то :

- розвинена система суспільного поділу праці, коли кожен виробник спеціалізується на виробництві одного продукту;

- продукти виробництва випускаються як товари, тобто для задоволення потреб не самих виробників, а інших споживачів у результаті купівлі-продажу; виробництво відокремлюється від споживання, а виробник - від споживача, зв'язок між виробництвом і споживанням опосередковано фазами розподілу та обміну;

- обмін товарів відбувається на основі еквівалентності виробничих

витрат (у товарах, що обмінюються), продаж товару свідчить про

визнання праці, втіленої в цьому товарі, як праці суспільне корисної; виробничі відносини між людьми виявляються не прямо, а опосередковано, через товар або гроші, уречевлюються виробничі відносини.

В другому розділі ми виявили різноманітні форми товарного виробництва. Товарне виробництво існує двох видів : просте і розширене (капіталістичне).

Також вивчили особливості товару, як основної форми продукту праці. Намагалися встановити об’єктивні та суб’єктивні властивості товару.

В цьому розділі також визначили поняття величини вартості. І виявили, що

величина вартості товару визначається суспільно-необхідною працею чи часом, витраченим на його виробництво. Дослідили і переглянули теорії вартості і виявили що серед них існують такі, як :

1. Теорія трудової вартості, як досліджували такі вчені як: У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо та ін.

2. Представники теорії витрат виробництва (Ф. Кене, Р. Торренс, Дж. Мілль) розглядають витрати виробництва як основу мінової вартості і цін.

3. Теорія чинників виробництва, родоначальниками якої є французькі економісти першої половини XIX ст. Ж.-Б. Сей і Ф. Бастіа, розглядає формування вартості з функціонуванням трьох чинників виробництва: капіталу, праці й землі.

4. Теорії граничної корисності стверджують, що зведення вартості до витрат праці або чинників виробництва є неприйнятним, тому що не дас змоги врахувати корисність товару.

5. Прихильниками теорії попиту і пропозиції були французький економіст першої половини XIX ст. Ж.-Б. Сей, англійський економіст Г.-Д. Маклеод. Вони стверджували, що реальна цінність товару дорівнює фактичній ціні.

В третьому розділі який стосується проблем товарних відносин в аграрній сфері України та шляхів їх вирішення докладно вивчили ці проблеми та ознайомилися з предметом вирішення їх.

Отже так як курсова робота була спрямована на дослідження натуральної та товарної форми суспільного виробництва то у висновку можна з впевненістю вважати, що мету курсової роботи повністю виконано.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?