Курсова робота «Безготівковий грошовий оборот», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 04.06.2009 21:50 · від Sankin54 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Сутність безготівкового грошового обороту 2.Нормативні вимоги щодо безготівкового грошового обороту в Україні 3.Інструментарій вимірювання безготівково грошового обороту 4.Оцінка безготівкового грошового обороту в Україні 5.Перспективи розвитку безготівкового грошового обороту в Україні Загальні висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Таким чином, безготівковий грошовий обіг — це рух коштів без використання готівкових грошових знаків шляхом перерахування сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог.

Безготівковий обіг відображує загальний стан економіки й одночасно зазнає активного впливу з боку всіх учасників грошових відносин. Нормальний стан безготівкового обігу означає, що економіка розвивається успішно, має місце економічне зростання і стійкий розвиток домашніх господарств, попит і пропозиція грошей збалансовані.

У безготівковому обігу гроші функціонують як засіб платежу, бо є певний проміжок часу між одержанням товарів та оплатою їх.

Переваги безготівкового обігу перед готівковим очевидні: при-скорюється обіг коштів господарських суб'єктів; значно скорочуються суспільні витрати обігу; збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери тощо.

Організація безготівкового обороту та безготівкових розрахунків в Україні регламентується законами України „Про банки і банківську діяльність”, „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, нормативно-правовими актами НБУ, у тому числі Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті № 135.

Одним із заходів, спрямованих на розширення безготівкового обігу коштів, є запровадження системи безготівкової виплати заробітної плати державним службовцям. Зокрема така система передбачається Указом Президента України „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року „Про заходи щодо детінізації економіки” від 20 березня 2001 р. № 183/2001.

Готівковий та безготівковий грошовий оборот забезпечується певною масою грошей, величина якої є важливою характеристикою стану грошового обороту та ринкової кон’юнктури в цілому.

Сьогодні безготівкові розрахунки в Україні знаходяться на етапі свого розвитку. Актуальний для банківських установ та клієнтів є карткові послуги, що розвиваються динамічніше, ніж інші сегменти ринку фінансових послуг. Протягом 2007 року переважну більшість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, виконували фізичні особи — 98,7% (452,5 млн. шт.) від загальної кількості операцій, тоді як юридичні особи — тільки 1,3% (6,1 млн. шт.).

Порівняно з 2006 роком частка безготівкових операцій в Україні за їх кількістю за платіжними картками, емітованими українськими банками, у 2007 році зросла на 1,2 в. п. (з 5,2% до 6,4%), а частка за сумою операцій - на 0,1 в. п. (з 2,1% до 2,2%).

За картками, емітованими банками-нерезидентами, які використову-валися в Україні, у 2007 році також зафіксовано досить високі показники безготівкових операцій — понад 25,9% від кількості всіх операцій (на опе-рації з отримання готівки відповідно — 74,1%.). За 2007 рік залишки коштів на карткових рахунках, відкритих у банках, зросли на 4,4 млрд. грн. (з 8,3 до 12,7 млрд. грн.), з них на карткових рахунках фізичних осіб збільшились на 4,4 млрд. грн. (з 7,9 млрд. грн. до 12,3 млрд. грн.), а юридичних осіб — на 78 млн. грн. (з 314 млн. грн. до 392 млн. грн.).

Підсумовуючи викладене вище, можна з упевненістю стверджувати, що сучасна система банківських безготівкових розрахунків знаходиться на етапі свого формування. Позитивною тенденцією є збільшення використання безготівкових інструментів для різноманітних розрахунків, проте в умовах сучасної фінансової кризи подальший розвиток даних видів розрахунків підпадає під певні загрози (зокрема, недовіру клієнтів до банків, відмову торгових точок у прийнятті ряду безготівкових інструментів банків тощо).

Для підвищення ефективності безготівкового обороту в Україні слід здійснити наступні заходи:

- на рівні держави:

• система безготівкового обороту та безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином пов’язана з реальним товарним оборотом. Тільки за такої умови забезпечуватиметься безперебійний кругообіг коштів господарських суб’єктів і, як результат, розвиватиметься та якісно вдосконалюватиметься виробництво;

• слід науково відображаючи й обґрунтовуючи практику безготівкових рахунків, одночасно впливати на неї, виробляти правильні прикладні рекомендації щодо вдосконалення і раціональної зміни системи безготівкових розрахунків в Україні;

• необхідний тотальний контроль за станом розрахунків, законністю проведення грошових операцій, правильним оформленням розрахункових документів та вчасністю їх проходження;

- на рівні банківських установ:

• урізноманітнювати послуги безготівкових інструментів;

• забезпечувати зростання ефективності засобів безпеки при використання безготівкових інструментів;

• проводити різноманітні акції для заохочення клієнтів використовувати безготівкові розрахунки тощо.

Реалізація запропонованих заходів забезпечить зростання обсягів здійснення та ефективності реалізації безготівкових розрахунків в Україні, збільшить попит на безготівкові інструменти і забезпечить підвищення якості платіжної дисципліни в країні.

Тенденцією сучасного стану безготівкового обороту в Україні постало помітним кроком у дальшому розвитку безготівкових платежів – це створення на базі електронних карток системи масових платежів за товари та послуги в безготівковому варіанті. Реалізація розроблена Національним банком України програми створення загальнонаціональної системи пластикових карток стане важливим кроком у напрямку поширення безготівкових платежів та вдосконалення цієї системи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?