Курсова робота «Теорії прибутку», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 04.06.2009 21:11 · від Інна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Прибуток як економічна категорія 1.1. Сутність прибутку 1.2. Методика визначення прибутку РОЗДІЛ 2. Аналіз теорій прибутку 2.1. Класики буржуазної політекономії про прибуток 2.2. Розвиток теорій прибутку К.Марксом РОЗДІЛ 3. Сучасні теорії прибутку 3.1. Прибуток в контексті дії закону єдності товарного і грошового обігу 3.2. Питання прибутку в західній економічній літературі Висновки Список використаних джерел

Висновок

Таким чином можна зробити висновки, що прибуток – це перетворена форма додаткової вартості. З точки зору Маркса він також як і додаткова вартість виражає експлуатацію капіталістами пролетаріату, хоча й виступає в містифікованій формі. Проте дана категорія властива не лише капіталізму, оскільки дана категорія використовується і при соціалізму. Хоча суть прибутку при капіталізмі і при соціалізмі мають різну суть, оскільки при капіталізмі прибуток виражає рівень експлуатації робітників капіталістом, а при соціалізмі – виражає рівень ефективності роботи підприємства. Важливим є й те, що в соціалістичному суспільстві прибуток (національний дохід) розподіляється рівномірно у всьому суспільстві, таким чином зникає експлуатація робітників через те, що кожен має право на отримання своєї частини від сукупного продукту.

Необхідно також відмітити й те, що прибуток відіграє важливу роль в суспільному відтворенні, оскільки його частина витрачається на збільшення основних фондів підприємства в результаті чого збільшуються обсяги виробництва. Дані ознаки характерні для розширеного способу відтворення який в основному використовується на сучасних підприємствах, даний спосіб відтворення дозволяє збільшувати обсяги виробництва із зростанням потреби в даному товарі в процесі розвитку суспільства. Отже прибуток не від’ємна складова нинішнього способу виробництва.

Досліджуючи дане питання необхідно проаналізувати впив різних економічних напрямів на сучасне розуміння даної економічної категорії.

Класики зокрема А.Сміт вбачав що прибуток виникає у сфері виробництва, а не обігу як вважали меркантилісти, проте він не розглядав поняття додаткової вартості як такової. Ближчим до розв’язання проблеми був Рікардо, який був більш послідовний у своїх судженнях і пішов дальше ніж Сміт. Він порівнював прибуток із додатковою вартістю, хоча не розкривав специфічне перетворення додаткової вартості в прибуток. Проте Рікардо наблизився але не дав правильного визначення прибутку.

Неокласики захищали і намагалися виправдати капіталістичну власність і займалися обґрунтуванням капіталістичного товарного виробництва акцентуючи увагу на проблемах виникнення прибутку в умовах ринкової конкуренції. Крім того вони водять в обіг поняття «нормального»прибутку, в результаті чого прибуток виражається як «справедливе» явище яке не має нічого спільного з експлуатацією капіталістами робітників.

Кейнсіанці продовжили неокласичний напрям, традиційна теорія максимізації прибутку одержує у кейнсіанців новий напрям — як трактування макроекономічної максимізації прибутку в рамках всієї економіки.

Економісти інституційно-соціалістичного напрямку зводили прибуток до перерозподілу доходів як результат відношення сил між соціальними макроодиницями. Основний недолік в тому, що відкидається класовий характер розподілу доходів в буржуазному суспільстві, зводячи його до відношення між різними соціальними групами.

Сучасники намагаються більш повно охарактеризувати прибуток з кількісної та якісної сторін. Поняття того, що прибуток створюється лише у сфері виробництва дещо змінюється, оскільки вводиться таке судження, що прибуток створюється і в невиробничій сфері (наука, інформація…). Крім того вводиться нове поняття як «синергічний ефект», що створює видимість створення прибутку самими засобами виробництва. Також вводиться поняття бухгалтерського та економічного прибутку.

Таким чином можна зробити висновок, що прибуток не лише містифікована форма додаткової вартості, проте він нерозривно пов'язаний з працею. Більш повно прибуток можна визначити так: це головна мета діяльності капіталістичного підприємства, що реалізується у процесі виробництва та реалізації товарів і послуг з використанням найманої праці, діяльності самих підприємців, отримуваного синергічного ефекту від взаємодії найманих працівників із засобами виробництва, а також виражає певну сукупність відносин економічної власності при здійсненні названих видів діяльності та праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?