Курсова робота «Аналіз балансу підприємства на прикладі ВАТ "Вінницяпостач"», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 04.06.2009 15:09 · від Наталія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1. Теоретичні основи аналізу балансу. 6 1.1. Особливості складання балансу в Україні 6 1.2. Методики аналізу балансу 10 2. Аналіз балансу ват «вінницяпостач 15 2.1. Загальна характеристика ВАТ «Вінницяпостач 15 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 17 2.3. Оцінювання балансу ВАТ «Вінницяпостач» за 2006-2007 роки 29 3. Пропозиції та рекомендації щодо покращення діяльності ват «вінницяпостач 32 Висновки 36 Список використаної літератури 39

Висновок

За підсумками виконання курсової роботи можна зазначити, що економічна оцінка балансу є одним з найважливіших розділів аналізу фінансового стану підприємства. Причиною цього є надзвичайно велике практичне значення. Без чіткої, прозорої інформації про стан, структуру та динаміку змін у майні підприємства, наскільки раціонально воно поєднувало власні й позичкові джерела фінансування, неможливе ефективне управління підприємством. Оцінка балансу має ряд переваг: методика економічної оцінки балансу охоплює всі основні напрямки фінансово-господарської діяльності підприємства; покладаючись на думку висококваліфікованих експертів, можна уникнути помилкової оцінки підприємства, яка допустима при суто цифрових розрахунках; відсутність величезної кількості розрахунків вторинних показників/коефіцієнтів дає експерту змогу зосередитись на основних характеристиках діяльності підприємства та взяти до уваги фактичні/первинні дані звітності; кінцевий висновок в принципі дає змогу кредиторам, інвесторам визначитись, чи продовжувати “працювати” над цим підприємством (тобто шукати шляхи взаємовигідного співробітництва привабливості підприємства тощо), чи варто відмовитись від подальшої взаємодії. Проте, існують і недоліки економічної оцінки балансу: -методика економічної оцінки балансу є дещо суб’єктивною, оскільки, не зважаючи на об’єктивність фактичних показників підприємства, що аналізуються, остаточний висновок робиться експертом (експертами), а не отримується автоматично згідно зі шкалою/градацією, крім того, у ситуації дво- чи багатозначності деяких показників, що розраховуються, експерт обирає найбільш справедливий варіант з огляду на його досвід, кваліфікацію. -основними завданнями даної методики є визначення позитивного чи негативного стану підприємства, а для кредиторів та інвесторів, крім того, важливо виявити ще й особливості позитивного чи негативного стану, що передбачає необхідність другого етапу аналітично-експертного аналізу. -методика оцінки балансу є вузько сфокусованою і тому є недостатньою для прийняття рішень. Таким чином, аналіз балансу підприємства ВАТ «Вінницяпостач» показав не зовсім задовільні результати. Аналізуючи майновий стан підприємства застосовувалися горизонтальний та вертикальний аналіз активів та пасивів, який показав, що у 2006 році підприємство збільшувало в процесі фінансово-господарської діяльності вартість оборотних активів, тим самим забезпечувало безперебійну діяльність. У 2007 році весь власний капітал і частину довгострокових кредитів було капіталізовані в необоротні активи, що супроводжується нестачею оборотних коштів. Проаналізувавши баланс підприємства можна зробити пропозиції по покращенню фінансового стану суб’єкта господарювання: 1.Перш за все підприємство повинно реалізувати всю продукцію, що застоюється на складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві займається відділ маркетингу. Саме цей відділ повинен забезпечити просування товару не тільки на вітчизняний ринок а і за кордон. Введення сучасної моделі відділу маркетингу забезпечує зв’язок цього відділу з всіма іншими відділами підприємства, що забезпечує їх ефективну роботу. 2.Переглянути склад і структуру матеріальних запасів із метою виявлення та реалізації непотрібних й залежних запасів. Скоротити виробничі запаси товарно-матеріальних цінностей можна за допомогою переходу на оптову торгівлю й прямі економічні зв’язки з постачальниками. 3.Знищення собівартості продукції – дозволить підприємству бути конкурентноспроможним на ринку збуту. Можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства. 4.Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду. 5.Виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво “ходових” товарів, що дозволить стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства. 6.Виявити і ліквідувати можливі втрати і збитки на підприємстві, їх причини і перебудувати організаційну структуру таким чином, щоб підприємство могло одержати максимальний прибуток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення