Курсова робота «Опитування як соціологічний метод збору інформації», 2004 рік

З предмету Соціологія · додано 03.06.2009 14:00 · від Павло · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Історія методу опитування в соціологічній науці 1.1. Основні персоналії, що здійснили внесок до розвитку методу 2. Особливості опитування як соціологічного методу збору інформації 2.1. Різновиди методу опитування 2.1.1. Анкетування 2.1.2. Інтерв’ю 2.1.3. Поштове опитування 2.1.4. Телефонне опитування 2.1.5. Пресове опитування 2.1.6. Фокус-групове опитування 3. Інструментарій методу опитування 3.1. Анкета як основний інструмент методу опитування 3.1.1. Типи запитань соціологічної анкети Висновки Список використаних джерел Посилань нема, текст унікальний

Висновок

В роботі проаналізовано історію зародження та розвитку методу опитування. Метод зародився у ХХ ст., а саме у 1935 році, коли Джордж Геллап запровадив масові опитування серед народних масс. Основними представниками були вже зазначений Геллап, а також Елмо Роупер, Арчібальд Кросслі і Хендлі Кентріл. У Радянському союзі були такі вчені, як Олександр Чаянов і Петерим Сорокін. Через два десятиріччя після появи сучасних опитувань суспільної думки в Сполучених Штатах, тобто в 1950-ті роки, радянські суспільствознавці знову були залучені в подібні дослідження. Недивлячись на офіціоз марксистських наукових теорій і догми ленінізму, вони стали на шлях, по якому рухались їх західні колеги. Серед перших були Борис Грушин, Андрей Здравомислов, Юрій Левада, Геннадій Осипов, Володимир Ядов. Ці імена с повним правом стоять в одному ряду с тими, хто будував американську соціологію.

Метод опитування в роботі визначається як метод збору соціальної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (інтерв'ю) чи опосередкованого (анкетування) соціально-психологічного спілкування соціолога і респондента шляхом реєстрації відповідей респондентів на сформульовані запитання.

Опитування – це процес одержання інформації, яка не завжди відображена в документальних джерелах чи доступна прямому спостереженню. Єдиним джерелом інформації є людина – носій досліджуваного процесу.

Існують такі-то різновиди методу опитування:

• Анкетування

• Інтерв’ю

Опитування анкетне – метод збору соціологічної інформації, що характеризується письмовою формою відповідей респондентів на поставлені й жорстко фіксовані в опитувальному листі запитання за безпосередньої, прямої (в присутності інтерв’юера в індивідуально-особистому чи груповому опитуванні) чи опосередкованому, заочному (через пресу, пошту) способі взаємодії соціолога і респондента.

Соціологічне інтерв'ю — метод збору соціальної інформації, що ґрунтується на вербальній соціально-психологічній взаємодії між інтерв'юером і респондентом з метою одержання даних, які цікавлять дослідника.

Кожен з цих різновидів детально проаналізовано в роботі та з’ясовані особливості їхнього застосування.

Інструментарієм соціологічного опитування є анкета. Соціологічна анкета –— тиражований документ, який містить певну сукупність запитань, сформульованих і пов'язаних між собою за встановленими правилами.

ЇЇ специфіка в тому-то, що анкету респондент заповнює самостійно, особливо важливе значення мають структура запитань, мова і стиль їх формулювання, рекомендації щодо заповнення анкети, а також її графічне оформлення. Починається вона вступною частиною, в якій зазначають, хто, з якою метою проводить опитування, вміщують інструкцію щодо заповнення анкети, зосереджують увагу на способі її повернення після заповнення, її текст повинен створити у респондента настрій співробітництва. Вступну частину найчастіше розміщують на титульному аркуші.

Отже метод опитування один з найважливіших методів збору соціологічної інформації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?