Курсова робота «Кадрова політика підприємства та її ефективність», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.06.2009 13:41 · від WWiWW · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Персонал підприємства, його склад та показники оцінки 6 2. Характеристика стану господарської діяльності Полтавської райспоживспілки 19 3. Аналіз складу та використання персоналу 31 4. Шляхи та резерви удосконалення кадрової політики Полтавської райспоживспілки 38 Висновки та пропозиції 41 Перелік використаної літератури 43

Висновок

Кадрова політика підприємства займає важливе місце в ефективній діяльності підприємства у ринковій економіці. Будь-яка організація розробляє і здійснює свою функціональну політику у тому числі і кадрову. Такий підхід характерний не тільки для приватних організацій, а й для системи державної служби. В організаціях реалізується принципи відповідності функціональної політики і стратегії розвитку організації. Таким чином, кадрова політика – це система правил і норм, прагнень і обмежень у взаємовідносинах персоналу і організації у цілому, за якими діють працівники у внутрішньому і зовнішньому середовищі.

У зв’язку з недосконалістю на сьогоднішній день кадрової політики сучасних підприємств та недостатнім висвітленням даної проблеми у літературі кадрова політика підприємства є актуальною темою сьогодення.

Метою проведення аналізу складу та використання персоналу торгівельного підприємства є оцінка доцільності та ефективності запровадженої кадрової політики та визначення „больових точок”, що потребують удосконалення або ліквідації.

Об'єктом аналізу у даній курсовій роботі є Полтавська райспоживспілка, яка є самостійною організацією громадян, які на основі добровільності членства за місцем проживання або роботи об'єднуються для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного становища.

У процесі проведення аналізу діяльності Полтавської райспоживспілки було вивчено та проаналізовано основні показники фінансово-господарської діяльності торгової мережі, а також формування та складу персоналу підприємства, його використання та стимулювання працівників підприємства.

Аналізуючи показники використання персоналу Полтавської райспоживспілки за 2004-2006 рр. було виявлено скорочення чисельності персоналу підприємства та відповідне зростання продуктивності праці персоналу, зростання стимулювання персоналу, що пов’язане із зростання рівня заробітної плати, головним чином, за рахунок скорочення чисельності робітників та тиску законодавства у зв’язку з інфляцією, на 130 %.

Отож, проаналізувавши основні показники складу та використання персоналу Полтавської райспоживспілки ми прийшли до висновку, що фінансові можливості з формування фонду оплати праці погіршуються і підприємству необхідно переглянути політику стимулювання персоналу, тому ми на основі проведеного аналізу розробили окремі планові показники з удосконалення кадрової політики підприємства на 2007 р. Так на 2007 р. були запропоновані та проведені наступні розрахунки з мотивації:

впровадження додаткового стимулювання працівників за виконання місячних норм виробітку у розмірі 0,3 % до місячного фонду оплати праці;

стимулювання зменшення кількості невиходів на роботу за лікарняними листами підсумковим преміюванням за рік;

запровадження пільгового відпочинку для дітей шкільного віку працівників Полтавської райспоживспілки;

підвищення продуктивності праці шляхом покращення умов праці

Тож у процесі планування були отримані наступні результати;

чисельність працівників зменшилась на 8 осіб що дало змогу зекономити 13851,6 грн.;

підвищення додаткового фонду оплати парці працівників на 13851,6 грн. за рахунок економії часу та зменшення витрат на основну заробітну плату

Ці запровадження запропонованих нами заходів дають підстави на очікування підвищення ефективності кадрової політики Полтавської райспоживспілки, які у свою чергу дають підстави для підвищення ефективності роботи персоналу, зокрема продуктивності праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?