Дипломна робота «Управління розвитком туристичних послуг (на прикладі ВАТ „Туристична фірма „Львiв-Супутник”)», 2006 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 03.06.2009 13:15 · від Ірина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розвитку туристичного бізнесу 8 1.1. Історія розвитку туризму 8 1.2. Місце туризму в економіці країни 20 1.3. Державне регулювання туристичної діяльності 37 Висновки до розділу 1 47 Розділ 2. Особливості управління розвитком туристичної фірми на прикладі ВАТ „Туристична фірма „Львiв-Супутник” 48 2.1. Організаційно-правова характеристика туристичної фірми „Львів-Супутник” 48 2.2. Організація роботи менеджерів з надання високоякісних туристичних послуг у ВАТ "Туристична фірма "Львiв-Супутник" 61 2.3. Результати діяльності ВАТ "Туристична фірма "Львiв-Супутник" на ринку туристичних послуг 76 Висновки до розділу 2 84 Розділ 3. Шляхи удосконалення розвитку туристичних послуг в Україні 85 3.1. Фінансово-організаційні аспекти розвитку туристичного бізнесу 85 3.2. Страхування діяльності туристичних підприємств як гарантія якості туристичної послуги 95 Висновки до розділу 3 104 Висновки та пропозиції 105 Список використаної літератури 108 Додатки 118

Висновок

Значення і роль туризму в наш час для розвитку економіки держав, задоволення запитів особистості, взаємозбагачення соціальних зв'язків між країнами неможливо переоцінити.

Індустрія туризму займає важливе місце в економіці більшості країн.

Розвиток індустрії туризму представляє великий ринок робочих місць. На даний час кожна п'ятнадцята людина на планеті працює в сфері готельного і туристського бізнесу.

В економіці сучасної України туризм також займає важливе місце. Одним з пріоритетних завдань державної програми «Розвиток туризму в Україні на 2002-2010 рр.» є становлення в Україні сучасного високоефективного і конкурентноздатного туристського комплексу.

Реалізація програми передбачає: створення нормативно-правової бази, формування сучасного вітчизняного туристського ринку, поглиблення спеціалізації і кооперації в роботі туристських підприємств, забезпечення умов для розвитку різних видів внутрішнього і в'їзного туризму, інтеграцію України до системи світового туристського ринку, розвиток міжнародного співробітництва в сфері туризму, а також вирішення цілого комплексу завдань в сфері підготовки кадрів для галузі.

Готельний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. Туристські послуги, у тому числі й у рамках готельного обслуговування, віднесені до соціально-культурних послуг. Вони будуються на принципах сучасної гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також ставить певні задачі в системі підготовки кадрів для туристсько-готельного сервісу.

Для успішного вирішення всього різноманіття задач з обслуговування гостей персоналові готелів і туристських комплексів необхідно оволодіти професійними знаннями і постійно їх удосконалювати.

У даній дипломній роботі автор дослідила історію становлення туризму, його роль в економіці держави і вплив держави на розвиток туристичного бізнесу в Україні.

Українське законодавство має цілий ряд, законів, зокрема Закон України „Про туризм”, які регламентують діяльність підприємств туристичної сфери.

Аналізуючи особливості управління розвитком туристичного бізнесу на прикладі ВАТ "Туристична фірма "Львiв-Супутник", автор дійшла до висновку, що туристичний бізнес має значні перспективи на ринку України. Свідченням цього є вирішення фінансово-економічних проблем, які стояли перед керівництвом товариства. Запровадження новітніх методів управління, організація, планування та контроль за роботою персоналу – все це дало змогу підприємству вийти із затяжної кризи і отримати чистий прибуток за підсумками діяльності за 2005 рік.

Досліджуючи діяльність підприємства, автор розглядає комплекс функцій управління сучасним готелем, - як управління фінансовими доходами, інформаційними технологіями, готельним маркетингом, безпекою в готелі, товарно-матеріальними ресурсами; приділяє велику увагу питанням культури поведінки персоналу готелю, етиці ділового спілкування в сфері туристичного сервісу, навчанню персоналу, тренінгам, управлінню і проектуванню якості.

Для того, щоб цей вид бізнесу став прибутковим, необхідно вивчити всі особливості і досягнення міжнародного досвіду та віднайти шляхи втілення їх на ринку послуг у нашій країні.

Специфічність туристичних послуг полягає в тому, що вони невіддільні від тих, хто їх надає. Так, послуги з особистого обслуговування в готельному комплексі невіддільні від кваліфікованої роботи служби портьє, а обслуговування в ресторані залежить від майстерності кухарів і якості роботи офіціантів. Фактично людина, що надає послугу, стає її частиною й невіддільна від неї, тому необхідне грамотне управління персоналом. Готельний комплекс повинен бути наповнений найсучаснішими технічними засобами, мати престижну обстановку й мати у своєму розпорядженні найсучаснішу матеріальну базу, але при цьому обов’язково слід не забувати, що обов’язковим елементом обслуговування є люди.

Специфічність послуги як товару полягає в тому, що за даний товар не торгуються. Тут просто або приймають дану послугу, або від неї відмовляються, звертаючись до іншого спеціаліста. Тому при створенні підприємства туристичного бізнесу варто не втратити те чуттєве сприйняття, необхідно попередити бажання клієнта, аби бізнес став приносити прибутки. І тут немаловажну роль відіграє вміле, ефективне управління.

Становлення туристичної індустрії в Україні перебуває на стадії становлення. Вірніше, туризм має свою історію, але тепер потрібно перебудовувати свою роботу у відповідності з міжнародними нормами, і щоб вижити в ринкових умовах господарювання, потрібно пропонувати споживачам дійсно якісні послуги.

Соціальні і економічні тенденції в розвинених країнах дозволяють

припустити зростання попиту на міжнародний туризм.

Регулювання туристської діяльності повинне поєднувати в собі саморегулювання, засноване на законах вільного ринку, і державне регулювання в особливо важливих питаннях і, зокрема, що стосуються законотворчості. Проте дуже жорстке державне регулювання і велика кількість законів можуть привести до підвищення цін, обмеження асортименту, зниження інновацій і конкуренції у галузі міжнародного туризму.

Туроператори повинні вибирати найоптимальніший метод ціноутворення, орієнтуючись на національній туристичний ринок, споживачів, ресурси, які є в розпорядженні. Країна має ставити собі за мету зайняти вигідне положення на міжнародному ринку туристичних послуг, оскільки це гарантує постійні надходження в бюджет, зміцнення вже існуючих міжнародних зв’язків і встановлення нових.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?