Дипломна робота «Вплив сімейних відносин на соціалізацію дитини», 2004 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 03.06.2009 11:48 · від Оксана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Сімейна соціалізація як актуальна соціально-педагогічна проблема 5.1.1. Сім'я як головний інститут виховання 5 1.2. Проблема сімейної соціалізації в історичному контексті 11 1.3. Типи сімейних взаємовідносин та їх вплив на дитину 18 1.4. Причини відхилень у сімейному вихованні 24 Розділ II. Соціально-педагогічна діяльність з сім'єю у процесі соціалізації дитини 29.2.1. Психолого-педагогічні особливості діяльності соціального педагога у процесі виховання дітей в сім'ї 29.2.2. Закономірності, принципи, форми і методи соціально-педагогічної діяльності з сім'єю у процесі соціалізації дитини 35.2.3. Методика і результати експериментального дослідження 44 Висновки 48 Список використаних джерел 51 Додатки 56

Висновок

Аналіз наукової психолого-педагогічноъ літератури показав, що сучасна кризова ситуація в суспільстві не сприяє формуванню позитивного морального середовища для виховання підростаючого покоління. Нелегке матеріальне становище переважної більшості сімей веде до погіршення внутрішньо-сімейних стосунків. Недоліки сімейного виховання призводять до негативних наслідків в процесі соціалізації дитини, яка розглядається як компонент формування повноцінної ососбистості. Сім’я є найбільш благополучним середовищем для повноцінного життя, розвитку і формування особистості дитини. Вона є голоним інститутом соціалізації, тому майбутнє кожної дитини залежить від виховного стилю батьків та взаємовідносин у сім’ї.

У результаті узагальнення особливостей розвитку проблеми сімейної соціалізаці в історичному контексті нами виділені такі характерні риси:

перехід ід великої сім’ї до нуклеарної, де відбувається розєднання поколінь; передача соціалізуючих функцій навчально-виховним закладам, що призвело до зниженн виховної ролі сім’ї; формування, внаслідок неправильної сімейної соціалізації, кримінальної форми конфліктної ситуації, що призвело до створення закладів повторної, примусової соціалізації неповнолітніх; розкол сімейного авторитету внаслідок порушення сімейного виробництва, як сфери спільної діяльності батьків і дітей; зниження авторитету батька і підвищення авторитету матері внаслідок трудової зайнятості жінок; заміна сімейного авторитету авторитетом групи і її лідера у результаті формування неформальних груп ровесників.

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам виділити позитивні і негативні типи сімейних стосунків. До позитивних ми відносимо співробітництво та паритетні стосунки, коли в сім’ї панує повага, любов і взаєморозуміння, що дозволяє дитині нормально розвиватися. До негативних – гіперпротекцію і гіпопротекцію, потурання та ігнорування потреб дитини, надмірність обовязків та їх відсутність, велика кількість вимог заборон і їх недостатність, надмірність санкцій та їх недостатність, нестійкість стилю виховання (різка зміна виховних прийомів). Неадекватні типи виховання можуть стати для дитини причиною душевних переживань, зробити її жорсткою, вимогливою.

Серед основних причин відхилень у сімейному вихованні, що сприяють виникненню типів неадекватного виховання, можна назвати наступні: розширення сфери батьківських почуттів; перевага в ососбистості підлітка дитячих якостей; виховна невпевненість батьків; фобія втрати дитини; проекція на підлітка власних небажаних якостей; внесення конфлікту між подружжям у сферу виховання; зсув в установках батьків у залежності від статі дитини.

Як свідчить аналіз результатів експериментального дослідження, у переважній більшості випадків батьками ці причини не усвідомлені.

При соціально-педагогічній діяльності з сім’єю, у якої спостерігаються неправильні сімейні відносини між батьками і дітьми, важливою є роль соціального педагога. Він може виступати в ролі порадника, консультанта і захисника, залежно від проблеми, яку необхідно вирішити.

Соціально-психологічна допомога сім’ї включає в себе три основні складові:

▪ освітню, яка включає допомогу у навчанні, що направлена на попередження сімейних проблем і формування педагогічної культури батьків;

▪ психологічну, яка включає соціально-психологічну підтримку, спрямовану на створення позитивного мікроклімату у сім’ї в період короткотривалої кризи; корекцію міжособистісних відносин у сім’ї;

▪ посередницьку – допомогу в організації сімейного дозвілля; координацію, що спрямована на активізацію діяльності різних установ та служб щодо спільного вирішення проблеми конкретної сім’ї; інформування з питань соціального захисту сім’ї.

У соціально-педагогічній діяльності з сім’єю соціальний педагог використовує закономірності і принципи соціальної роботи, що є основою для правильного вирішення сімейної проблеми.

На нашу думку, до основних закономірностей належать:

- загальна зацікавленість соціального педагога у кінцевому результаті;

- цілісність впливу спеціаліста;

- відповідність повноважень і відповідальності;

- реалізація загальних інтересів клієнта.

Основними принципамипри роботі з сім’єю є гуманність, демократизм, системність, комплексність, цілісність, стимулювання, об’єктивність, моделювання, професійні та етичні принципи.

Форми соціально-педагогічної діяльності мають враховувати специфіку сімейного виховання, особливості ситуації, що склалася в сім’ї. Вибір конкретних форм роботи залежить від проблеми, з якою сім’я

звернулася до соціального педагога і завдань, які він повинен вирішити.

У процесі дослідницько-експериментальної роботи була проведена діагностика типів неадекватного виховання та причин відхилень у сімейному вихованні, показник яких становив 53%. Було доведено, що тренінг є одним із ефективних засобів допомоги сім’ї, оскільки він забезпечує високий рівень уваги батьків, дає можливість для адекватного самовираження і пізнання дитячої особистості, психологічного розвантаження внутрішньої напруги. Результати контрольнго експерименту засвідчили істотні зміни у поглядах батьків. Показник використання батьками типів неадекватного виховання становив 17%, що свідчить про

зростання ефективності корекційної роботи на 36%.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?